Nexus Salarii

Calcul număr de tichete de masă raportat la numarul de zile lucrătoare din pontaj


  Pentru exemplificare, considerăm că dorim să acordăm tichete de masă raportat la numarul de zile lucrătoare din pontaj, fără să țină cont de numărul de ore lucrate din fiecare zi.

   

  Dacă numarul de zile lucrătoare din pontaj depăsește numărul de zile lucrătoare legale din luna, atunci formula va returna numarul de zile lucrătoare legale din luna.


  Formula pentru Număr de tichete (valabila in Nexus de la versiunea 18.13, camp salvat in chenzina a-II-a):

  SELECT @retval= CASE WHEN ISNULL(o.zile,0) > (@ore_lun/8) THEN @ore_lun/8 ELSE ISNULL(o.zile,0) END
  FROM (
        SELECT b.anluna, b.pl_c12, b.id_c12, COUNT(DISTINCT p.data) AS zile
        FROM blc_view b
        INNER JOIN Sal_Pontaj p ON b.anluna = p.anluna AND b.pct_lcr = p.pl_blc AND b.id = p.id_blc
        INNER JOIN Sal_Pontaj_NomOre n ON p.tip = n.id
        WHERE b.anluna=@anluna AND b.pl_c12=@pl_c12 AND b.id_c12=@id_c12 AND n.tiplcr = 'LCR' AND b.calc_tic=1
        GROUP BY b.anluna, b.pl_c12, b.id_c12
  ) o

  Formula pentru Număr de tichete (valabila in Nexus pana la versiunea 18.12, camp salvat in bonul de lucru):

  SELECT @retval=CASE WHEN b.calc_tic=1 THEN CASE WHEN ISNULL(o.zile,0) > (@ore_lun/8) THEN @ore_lun/8 ELSE ISNULL(o.zile,0) END  ELSE 0 END
  FROM blc_view b
  LEFT JOIN (
      SELECT p.anluna, p.pl_blc, p.id_blc, COUNT(DISTINCT p.data) AS zile
      FROM Sal_Pontaj p
      INNER JOIN Sal_Pontaj_NomOre n ON p.tip = n.id    
      WHERE n.tiplcr = 'LCR' AND p.anluna=@anluna AND p.pl_blc=@pl_blc AND p.id_blc=@id_blc
      GROUP BY p.anluna, p.pl_blc, p.id_blc
  ) o ON b.anluna = o.anluna AND b.pct_lcr = o.pl_blc AND b.id = o.id_blc
  WHERE b.anluna=@anluna AND b.pct_lcr=@pl_blc AND b.id=@id_blc