Nexus Salarii

Formule pentru calculul impozitelor la salarii Nexus Erp


Impozite plătite de salariați

  C.A.S.


  CAS-ul se calculează pentru persoanele care au următoarele setări în Date personale:
  • Asigurare CAS: orice opțiune diferită de "Fără"
  • Tip angajare: Contract de muncă, Prestări servicii sau Cenzori
  BC (baza de calcul) = salariu_brut - ajutor_deces - ajutor_neimpozabil - fond_de_participare_la_profit - concedii_medicale- sporuri_pt_care_nu_se_calculează_cas - (salariu_minim * zile_concedii_medicale) / zile_lucratoare_luna_curenta.
  CAS platit de angajat = BC * procent_cas_salariat/100

  Ajutorul de somaj
  Ajutorul de somaj se calculează pentru persoanele care au setate în Date personal la Calcul ajutor de somaj, opțiunea Societate+Angajat sau Doar angajat.
  BC (baza de calcul) = salariu_realizat + indemnizație_concediu + premii_brute + onorării + preaviz + comisioane + alte_drepturi + diferente + baza_calcul_suplimentară_aj_somaj + concedii_medicale_soc.
  Ajutor de somaj plătit de angajat = BC * procent_ajutor_somaj_salariat/100

  C.A.S.S.


  CASS-ul se calculează pentru persoanele care au setate în Date personal la Calcul CASS, una din opțiunile
  Pentru Societate+Angajat, Doar pentru Angajat sau Pentru Societate+Angajat_salariu minim.
  Dacă este setat Pentru Societate+Angajat sau Doar pentru Angajat, baza de calcul este următoarea:
  BC = salariu_brut - ajutor_deces - ajutor_neimpozabil - concedii_medicale -sporuri_pt_care_nu_se_calculeaza_cass - indemnizatii_bilete_de_odihna_si_tratament -cheltuieli_de_transport_bot.
  Dacă este setat sau Pentru Societate+Angajat_salariu minim baza de calcul este următoarea:
  BC = salariu_minim
  CASS plătit de angajat = BC * procent_cass_salariat/100

  Impozitul pe salariu


  Impozitul pe salariu se calculează pentru persoanele care au setate în Date personal, opțiunea Plătitor de impozit.
  Dacă Tip angajare din Date personal nu este setat pe Drepturi de autor se calculează în felul urmator:
  IMPOZIT_SALAR = venit_baza * procent_impozit_carte_de_munca/100
  Dacă Tip angajare din Date personal este setat pe Drepturi de autor se calculează în felul următor: IMPOZIT_SALAR = venit_baza * procent_impozit_drepturi_de_autor/100
  Unde:
  Venit_baza = salariu_brut - cas - ajutor_somaj - cass - ajutor_deces - deduceri - deduceri_concedii - retinere_sindicat - ajutor_neimpozabil - baza_calcul_impozit_suplimentar -indemnizații_bilete_de_odihnă_și_tratament --cheltuieli_de_transport_bot

Impozite plătite de societate

  C.A.S.


  CAS-ul plătit de anjajator se calculează pentru persoanele care au următoarele setări în Date personal:
  • Asigurare CAS: orice opțiune diferită de Fără
  • Tip angajare: Contract de muncă sau Cenzori
  BC (baza de calcul) = salariu_brut - ajutor_deces - ajutor_neimpozabil - fond_de_participare_la_profit - concedii_medicale - sporuri_pt_care_nu_se_calculează_cas
  BC1 = În(BC) pentru persoanele din grupa de lucru 1
  BC2 = În(BC) pentru persoanele din grupa de lucru 2
  BC3 = În(BC) pentru persoanele din grupa de lucru 3
  CAS plătit de angajator = BC1*procent_cas_societate_grupa1/100 + BC2*procent_cas_societate_grupa2/100 + BC3*procent_cas_societate_grupa3/100
  C.A.S. concedii medicale FNUASS Se calculează pentru persoanele care au urmatoarele setări în Date personal:
  • Asigurare CAS: orice opțiune diferită de "Fără"
  • Tip angajare: Contract de muncă
  BC (baza de calcul) = salariul_minim * zile_concedii_medicale/ zile_lucratoare_luna_curentă
  BC1 = În(BC) pentru persoanele din grupa de lucru 1
  BC2 = În(BC) pentru persoanele din grupa de lucru 2
  BC3 = În(BC) pentru persoanele din grupa de lucru 3
  CAS CM FNUASS = BC1*procent_cas_societate_grupa1/100 + BC2*procent_cas_societate_grupa2/100 + BC3*procent_cas_societate_grupa3/100

  C.A.S.S.


