Nexus Salarii

Procedura de calcul a salariilor


  Parcurgem în cele ce urmează Modulul Salarii, modul în care introducem și calculăm efectiv informațiile lunare pentru fiecare salariat . Tot de aici, lansăm în calcul statul de plată.

  La intrarea în acest modul, primul pas ce trebuie facut, este să aducem în fereastra de lucru toți angajații cu butonul Sincronizare și calcul, apoi sa selectam butonul Continuă pentru executarea operațiunii.

  Butonul Fișier card din meniu, oferă posibilitatea vizualizării unor rapoarte precum :

  • Situațieplati în cont card – Avans
  • Situație plati în cont card – Lichidare
  • Situație plati în cont card – Concedii de odihnă
  • Situație plati în cont card – Premii normale
  • Situație plati în cont card – Premii vacantă
  • Situație plati în cont card – Premii stimulente

  Butonul Asistenți facilitează aplicarea unor operații asupra salariaților încărcați precum : Editare pontaj, Corecție impozite contracte multiple, Repartizare ore suplimentare , Repartizare salariați pe comenzi , Import informații din fișiere excell externe, sau trimite emailuri către salariați.

  Opțiunea de trimitere emailuri către salariați, permite trimiterea automată către toți salariații rapoarte precum: Fluturași sau adeverințe de salariu , cu posibilitatea protejării informațiilor cu o parolă.

  După ce am adus toți salariații în foaia de calcul , acționăm procedura de calcul cu ajutorul butonului Calcul. În acest moment, programul va calcula salariul aferent fiecărui salariat și în același timp va fi actualizat și pontajul.

  După ce am calculat salariile, putem vizualiza pontajul din Modulul Salarii-> Salarii-personal-> Salarii-> Rapoarte customizate-> Pontaj-> Foaie colectivă de prezență.

  După ce am calculat salariul normal de bază al fiecarui angajat, putem intra pe fiecare în parte și să adăugăm date suplimentare cum ar fi: modificare pontaj, acordare premii, concedii, ș.a.

  Selectăm un salariat pentru a putea introduce mai multe informații legate de activitatea sa din luna de lucru . Astfel, în fereastra Avansuri, în cazul în care salariul îl plătim în 2 transe: avans și lichidare , în această fereastra vor fi prezentate informațiile legate de avansurile calculate. În casuța Salariu net prestabilit, putem stabili care este salariul net mai mare decât cel cuvenit pe care dorim să îl oferim unui salariat. Diferența în plus rezultată este automat înregistrată la premii acordate . În condițiile în care am stabilit care este salariul net prestabilit, orice alt premiu pe care il adăugăm , va impărți premiul pe categorii ( nu se vor putea adăuga premii pentru a mări salariul peste acest salariu net prestabilit).

  În fereastra Premii, avem deja afișat premiul stabilit anterior. Acel premiu îl putem stabili și direct din această pagină , selectând opțiunea Premiul din apelarea butonului adaug din meniul de sus al paginii.

  Putem oferi unui salariat un premiu normal, un premiu de vacanță sau un stimulent .

  După ce introducem premiul sau stimulentul dorit, apelăm butonul Sincronizare și calcul din meniul de sus și observăm 3 opțiuni:

  • Nu se calculează premiile, se adaugă doar articolele aferente premiilor fără sume - selectând în același timp tipul de premiu sau stimulent acordat . Se selectează această opțiune în cazul în care oferim o suma fixă drept premiu. Dacă se completează procentul în câmpul Procent calcul spor negociat , sporul nu va mai fi valoare fixă ci acest procent .
  • Se calculează doar premiul brut , utilizând procentul de mai jos, iar premiul net rămâne zero : dacă selectăm această opțiune , se va calcula premiul în cazul în care acesta este plătit la lichidare – se calculează aici doar premiul aferent procentului de mai jos. În acest caz, premiul va fi calculat ca și procent atunci când oferirea acestuia se face la lichidare .
  • Se calculează premiul brut și net , utilizând procentul de mai jos, și setările modulului : în acest caz, calculul premiilor sunt incluse în calculul avansului . Această opțiune se folosește când dorim să oferim un premiu și plata acestuia se face la avans .

  După ce am dat în calcul statul de plată , pontajul este automat completat. În cazul în care este necesară redistribuirea orelor lucrate pe zile, sau dacă sunt ore nelucrate pe care programul le pune automat, după ce se repartizează toate orele lucrate, în pagina Pontaj, putem modifica aceste informații manual, dând dublu click pe ziua/zilele care trebuie modificate și salvăm modificările cu butonul aferent .

