Nexus Salarii

Asistent – Registrul salariaților


  Procedura de actualizare C.O.R

  Actualizarea C.O.R. se realizează urmând calea: Modulul Salarii-personal->Salarizare->Registrul salariaților -> Asistent ( din meniul de sus ) -> Actualizare COR ISCO XX-> COR ISCO XY.

  În noua fereastră, selectăm butonul Actualizare automată și în urma actualizării vor apare modificările aferente acestui update. Selectăm, în partea de jos, funcția aferentă C.O.R.-ului vechi pentru modificare și salvăm modificările cu butonul Salvez.

  Preluare zile CO din anul anterior

  Procedura de preluare a zilelor de concediu de odihnă din anii anteriori , permite actualizarea situației concediilor pentru toți angajații.

  Această procedură se apelează din Modulul Salarii-personal->Salarizare->Registrul salariaților -> Asistent ( din meniul de sus )->Preluare zile CO conform contract și neefectuate din anul anterior . Selectăm opțiunea Preiau zile CO neefectuate și selectăm butonul Continua. În urma acestei proceduri, au fost actualizate toate concediile de odihnă pentru toți angajații. Închidem procedura cu butonul Renunț .

  Rezultatele acestei operațiuni, le observăm în Modulul Salarii-personal-> Salarizare-> Registrul salariaților -> dublu click pe un angajat (sau butonul Editez )-> în fereastra de editare a contractului de muncă -> Fereastra CO. În această locație vor fi afișate atât situația concediilor de odihnă din anul curent cât și cele vechi.

  Actualizare Deduceri

  Asistentul din meniul principal, ne oferă și posibilitatea Actualizării deducerilor de anul anterior. La lansarea acestei comenzi, vom primi un mesaj de atenționare precum ca această comandă va înlocui deducerile înregistrate în anul curent cu cele de anul anterior.

  Aceasta optiune se alege la inceputul anului pentru a se prelua deducerile tuturor angajatilor de anul anterior.

  Majorarea sau micșorarea salariilor în masă

  O altă opțiune oferită de Asistentul din meniul pincipal este posibilitatea de modificare a salariilor în masă .

  Astfel, putem alege pentru o formație de lucru, toate salariile cuprinse între anumite valori (Toate deciziile sau Deciziile cu salariul cuprins între..). Pentru acestea, emitem o Decizie de majorare sau de micșorare având data înscrisă în câmpul Data document.

  Această modificare se poate realiza valoric (alegem valoarea exactă cu care se majorează sau se scade salariul) sau procentual (scădem sau mărim salariul cu un anumit procent).

  Butonul Generez emite decizia definită și lansează în execuție modificările .

  Importul salariaților și contractelor de muncă din Revisal

  Opțiunile de Import a salariaților din Revisal 5.0, a deducerilor personale și a ultimelor 12 salarii din Asistentul din meniul principal, ne permite preluarea informațiilor din alte programe , din format excell.

  Opțiunea Import salariati din Revisal se apeleaza urmand pasii: Modulul Salarii personal-> Salarizare->Registrul salariaților (meniul de sus). Se setează în această fereastră datele generale pentru contractele de muncă. În cazul în care unele contracte diferă de această situație generală, se intră pe respectivele contracte și se modifică manual .

  Procedura de import a deducerilor personale.

  Configurăm inițial un format de import (excell sau text) , selectam apoi fisierul pe care dorim sa il importam si butonul Proceseaza va prelua toate informatiile in Nexus ERP.

  Procedura de import a ultimelor 12 salarii.

  La fel ca în cazul celorlaltor importuri, întâi configurăm un format de fișier, apoi continuam cu încărcarea acestuia si procesarea lui .