Nexus Salarii

Banci

În modulul "Bănci" putem vizualiza, adăuga, modifica și șterge banca dorită. Adăugarea, modificarea sau ștergerea datelor este permisă utilizatorilor ce au drept de scriere în modul și numai în sesiunile deblocate.

Operații în fereastra principală a modulului:

 • Adaug - Adaugă un articol nou;
 • Deschid - Deschid înregistrarea curentă;
 • Șterg - Șterg înregistrarea curentă;
 • Raport rapid - Previzualizare date afișate pe ecran;
 • Rapoarte customizate - Oferă posibilitatea vizualizării rapoartelor existente și configurararea unora noi. (Configurare rapoarte, Listă bănci);
 • Export - Se deschide procedura de export a datelor;
 • Refresh - Aduc din nou datele pe ecran;
 • Favorite - Adaug în lista de module favorite pentru a fi accesate din Pagina Mea sau în lista de module inițiale. (Adaug la favorite, Adaug la StartUp);
 • Închid - Închid fereastra curentă.

Vizualizare banci

Fiecare modul are posibilitate de a fi grupat dupa 3 criterii, utilizând tabul "Grupări" din partea dreaptă a fiecărui modul. Dacă se va seta item-ul "Fără grupare" în locul câmpului selectat, se va scoate o grupare de pe un anumit nivel. La eliminarea unei grupări sunt eliminate și grupările inferioare ei.
În modulul Bănci există posibilitatea grupării după: Bancă proprie, Comision viramente, Deviz banca (1), Partener, Tip fisier viramente, User creare, User modificare, Utilizez banca la facturare.

Banci grupare

Prin apelarea comenzii Adaug se va deschide o fereastră în care se pot completa următoarele date:

 • ID - Se completează codul băncii (se atribuie automat);
 • Denumire - Se completează denumirea băncii;
 • Filială - Se completează cu numele filialei băncii;
 • În tab-ul General pot fi completate câmpurile:
  - Cod SWIFT - (obligatoriu pentru card salarii);
  - Cont IBAN(1) - Se completează contul băncii;
  - Deviz bancă(1) - Câmplul se completează cu devizul băncii;
  - Cod bancă - Se completează codul băncii;
  - Tip fișier viramente - Se selectează formatul fișierului pentru viramente (TXT, CSV, DBF, XLS, INT, ROI, XML, ELP-CSV, ELP-TXT, KYRIBA-CSV, SEPA-XML);
  - Comision virament - Se stabilește procentul comisionului;
  - Partener - Se completează cu numele clientului, ales din nomenclatorul de parteneri;
  - Utilizez banca la facturare - Se bifează dacă banca selectată este utilizată la listarea facturii.

Modificare banci

Functionalitati de baza
Campuri disponibile pentru afisare in fereastra principala: Banca, Partener, Banca proprie, Simbol cont, Tip fisier viramente, Comision viramente, Cod bic, Data crearii, User creare, Data modificarii, User modificare, Cod banca, Cont IBAN (1), Deviz banca (1), Utilizez banca la facturare, Filiala, ID (vezi configurare coloane modul).
Posibilitate grupare dupa: Deviz banca (1), Utilizez banca la facturare, Partener, Banca proprie, Tip fisier viramente, Comision viramente, User creare, User modificare (vezi utilizare grupari).
Operatii in fereastra principala a modulului:
 • Sterg - Sterg inregistrarea curenta
 • Refresh - Aduc din nou datele pe ecran
 • Adaug - Adauga un articol nou
 • Deschid - Deschid inregistrarea curenta
 • Export - Se deschide procedura de export a datelor
 • Raport rapid - Previzualizare date afisate pe ecran
 • Rapoarte customizate - Ofera posibilitatea vizualizarii rapoartelor existente si configurararea unora noi.
 • Favorite - Adaug in lista de module favorite pentru a fi accesate din Pagina Mea sau in lista de module initiale
 • Inchid - Inchid fereastra curenta
  Configurari
 • Afiseaza grupari in stanga - Afiseaza gruparile separat, in tree-ul din partea stanga a modulului
 • Redimensionare automata coloane - Se seteaza modul de redimensionare a coloanelor, fie se redimensioneaza automat in functie de latimea monitorului, fie apare scroll
 • Nivel log operare - Stabilire nivel log operare asupra documente (de baza, avansat, detaliat) (vezi gestionare Log operare)
 • Sesiune blocata la modificari - Stabilire blocare sesiune de lucru doar pentru modulul in cauza
 • Avertizari - Permite generarea de avertizari (vezi utilizare Avertizari)
  Operare date
 • Adaugarea, modificarea sau stergerea datelor este permisa utilizatorilor ce au drept de scriere in modul si numai in sesiunile deblocate
 • Avansarea in fereastra de la un camp la altul se face cu tasta [TAB] iar intoarcerea la un camp anterior se face cu [SHIFT-TAB]

  ID - Se completeaza codul bancii(se atribuie automat)
  Denumire - Se completeaza denumirea bancii
  Filiala - Se completeaza cu numele filialei bancii

  Cod SWIFT (obligatoriu pentru card salarii) - Se completeaza cu codul SWIFT (obligatoriu pentru card salarii).
  Tip fisier viramente - Se selecteaza formatul fisierului pentru viramente
  Comision virament - Se stabileste procentul comisionului
  Cont IBAN (1) - Se completeaza contul bancii
  Deviz banca (1) - Se completeaza devizul bancii
  Cod banca - Se completeaza cu codul de banca.
  Utilizez banca la facturare - Se bifeaza daca banca selectata este utilizata la listarea facturii
  Simbol cont -
  Partener - Se completeaza cu numele clientului, ales din nomenclatorul de parteneri.
  Format import extras de cont - Se selecteaza formatul folosit pentru importul extraselor de cont

  Cod SWIFT (obligatoriu pentru card salarii) - Se completeaza cu codul SWIFT (obligatoriu pentru card salarii).
  Tip fisier viramente - Se selecteaza formatul fisierului pentru viramente
  Comision virament - Se stabileste procentul comisionului
  Cont IBAN (1) - Se completeaza contul bancii
  Deviz banca (1) - Se completeaza devizul bancii
  Cod banca - Se completeaza cu codul de banca.
  Utilizez banca la facturare - Se bifeaza daca banca selectata este utilizata la listarea facturii
  Simbol cont -
  Partener - Se completeaza cu numele clientului, ales din nomenclatorul de parteneri.
  Format import extras de cont - Se selecteaza formatul folosit pentru importul extraselor de cont
  Sabloane predefinite pentru avertizari
 • Acelasi cod IBAN la mai multe banci
 • Acelasi cont BV la mai multe banci proprii!
  Rapoarte
 • Lista banci - Lista banci