Nexus Salarii

Tichete manual + automat


  În cazul în care dorim ca pentru o anumita formație de lucru numărul de tichete de masă să îl introducem manual, iar pentru celelalte să se calculeze automat în formula de calcul de mai jos trebuie sa specificam metoda de calcul aferenta formației de lucru pentru care dorim sa se introducă manual numărul de tichete :


  SELECT @retval = CASE WHEN cm.calc_tic=1 AND f.tip_calc = 'Metoda de calcul' THEN c.nr_tic

                                      WHEN cm.calc_tic=1 THEN dbo.minim( CEILING(ISNULL(b.ore_reg, 0)), @ore_lun/8)

                              ELSE 0 END

  FROM c12 c

  INNER JOIN sal_cm cm ON c.pl_cm = cm.pct_lcr AND c.id_cm = cm.id

  INNER JOIN form_lcr f ON c.pl_form = f.pct_lcr AND c.id_form = f.id

  LEFT JOIN (

                 SELECT anluna, pl_c12, id_c12, SUM(ore_reg / ore_norm - zz_diurna) AS ore_reg

                 FROM blc

                 WHERE anluna = @anluna AND pl_c12 = @pl_c12 AND id_c12= @id_c12

                 GROUP BY anluna, pl_c12, id_c12

  ) b ON c.anluna = b.anluna AND c.pct_lcr = b.pl_c12 AND c.id = b.id_c12

  WHERE c.anluna = @anluna AND c.pct_lcr = @pl_c12 AND c.id= @id_c12