Nexus Salarii

Calcul număr de tichete de masă raportat la zilele lucrate în regie minus zilele de diurnă


  Pentru exemplificare, considerăm că dorim să acordăm tichete de masă raportat la numarul de zile lucrate în regie (ore lucrate în regie împărțit la Ore norma) mai puțin zilele de diurnă.


  Formula pentru Număr de tichete (valabila in Nexus incepand cu versiunea 18.13, camp salvat in chenzina a-II-a):

  SELECT @retval = dbo.minim(ISNULL(CEILING(SUM(CASE WHEN calc_tic=1 THEN ore_reg / ore_norm - zz_diurna ELSE 0 END)), 0),@ore_lun/8)
         FROM blc_view
         WHERE anluna = @anluna AND pl_c12 = @pl_c12 AND id_c12 = @id_c12

  Formula pentru Număr de tichete (valabila in Nexus pana la versiunea 18.12, camp salvat in bonul de lucru):

  SELECT @retval=CASE WHEN calc_tic=1 THEN ROUND(ore_reg / ore_norm - zz_diurna,0) ELSE 0 END
          FROM blc_view
          WHERE anluna=@anluna AND pct_lcr=@pl_blc AND id=@id_blc