Nexus Salarii

Înregistrarea șabloanelor


  Șablonul este o secvență ce conține o serie de informații legate de relația dintre colaborator și companie .

  Pentru a elimina completarea repetitivă a informațiilor, creăm și selectăm șablonul aferent și se vor completa automat informații legate de tipul de Contracte de muncă, Drepturi de autor, Convenții civile, Cenzor, Contract de mandat.

  Crearea unui șablon se realizează din meniul Salarii – personal -> Salarizare -> Registrul salariaților -> Șabloane contracte de muncă (în mijlocul meniului din partea de sus a paginii).

  Completăm datele șablonului pentru un contract de muncă, după cum urmează:

   Tip angajare: vom selecta de ex: Contract de muncă.

   Denumire șablon contract: vom completa aici denumirea sub care vom găsi ulterior șablonul pentru apelare. ( ex: Contract 1 (nedet,8h, zi)).

   Tipul contractului de muncă : selectăm tipul contractului de muncă pe care dorim să îl înregistrăm. În acest caz: Contract individual de muncă ( REVISAL ).

   Durată contract: Completăm aici durata contractului care poate fi determinată sau nedeterminată.

   Tip normă: se alege aici una din cele două opțiuni - normă întreagă sau timp parțial.

   Durată tip muncă: Ne referim aici la numărul de ore/zi în cazul normei întregi de lucru. În funcție de situație, norma poate fi Întreagă (8/40), Normă parțială (6/30) sau Normă întreagă legi speciale (În funcție de legea ce reglementează acel tip de activitate).

   Repartizare timp: se referă la perioada de realizare a normei : ziua, noaptea sau inegal repartizată.

   Tip interval repartizare : în cazul în care timpul de lucru este parțial, există posibilitatea ca repartizarea acestor ore să se realizeze în Ore de zi, Ore/săptămână sau Ore/lună.

   Timp de muncă: vom declara în acest câmp numărul de ore aferente perioadei reduse (de ex dacă avem o persoană care lucrează 5 ore / zi, acest câmp va primi valoarea 5).

  Fereastra Linkuri, ne permite să atașăm documente. Facilitatea oferită este aceea că nu mai trebuie să căutăm în bibliorafturi sau prin toate fișierele din calculator un document, ci cu un simplu click îl putem vizualiza sau modifica unde este cazul, din această fereastră .

  Pentru a insera un document , deschidem fereastra Linkuri . În câmpul Tip selectăm documentul pe care îl atașăm, apoi data introducerii documentului în câmpul Data. În câmpul Valabil completăm data până la care dorim să păstram acest link (dacă nu completăm nimic, rămâne valabil pe termen nedeterminat).

  Pentru a completa câmpul Preluare, din săgeata atașata acestui câmp, căutăm și selectăm documentul pe care il atașăm , apoi apăsăm tasta Preiau. După ce programul termină atașarea, vom primi un mesaj de confirmare imediat sub acest câmp.

  Câmpul Denumire va conține numele sub care vom identifica documentul atașat, iar câmpul Detalii ne permite introducerea unei scurte descrieri a documentului.

  Nu uităm să salvăm toate informațiile cu ajutorul butonului Salvez din meniul de sus .