Nexus Salarii

Configurare locuri de muncă în modulul Salarizare


  Pentru a ține o evidență a angajaților pe locuri de muncă, în Modulul Salarizare –> personal-> Salarizare-> Locuri de muncă ->Selectăm butonul Adaug pentru a crea aceste locuri de muncă.

  În fereastra nouă, definim Denumirea locurilor de muncă. În partea de jos, pot fi completate conturile extrabilanțiere.

  În fereastra Tarif , se înregistrează, pentru salariații care au salariul calculat pe baza unui tarif orar, valoarea acestuia.

  Fereastra Linkuri ne permite să atașăm documente. Facilitatea oferită este aceea că nu mai trebuie să căutăm în bibliorafturi sau prin toate fișierele din calculator un document, ci cu un simplu click îl putem vizualiza sau modifica unde este cazul, din această fereastră .

  Pentru a insera un document , deschidem fereastra Linkuri . În câmpul Tip selectăm documentul pe care il atașăm, apoi data introducerii documentului în câmpul Data. În câmpul Valabil completăm data până la care dorim să păstram acest link (dacă nu completăm nimic, rămâne valabil pe termen nedeterminat).

  Pentru a completa câmpul Preluare, din săgeata atașata acestui câmp, căutăm și selectăm documentul pe care il atașăm , apoi apăsăm tasta Preiau. După ce programul termină atașarea, vom primi un mesaj de confirmare imediat sub acest câmp.

  Câmpul Denumire va conține numele sub care vom identifica documentul atașat. Câmpul Detalii ne permite introducerea unei scurte descrieri a documentului.

  Nu uităm să salvăm toate informațiile cu ajutorul butonului Salvez.