Nexus Salarii

Metode de calcul


  În modulul Salarii-personal-> Salarizare->Metode de calcul sunt definite formulele de calcul pentru fiecare formație de lucru. Aceste formule de calcul pot fi modificate ulterior.

  În situația în care unul din aceste rânduri nu conține o formulă definită (celula din coloana Formulă este gol), lucru care automat va fi evidențiat printr-un mesaj la validarea salariilor, intrăm cu dublu-click pe rândul respectiv și selectăm opțiunea Formulă implicită. Salvam modificarea.

  În Modulul Salarii-personal ->Salarizare->Case de asigurări de sănătate, cu ajutorul butonului Adaug, deschidem fereastra de definire a casei de asigurări . Vom selecta din câmpul Denumire, județul aferent casei de asigurări, introducem un analitic, iar Codul C.A. va fi automat completat de program. Cu butonul Salvez din meniul de sus, confirmăm înregistrarea efectuată.

  Nomenclator sporuri , Nomenclator rețineri salariale , Nomenclator concedii medicale

  Cele 3 submeniuri: Nomenclator sporuri , Nomenclator rețineri salariale , Nomenclator concedii medicale se găsesc în Modulul Salarii-personal-> Salarizare. În aceaste submeniuri, configurăm sau vizualizăm formulele de calcul și sporurile, reținerile și concediile definite pentru calculul salarial.

  Nomenclatorul reținerilor salariale ne permite vizualizarea sau modificarea formulei pentru calculul retinerilor salariale.

  In nomenclatorul concediilor medicale, putem vizualiza detaliile aferente fiecarui astfel de concediu: procent, zilele platite de societate, luni de stagiu, codul, etc.

  Nomenclator meserii

  În acest modul , configurăm și vizualizăm meseriile, denumirea și nivelul de studii aferent.

  Cu butonul Adaug deschidem fereastra de configurare a unei noi meserii, completam datele dupa care salvam cu butonul din meniul de sus.

  Venituri bacșiș

  În modulul Salarii-personal-> Salarizare -> Venituri bacșiș

  Pentru societățile care înregistrează veniturile din bacșiș oferindu-le salariaților, opțiunea Sincronizare și calcul din meniul acestui modul, permite adăugarea salariaților cu veniturile aferente și calculul automat, conform bonurior fiscale emise în Nexus Retail sau în modulul Retail.

  Introducerea manuală a veniturilor din bacșiș, se realizează după apelarea butonului Adaug din meniul din stânga sus .

  În fereastra deschisă, selectăm angajatul , punctul de lucru, produsul : Bacșiș și centrul de profit .

  În fereastra General, introducem venitul din bacsis și impozitul va fi calculat și introdus automat în urmatorul câmp : Impozit . Totodata , câmpul De plată indică valoarea pe care trebuie să o platim salariatului în urma reținerii impozitului.

  Informațiile introduse le salvăm cu butonul cu același nume sau cu tasta F12.