Nexus Bord WebApp

Nexus Bord WebApp - Vânzări Luna curentă vs Luna anterioară


  În Bord WebApps grupul Vânzări şi gestiuni am adăugat analiza Vânzări Luna curentă vs Luna anterioară. Este o analiză de vânzări valorică de tip comparativ, între două perioade: luna calendaristică curentă şi luna calendaristică anterioară.

  De asemenea, este un tip de analiză multi-grafic, selecţia graficului dorit se face din link-urile dreapta-jos al panoului multi-grafic.

  Indicatorii calculaţi şi afişaţi sunt următorii:

  • media zilnică a vânzărilor lunii curente vs media zilnică a vânzărilor lunii anterioare + se calculează şi afişează grafic procentul realizat;
  • valoarea totală a vânzărilor lunii curente vs valoarea totală a vânzărilor lunii anterioare + se calculează şi afişează grafic procentul realizat;

  Analiza poate fi afişată în mod multiplu, pentru mai multe gestiuni, ca în imaginea din acest articol.

  Această analiză de vânzări foloseşte ca target vânzările lunii anterioare.

  Indicatorii iau în calcul atât facturile emise, cât şi bonurile fiscale din Retail.

  Pentru ca această analiză să poată fi personalizată, după nevoile fiecărui client în parte, am introdus un singur parametru:

  • parametrul 1 este obligatoriu, indică gestiunea şi se dă astfel 2(1), unde 2 este id-ul gestiunii şi 1 din paranteză este id-ul punctului de lucru;

  În imaginile prezentate în acest articol am exemplificat afişarea analizelor pentru 4 gestiuni/magazine diferite, iar compraţia se face între luna calendaristică curentă şi luna calendaristică anterioară.