Nexus Bord WebApp

Nexus Bord WebApp Dashbord - Vânzări clase produse în ultimele 12 luni


  În Bord WebApps, în grupul Vânzări și Produse am adăugat analiza: Vânzări clase produse în ultimele 12 luni. Este o analiză valorică de vănzări de tip linie, care indică pentru fiecare clasă de produse din top evoluția vâzărilor pe parcursul ultimelor 12 luni.

  Indicatorii calculaţi şi afişaţi sunt următorii:

  • evoluţia pe parcursul ultimelor 12 luni a vâzărilor efectuate pe fiecare clasa de produs din top.

  Alte caracteristici:

  • În total sunt 12 grafice responsive afişate în acelaşi spaţiu de afişare, ceea ce oferă o ergonomie sporită interfeţei;
  • Această analiză este utilă pentru a urmări d.p.d.v. numeric evoluția vânzărilor per produs și de a putea face o comparație între acestea;
  • Indicatorii sunt calculaţi în baza facturilor înregistrate în modulul Facturi Clienţi;
  • Pentru a putea lua din timp măsuri de remediere acolo unde este cazul, este important de urmărit produsele a cărora vânzare scade.

  Pentru ca această analiză să poată fi personalizată, după nevoile fiecărui client în parte, am introdus trei parametri:

  • parametrul 1 este opţional şi indică tipul de stoc pentru care se calculează indicatorii;
   • dacă parametrul 1 lipseşte, acesta ia valoarea G,F,J,E,S;
  • parametrul 2 este opţional şi indică numărul de luni pentru care se calculează indicatorii;
   • perioada se calculează de la luna curentă înapoi cu nr. de luni setat;
   • dacă parametrul 2 lipseşte, este mai mic ca 1 sau mai mare ca 36 acesta ia valoarea implicită 12;
   • vă recomandăm să nu setaţi acest parametru la o valoare mai mare de 12;
  • parametrul 3 este opţional şi indică numărul de clase de produse pentru care se calculează indicatorii;
   • dacă parametrul 2 lipseşte, este mai mic ca 1 sau mai mare ca 20 acesta ia valoarea implicită 12;
   • vă recomandăm să nu setaţi acest parametru la o valoare mai mare de 12;

  • exemplu de şir de parametrii: G,F|12|12
  • trebuie respectată strict ordinea parametrilor
  • dacă doriţi să omiteţi un parametru opţional înlocuiţi-l cu spaţiu.