Nexus Salarii

Creare angajator și angajat


  Crearea unui nou angajator în programul Nexus ERP se realizează din Modulul Salarii-personal. Acest pas este important pentru a putea declara filialele și sucursalele societății care au angajați. În plus, în urma acestui pas, salariile vor fi calculate conform legii pe locații.

  Se selectează Modulul Salarii - personal->Salarizare-> Registrul salariaților -> Butonul Angajatori (din meniul de sus ). În fereasta care se deschide, selecteăm butonul Adaug și se completează datele angajatorului validând cu butonul Salvez .

  Am introdus un angajator , în cazul de față angajatorul S.C. SALARII S.R.L. după cum apare evidențiat în fereastra urmatoare:

  Înregistrarea informațiilor aferente personalului:

  În modulul Nomenclatoare -> Funcționale -> Personal -> selectăm butonul Adaugă din stânga sus și completăm datele persoanei (nume, prenume, CNP, ș.a.). După ce terminăm de completat aceste informații, salvăm înregistrarile din butonul Salvez din stânga sus.

  În fereastra Contact se pot introduce date personale , opționale, ale salariatului precum : Cetățenie, Țara, Email, Telefon, ș.a.). În schimb, câmpurile Localitate și Strada sunt câmpuri obligatorii.

  Fereastra Salariat ne permite introducerea informațiilor legate de:

   Formația de bază : aceasta se referă la formulele de calcul predefinite pentru salariu și este definită în Modulul Salarii-personal-> Salarizare-> Formații de lucru .

   Funcția internă : este meseria intern definită a salariatului (o prescurtare a denumirii din COR). Va trebui în fereastra aferentă acestui câmp să completăm și codul COR .

   Locația de plată : se poate completa, opțional, locația unde se va face plata către un salariat.

   Tip autorizație, Perioada autorizație (de la și până la): se vor completa în cazurile excepționale (când este necesară o autorizație de muncă ).

   Permis de muncă: ca și mai sus , pentru salariații care sunt angajați în baza unui permis de muncă, în acest câmp vom trece numărului acestuia.

   Banca: acest câmp permite selectarea băncii în care se va face plata salarială.

   Cod card și Cont card : în acest câmp înregistrăm infomațiile legate de cardul salariatului .

   Cod sortare pentru afișarea în statul de plată : În situatia în care vom lăsa completat acest câmp cu litera Z, salariații vor fi afișați în statul de plată în ordine alfabetică. Dacă dorim o afișare în altă ordine , vom utiliza literele alfabetului pentru a stabili ordinea fiecărui angajat . Dacă vom avea mai multe persoane cu litera A , acestea vor fi toate la începutul statului de plată trecute în ordine alfabetică, urmând cei cu litera B, ș.a.m.d.

  Dacă salariatul este în Misiune permanentă în străinătate sau a decedat , bifăm opțiunea corespunzătoare din partea de jos a ferestrei.

  În fereastra Personale, putem gestiona informații precum:

  • Sexul angajatului – acest câmp este completat automat după introducerea CNP-ului;
  • Seria, numărul , data și emitentul certificatului de naștere;
  • Născut la : este un alt câmp completat automat de program, datele fiind extrase tot din CNP și conține data nașterii salariatului;
  • Născut în : este câmpul în care putem completa locul nașterii;
  • Părinții(tata) și Parinții(mama): completăm aici prenumele parinților, eventual și numele în cazul în care sunt diferite;
  • Dacă salariatul este căsătorit se bifează în câmpul corepunzător ;
  • Dacă are copii, putem completa Numărul de fete și Numărul de băieți pe care îi are salariatul putând ulterior să generăm raporte care să conțină această informație;
  • Selectăm nivelul de studii : Fără studii, Studii medii, Studii post-liceale, Studii superioare de scurtă durată sau Studii superioare,ultima Instituție de studii absolvită și Profilul aferent ;
  • Parola Web este parola de logare în site-uri adiacente (ex: site pentru obținerea online a unor rapoarte privind salariatul, emise anterior, gen adeverințe sau fluturași ș.a.).

  Fereastra Comercial este special creată pentru companiile ce au stație GPL proprie. Cu ajutorul unui card pe care il adăugăm în câmpul corespunzător (Carduri asociate) , limităm cantitatea de combustibil achizitionată de fiecare posesor de card în funcție de valoarea trecută în câmpul Limită carburanți (litri).

  În cazul în care posesorul cardului (salariatul pe care il configurăm) este agent de vânzări, bifăm câmpul Salariatul este agent de vânzări.

  Dacă firma nu deține o stație de carburanți GPL, această fereastră poate fi utilizată în scop informativ .

  În urmatoarea fereastră : Mini cv putem completa, la fel ca într-un fișier text, informațiile pe care dorim să le reținem din cv-ul angajatului, informații ce vor putea fi vizualizate ulterior în alte rapoarte.

  În funcție de specificul meseriei sau al contractului de muncă, pot fi anumite documente cu valabilitate redusă . Acestea, le putem înregistra în fereastra Documente periodice , după cum urmează:

  • Denumire: vom trece aici denumirea documentului .
  • Tip document: se pot selecta o serie de documente periodice predefinite (Atestat topometrist, Aviz port armă, Aviz psihologic, Evaluare personal, Fisă medicală sau Permis de conducere) sau se completează direct tipul documentului .
  • Dacă documentul are o serie și un număr, acestea se completează în cele 2 câmpuri aferente:
   • Serie document
   • Număr document
  • Câmpul Data document îl vom completa cu data documentului primit, iar Data următoare cu programarea înnoirii acestuia .
  • Vom activa evidența acestor documente bifând opțiunea Activ și vom salva modificările din butonul Salvez .

  Fereastra Linkuri ne permite să atașăm documente aferente unui salariat precum Contract de muncă, Cartea de identitate, Diploma, etc. Facilitatea oferită este aceea că nu mai trebuie să căutăm în bibliorafturi sau prin toate fișierele din calculator un document aferent salariatului, ci cu un simplu click îl putem vizualiza sau modifica unde este cazul, din această fereastră .

  Pentru a insera un document , deschidem fereastra Linkuri . În câmpul Tip selectăm documentul pe care il atașăm, apoi data introducerii documentului în câmpul Data. În câmpul Valabil completăm data până la care dorim să păstram acest link (dacă nu completăm nimic, rămâne valabil pe termen nedeterminat).

  Pentru a completa câmpul Preluare, din săgeata atașata acestui câmp, căutăm și selectăm documentul pe care il atașăm , apoi apăsăm tasta Preiau. După ce programul termină atașarea, vom primi un mesaj de confirmare, imediat sub acest câmp.

  Câmpul Denumire va conține numele sub care vom identifica documentul atașat, iar câmpul Detalii ne permite introducerea unei scurte descrieri a documentului.

  Nu uităm să salvăm toate informațiile cu ajutorul butonului Salvez din meniul de sus .