Nexus Salarii

Calcul număr de tichete de masă raportat la zilele lucrate în regie minus zilele de diurnă


    Pentru exemplificare, considerăm că dorim să acordăm tichete de masă raportat la numarul de zile lucrate în regie (ore lucrate în regie împărțit la Ore norma) mai puțin zilele de diurnă.
     

    Formula completă pentru  Număr de tichete:

     SELECT @retval=CASE WHEN calc_tic=1 THEN ROUND(ore_reg / ore_norm - zz_diurna,0) ELSE 0 END FROM blc_view WHERE anluna=@anluna AND pct_lcr=@pl_blc AND id=@id_blc