Nexus Bord WebApp

Nexus Bord WebApp - Analiză Top Gestiune


  În Bord WebApps grupul Vânzări şi gestiuni am adăugat analiza Top Gestiune. Este un tip de analiză multi-grafic, selecţia graficului dorit se face din meniul dreapta-sus al panoului multi-grafic.

  Indicatorii (graficele) calculaţi şi afişaţi sunt următorii:

  • top 5 produse vândute în ultimele 30 de zile de gestiunea respectivă şi opţional dintr-o anumită clasă de produse;
  • worst (cele mai rele) 5 produse vândute în ultimele 30 de zile de gestiunea respectivă şi opţional dintr-o anumită clasă de produse;
  • pentru fiecare produs din top se face un grafic individual cu evoluţia vânzărilor din ultimele 30 de zile.

  Deci în total sunt 7 grafice responsive afişate în acelaşi spaţiu de afişare, ceea ce oferă o ergonomie sporită interfeţei.

  Această analiză poate fi afişata în mod multiplu şi poate fi configurată diferit, pentru mai multe gestiuni distincte, ca în imaginile din acest articol. Topului vânărilor se face luând în calcul atât facturile emise, cât şi bonurile fiscale din Retail.

  Pentu ca această analiză să poată fi personalizată, după nevoile fiecărui client în parte, am introdus 6 parametri:

  • parametrul 1 este obligatoriu, indică gestiunea şi se dă astfel 2(1), unde 2 este id-ul gestiunii şi 1 din paranteză este id-ul punctului de lucru;
  • parametrul 2 este opţional, indică clasa de produse şi se dă astfel 3(1), unde 3 este id-ul clasei de produse şi 1 din paranteză este id-ul punctului de lucru;
   • dacă parametrul 2 lipseşte analiza se calculează pentru toate produsele indiferent de clasă;
  • parametrul 3 este opţional şi indică numărul de produse pentru care se calculează topul;
   • dacă parametrul 3 lipseşte, este mai mic ca 1 sau mai mare ca 20 acesta ia valoarea implicită 5;
   • vă recomandăm să nu setaţi acest parametru la o valoare mai mare de 5;
  • parametrul 4 este opţional şi indică numărul de zile pentru care se calculează topul;
   • perioada se calculează de la ziua curentă înapoi cu nr. de zile setat;
   • dacă parametrul 4 lipseşte, este mai mic ca 1 sau mai mare ca 90 acesta ia valoarea implicită 30;
   • vă recomandăm să nu setaţi acest parametru la o valoare mai mare de 30;
  • parametrul 5 este opţional şi indică codul de culoare (hexadecimal) pentru graficele de tip top;
   • dacă parametrul 5 lipseşte acesta ia valoarea implicită #0088CC (albastru);
  • parametrul 6 este opţional şi indică codul de culoare (hexadecimal) pentru graficul de tip worst;
   • dacă parametrul 6 lipseşte acesta ia valoarea implicită #FF6262 (rosu);
  • exemplu de şir de parametrii: 2(1)|3(1)|5|30|0088CC|FF6262;
  • trebuie respectată strict ordinea parametrilor;

  În imaginile prezentate în acest articol am exemplificat afişarea unui top 5 a 4 gestiuni diferite astfel:

  • fiecare gestiune realizează topul produselor pentru o anumită clasă de produse specifică gestiunii;
  • topul este realizat pentru 5 produse şi pentru o perioadă de 30 de zile;
  • culorile folosite pentru fiecare gestiune în parte au fost alternate;
  • în primul grafic, stânga sus, se poate vedea cât de simplu se poate schimba indicatorul grafic afişat din meniul derulant.