Nexus Salarii

Spor procentual fix indiferent de numărul de ore lucrate


  În formula de calcul de mai jos înlocuiti s.procent cu procentul dorit:


  IF @pt_co = 0

       SELECT @ret_val = b.sal_neg*s.procent/100,

                   @ret_ore = 0,

                   @ret_proc = s.procent

        FROM blc_linii s

        INNER JOIN blc b ON s.pl_blc=b.pct_lcr AND s.id_blc=b.id

        WHERE s.anluna=@anluna AND s.pct_lcr=@pl_sp AND s.id=@id_sp

  ELSE

        SELECT @ret_val = 0,

                    @ret_ore = 0,

                    @ret_proc = 0