Nexus Bord WebApp

Nexus Bord WebApp - Încasări vs Vânzări


  În Bord WebApps grupul Vânzări şi clienţi am adăugat analiza Încasări vs Vânzări. Este o analiză comparativă procentuală cu reprezentare grafică de tip Gauge şi cu posibilitatea stabilirii unui target.

  Indicatorul Încasări vs Vânzări este calculat din documentele înregistrate în ultimile 7 de zile şi ia în calcul încasările înregistrate în casă şi bancă şi vânzările efectuate atît cu facturi cât şi cu bonuri.

  Creşterea vânzărilor care nu este urmată îndeaproape şi de creşterea încasărilor, de cele mai multe ori, nu aduce un avantaj firmei.

  Indicatorul Încasări vs Vânzări reprezintă procentul dat de raportul dintre încasări şi vânzări. Targetul de 100% este ideal şi înseamnă că toate vânzările au fost încasate.

  Pentru ca această analiză să poată fi personalizată, după nevoile fiecărui utilizator în parte, am introdus unsprezece parametri:

  • parametrul 1 este opţional şi indică simbolul contabil al contului sintetic Clienţi, implict are valoarea 411;
   • dacă parametrul 1 lipseşte acesta ia valoarea implicită 411;
   • parametrul 1 nu trebuie să fie mai mare de 4 caractere;
  • parametrul 2 este opţional şi indică simbolul contabil al grupei de conturi Cifra de Afaceri Neta, implict are valoarea 70;
   • dacă parametrul 2 lipseşte acesta ia valoarea implicită 70;
   • parametrul 2 nu trebuie să fie mai mare de 2 caractere;
  • parametrul 3 este opţional şi indică numărul de zile pentru care se calculează încasările şi vânzările, implict are valoarea 7;
   • perioada se calculează de la ziua curentă înapoi cu nr. de zile setat;
   • dacă parametrul 3 lipseşte, este mai mic ca 1 sau mai mare ca 90 acesta ia valoarea implicită 7;

  • exemplu de şir de parametrii: 411|70|7
  • trebuie respectată strict ordinea parametrilor
  • dacă doriţi să omiteţi un parametru opţional înlocuiţi-l cu spaţiu.

  În exemplul din imaginea acestui articol targetul este de 95%, iar valoarea indicatorului este de 105%. Aceasta înseamnă că în perioada analizată de 7 zile valoarea încasărilor a depăşit vânzările cu 5%.