Nexus Salarii

Spor ore suplimentare pentru cazul în care se lucrează în zilele de sărbători legale


  Pentru exemplificare, considerăm că dorim să acordăm spor pentru ore suplimentare pentru zilele de sărbători legale, în cazul în care în pontaj există ore lucratoare.
  Prin modificarea funcției nu mai este necesar introducerea în pontaj a evidenței pentru orele suplimentare  pentru zilele de sărbători legale în care există ore lucratoare (regie, acord..).
   
  Formula completă pentru  Spor ore suplimentare:
   
  IF @pt_co = 0 
       SELECT @ret_val = (b.sal_neg*ISNULL(o.ore,0)*s.procent*8)/(@ore_lun*b.ore_norm*100), 
           @ret_ore = ISNULL(o.ore,0), 
           @ret_proc = s.procent 
          FROM blc_linii s 
          INNER JOIN blc b ON s.anluna=b.anluna AND s.pl_blc=b.pct_lcr AND s.id_blc=b.id 
          LEFT JOIN ( 
               SELECT p.anluna, p.pl_blc, p.id_blc, SUM(p.ore) AS ore 
               FROM Sal_Pontaj p 
               INNER JOIN zlibere z ON z.data = p.data 
               INNER JOIN Sal_Pontaj_NomOre n ON p.tip = n.id 
               WHERE n.tiplcr='LCR'  AND p.anluna=@anluna AND p.pl_blc=@pl_blc AND p.id_blc=@id_blc  
               GROUP BY p.anluna, p.pl_blc, p.id_blc 
           ) o ON s.anluna=o.anluna AND s.pl_blc=o.pl_blc AND s.id_blc=o.id_blc 
           WHERE s.anluna=@anluna AND s.pct_lcr=@pl_sp AND s.id=@id_sp
   ELSE
       SELECT @ret_val = 0, 
           @ret_ore = 0, 
           @ret_proc = 0