Nexus Salarii

Avertizare privind contractele de muncă a căror suspendare încetează cu un anumit număr de zile înainte de data încetarii suspendarii


  Avertizare privind contractele de munca a caror suspendare inceteaza cu un anumit numar de zile inainte de data incetarii suspendarii

  În formula de mai jos vom înlocui @zileAvertizare INT =X , "X" cu numărul de zile cu care vom dori sa ne avertizeze înainte de încetarea suspendării:

  DECLARE @dataCurenta DATE = dbo.date(GETDATE())

  DECLARE @zileAvertizare INT = X

  INSERT INTO @ret_table ([text], al_tabel, pl_tabel, id_tabel, nume_tabel)

  SELECT 'Pentru ' + dbo.trim(UPPER(c.nume_pers)) + ' cu contractul de munca: ' + dbo.trim(c.nr_doc) + '/' + CONVERT(CHAR(10), c.data_doc,104) +

  CASE WHEN @dataCurenta >c.d_susp_fin THEN ' exista suspendare depasita ce trebuia inchisa in data de: ' ELSE ' expira suspendare in data de: ' END + CONVERT(CHAR(10), c.d_susp_fin,104),

  '', c.pct_lcr, c.id, 'sal_cm'

  FROM sal_cm_view c

  WHERE c.stare = 'ContractStareSuspendare' AND c.d_susp_fin IS NOT NULL AND DATEADD(dd,-@zileAvertizare,c.d_susp_fin) <= @dataCurenta AND c.susp_id = X

  Dacă vom dori să fim avertizați cu un număr de zile diferit, înainte de încetarea suspendării, în funcție de articolul de lege conform căreia s-a făcut = suspendarea în formula de mai sus vom înlocui c.susp_id cu id corespunzător temeiului pentru care dorim sa fim avertizați.

  Id-urile coresponzatoare fiecărui articol le găsiți în lista de mai jos:

  1 Art54 - Suspendare prin acordul parților.

  2 Art50 Litera D - Exercitarea unei funcții în cadrul unei autorități executive, legislative ori judecătorești.

  3 Art50 Litera E - Îndeplinirea unei funcții de conducere salarizate în sindicat.

  4 Art50 Litera F - Forța majoră.

  5 Art50 Litera G - În cazul în care salariatul este arestat preventiv, în condițiile Codului de procedura penală.

  6 Art50 Litera H - De la data expirării perioadei pentru care au fost emise avizele, autorizațiile ori atestările necesare pentru exercitarea profesiei.

  7 Art50 Litera I - Alte cazuri expres prevăzute de lege.

  8 Art51 Alin1 Litera A - Concediu pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, până la împlinirea vârstei de 3 ani.

  9 Art51 Alin1 Litera B - Concediu pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani sau, în cazul copilului cu handicap, pentru afecțiuni intercurente, până la împlinirea vârstei de 18 ani.

  10 Art51 Alin1 Litera C - Concediu paternal.

  11 Art51 Alin1 Litera D - Concediu pentru formare profesională.

  12 Art51 Alin1 Litera E - Exercitarea unor funcții elective în cadrul organismelor profesionale constituite la nivel central sau local, pe toată durata mandatului.

  13 Art51 Alin1 Litera F - Participarea la grevă.

  14 Art51 Alin2 - Suspendat în situația absențelor nemotivate ale salariatului, în condițiile stabilite prin contractul colectiv de muncă aplicabil, contractul individual de muncă, precum și prin regulamentul intern.

  15 Art52 Alin1 Litera A - Pe durata cercetării disciplinare prealabile, în condițiile legii.

  16 Art52 Alin1 Litera B - În cazul în care angajatorul a formulat plângere penală împotriva salariatului sau acesta a fost trimis în judecată pentru fapte penale incompatibile cu funcția deținută, până la rămanerea definitivă a hotărârii judecătorești.

  17 Art52 Alin1 Litera C - În cazul întreruperii sau reducerii temporare a activitășii, fără încetarea raportului de muncă, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare.

  18 Art52 Alin1 Litera D - Pe durata detașării.

  19 Art52 Alin1 Litera E - Pe durata suspendării de către autoritățile competente a avizelor, autorizațiilor sau atestărilor necesare pentru exercitarea profesiilor.

  20 Art52 Alin3 - În cazul întreruperii sau reducerii temporare a activității, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare, pe perioade care depășesc 30 de zile lucrătoare.

  21 Art6 Alin1 - OUG 111/2010 Art. 6 alin. 1: Concediu fără plată pentru creșterea copilului până la vârsta de 2 ani, după împlinirea de către copil a vârstei de un an.

  22 Art52 Alin1 Litera C1 : Salariatul se află sub control judiciar ori sub control judiciar pe cauțiune sau este arestat la domiciliu.

  23 Art50 Litera C - Carantină.

  24 Art51 Alin1 Litera G :concediu de acomodare.