Nexus Salarii

Tichete de masă


  Distribuirea tichetelor de masă se realizează din Modulul Salarii-personal-> Salarizare-> Tichete de masă

  Butonul Colectez din meniul principal, asigură distribuirea tichetelor de masă definite pentru fiecare salariat . Numărul de tichete de masă care trebuie distribuit către fiecare salariat în parte, se calculează automat pe baza formulelor de calcul setate aferente formației de lucru . Dacă la înregistrarea salariaților s-a bifat opțiunea prin care se declară că se acordă tichete de masă, atunci programul va calcula numărul de tichete de masă acordate în funcție de numărul de ore lucrate din lună.

  Butonul Calculez deschide o nouă fereastră în care completăm pentru fiecare carnet de tichete seria acestora. În urma calculului, programul va distribui seriile respective, salariaților .

  Listarea borderoului aferent tichetelor de masă, se realizează la final, prin apelarea funcției Listă tichete de masă din meniul de sus: Rapoarte customizate.

  Valoarea tichetelor de masă este setată în modulul Salarii-personal ->Salarizare -> Opțiuni (meniul vertical din partea dreaptă ) ->Setări salarii->Deschide->Impozite->Impozite, taxe,ore. În această fereastră căutăm coloana Valoare tichet de masă și completăm valoarea tichetelor de masă oferite.

  După înegistrarea valorii tichetelor de masă, salvăm cu tasta F12 sau butonul Salvez.