  O altă metodă de modificare a pontajului este apelând butonul Asistent . În noua fereastră completăm Tipul orelor lucrare, Formatia de lucru (daca angajatul a lucrat în mai multe formații de lucru, acestea vor fi afișate separat în fereastră la calcul ). În câmpurile de tip dată, selectăm perioada pentru care dorim să modificăm pontajul ( putem modifica și manual pontajul ). În câmpul Ore, trecem orele lucrate în condițiile menționate anterior și pentru a lansa refacerea pontajului cu noile informații utilizăm butonul Adaug.

  Salvăm modificările realizate cu butonul Salvez din meniul de sus ( în partea stangă).

  Pagina Bon de lucru este automat completată de program . Această situație se utilizează în principal în construcții când unii muncitori lucrează în mai multe formații.

  Putem adăuga un nou bon de lucru astfel: accesăm butonul Adaug , și completăm informațiile solicitate: Formația, Loc de muncă, Meseria.

  După ce am introdus bonurile de lucru, intrăm în pagina Pontaj pentru a corecta pontajul conform bonurilor de muncă .

  Adăugarea Concediilor de odihnă ale salariaților se realizează din fereastra C.Odihna. Completăm data începerii CO și numărul de zile de CO programate de salariat, numărul de zile neefectuate, apoi calculăm valoarea concediului cu ajutorul butonului Calculez. Dacă toate informațiile sunt corecte , salvăm date cu butonul corecpunzător.

  Concediul medical se introduce din fereastra C.Medical, prin introducere în câmpurile aferente, a informațiilor din concediul medical adus de salariat . Pentru a calcula suma aferentă acestuia, se apelează butonul Calculez și se salvează apoi informațiile cu butonul Salvez.

  Reținerile din salariu se înregistrează în pagina cu același nume . Aici vor trebui introduse date precum Tipul reținerii, Soldul initial din luna de calcul, Rata care trebuie oprită în luna curentă și eventual Ratele dispuse a se achita în avans . După caz, completăm în continuare detaliile beneficiarului reținerilor . Aceste informații se salvează ulterior și vor fi în statul de plată la rubrica rețineri .

  Fereastra +/- Sume impozit permite introducerea altor sume ce modifică baza de calcul a impozitului. Astfel:

  • Câmpul Tichete de masă se completează automat în cazul în care acestea sunt predefinite și acordate lunar . Altfel, aici se trece valoarea tichetelor de masă acordate .
  • În câmpul Alte tipuri de tichete vom trece valoarea altor tichete oferite salariatului.
  • În câmpul Alte sume se introduc valorile care se acordă salariatului ce modifică doar baza de calcul a impozitului.

  În fereastra Lichidare, ne sunt afișate informații legate de contribuțiile aferente salariatului în lucru, avansuri, premii acordate, rețineri, concedii, suma care va fi achitată pe card și cea în numerar.

  Această fereastră este utilizată și pentru a realiza calculele salariale pentru fiecare salariat în parte. Această operațiune este lansată cu ajutorul butonului Calcul din meniul de sus .

  Fereastra Linkuri ne permite să atașăm documente aferente unui salariat precum Contract de muncă, Cartea de identitate, Diploma, etc. Facilitatea oferită este aceea că nu mai trebuie să căutăm în bibliorafturi sau prin toate fișierele din calculator un document aferent salariatului, ci cu un simplu click îl putem vizualiza sau modifica unde este cazul, din această fereastră .

  Pentru a insera un document , deschidem fereastra Linkuri . În câmpul Tip selectăm documentul pe care il atașăm, apoi data introducerii documentului în câmpul Data. În câmpul Valabil completăm data până la care dorim să păstram acest link (dacă nu completăm nimic, rămâne valabil pe termen nedeterminat).

  Pentru a completa câmpul Preluare, din săgeata atașata acestui câmp, căutăm și selectăm documentul pe care il atașăm , apoi apăsăm tasta Preiau. După ce programul termină atașarea, vom primi un mesaj de confirmare imediat sub acest câmp.

  Câmpul Denumire va conține numele sub care vom identifica documentul atașat, iar câmpul Detalii ne permite introducerea unei scurte descrieri a documentului.

  Salvăm toate informațiile cu ajutorul butonului Salvez.