  Se calculează pentru persoanele care au setate în Date personal la Calcul CASS, una din opțiunile Pentru Societate+Angajat, Doar pentru Societate sau Pentru Societate+Angajat_salariu minim.
  BC (baza de calcul) = În(salariu_brut - ajutor_neimpozabil - concedii_medicale_fnuass - sporuri_pt_care_nu_se_calculează_cass - indemnizații_bilete_de_odihnă_și_tratament - cheltuieli_de_transport_bot)
  CASS plătit de angajator = BC * procent_cass_societate/100
  C.A.S.S. aferent concediilor medicale reținute din Fondul de risc
  Se calculează pentru persoanele care au setate Casa de asigurări în Date personal.
  BC (baza de calcul) = În(indemnizație_concedii_medicale_fond_risc) Cass cm fd.risc. = BC * procent_cass_salariat/100
  C.A.S.S. Concedii medicale Se calculează pentru persoanele care au următoarele setări în Date personal:
  • Calcul CASS: Pentru Societate+Angajat, Doar pentru Societate sau Pentru societate+Angajat_salariu minim
  • Tip angajare: Contract de munca, Drepturi de autor sau Contract mandat.
  BC (baza de calcul) = În(salariu_brut - sporuri_pt_care_nu_se_calculează_cass - ajutor_deces - ajutor_neimpozabil - concedii_medicale_fnuass - premii_stimulent - indemnizații_bilete_de_odihna_si_tratament - cheltuieli_de_transport_bot) Daca BC > nr_salariati*salariul_minim*12 atunci:
  BC = nr_salariati*salariul_minim*12 CASS CM = BC * procent_contributii_concedii_medicale/100

  Ajutorul de somaj pentru cei care se calculează fond de garantare
  Se calculează pentru persoanele care au următoarele setari în Date personal:
  • Tip angajare: orice în afară de Drepturi de autor
  • Calcul ajutor de somaj: Societate+Angajat sau Doar Societate
  • Fond garantare: Se calculează
  BC (baza de calcul) = În(salariul_brut - sporuri_pt_care_nu_se_calculează_aj_somaj + baza_calcul_suplimentară_aj_somaj - concedii_medicale_fnuass - ajutor_deces - ajutor_neimpozabil - indemnizații_bilete_de_odihnă_și_tratament - cheltuieli_de_transport_bot).
  Ajutor somaj fd.garantare = BC * procent_ajutor_somaj_societate/100
  Ajutorul de somaj pentru cei care nu se calculează fond de garantare
  Se calculează pentru persoanele care au următoarele setări în Date personal:
  • Tip angajare: orice în afară de Drepturi de autor
  • Calcul ajutor de somaj: Societate+Angajat sau Doar Societate
  • Fond garantare: Nu se calculează
  BC (baza de calcul) = În(salariul_brut - sporuri_pt_care_nu_se_calculeaza_aj_somaj + baza_calcul_suplimentara_aj_somaj - concedii_medicale_fnuass - ajutor_deces - ajutor_neimpozabil - indemnizații_bilete_de_odihnă_și_tratament - cheltuieli_de_transport_bot)
  Ajutor somaj fara fd.garantare = BC *(procent_ajutor_somaj_societate+procent_fond_garantare)/100
  Fond garantare creante salariale-Se calculează pentru persoanele care au următoarele setări în Date personal:
  • Tip angajare: orice în afară de Drepturi de autor
  • Fond garantare: Se calculează
  BC (baza de calcul) = În(salariu_brut - sporuri_pt_care_nu_se_calculează_fond_garantare - concedii_medicale_fnuass - indemnizatii_bilete_de_odihna_si_tratament - cheltuieli_de_transport_bot)
  Fond garantare cr.sal. = BC * procent_fond_garantare/100
  Comision ITM - Carti de munca- Se calculează pentru persoanele care au setate în Date personal la Tip angajare opțiunea Contract de muncă.
  BC (baza de calcul) = În(salar_brut - ajutor_deces - ajutor_neimpozabil - concedii_medicale_fnuass - sporuri_pt_care_nu_se_calculeaza_comision_itm - indemnizatii_bilete_de_odihna_si_tratament - cheltuieli_de_transport_bot)
  Comision ITM = BC * procent_comision_carte_de_munca/100

  Fond de risc și accidente de muncă
  Se calculează pentru persoanele care au următoarele setări în Date personal:
  • Tip angajare: orice în afară de Drepturi de autor sau Cenzori
  • Asigurare CAS: orice optiune diferita de "Fără"
  BC (baza de calcul) = În(salar_brut - sporuri_pt_care_nu_se_calculează_cas - ajutor_deces - ajutor_neimpozabil - concedii_medicale - indemnizații_bilete_de_odihnă_și_tratament - cheltuieli_de_transport_bot + (salariul_minim* zile_concedii_medicale/ zile_lucrătoare_lună_curentă)) Fond de risc = BC * procent_fornd_risc/100


  C.A.S.S. aferent concediilor medicale reținute din Fondul de risc
  Se calculează pentru persoanele care au setate în Date personal la Tip angajare una din opțiunile Contract de munca sau Cenzori.
  BC (baza de calcul) = În(indemnizație_concedii_medicale_fond_risc) Cass cm fd.risc. = BC * procent_contribuții_concedii_medicale /100