Nexus Bord WebApp

Nexus Bord WebApp Dashbord - Media vânzărilor per agent


  În Bord WebApps, în grupul Vânzări și Agenţi am adăugat analiza Media vânzărilor per agent. Este o analiză de vânzări valorică de tip Pie, care grupează și cumulează media vânzărilor per agent pe diverse interval de timp.

  De asemenea, este un tip de analiză multi-grafic, selecţia perioadei dorite se face din link-urile dreapta-jos ale panoului multi-grafic.

  Indicatorii calculaţi şi afişaţi sunt următorii:

  • media vânzărilor per agent pentru cele trei perioade de timp 30/15/7 în comparaţie cu target-ul propus;
  • este calculat procentul de realizare a target-ului.

  Alte caracteristici:

  În total sunt 3 grafice responsive afişate în acelaşi spaţiu de afişare, ceea ce oferă o ergonomie sporită interfeţei.

  • Această analiză este utilă pentru a urmări realizarea target-ului de vânzări propus per agent;
  • Indicatorii iau în calcul facturile;
  • Se stabileşte un singur target, pentru perioada cea mai mare, celelalte targete sunt calculate automat în funcţie de numărul de zile analizat. De ex: target-ul pentru 15 zile este calculat automat astfel Target15 = Target 30 X 15 / 30.

  Pentru ca această analiză să poată fi personalizată, după nevoile fiecărui client în parte, am introdus patru parametri:

  • parametrul 1 este opţional şi indică numărul de zile pentru care se calculează primul indicator;
   • perioada se calculează de la ziua curentă înapoi cu nr. de zile setat;
   • dacă parametrul 1 lipseşte, este mai mic ca 1 sau mai mare ca 90 acesta ia valoarea implicită 30;
   • vă recomandăm să nu setaţi acest parametru la o valoare mai mare de 30;
  • parametrul 2 este opţional şi indică numărul de zile pentru care se calculează al doilea indicator;
   • perioada se calculează de la ziua curentă înapoi cu nr. de zile setat;
   • dacă parametrul 2 lipseşte, este mai mic ca 1 sau mai mare ca 90 acesta ia valoarea implicită 15;
   • vă recomandăm să nu setaţi acest parametru la o valoare mai mare de 15;
  • parametrul 3 este opţional şi indică numărul de zile pentru care se calculează al treilea indicator;
   • perioada se calculează de la ziua curentă înapoi cu nr. de zile setat;
   • dacă parametrul 3 lipseşte, este mai mic ca 1 sau mai mare ca 90 acesta ia valoarea implicită 7;
   • vă recomandăm să nu setaţi acest parametru la o valoare mai mare de 7.
  • parametrul 4 este obligatoriu, indică agentul şi se dă astfel 2(1), unde 2 este id-ul agentului şi 1 din paranteză este id-ul punctului de lucru;

  • exemplu de şir de parametrii: 30|15|7|2(1);
  • trebuie respectată strict ordinea parametrilor;
  • dacă doriţi să omiteţi un parametru opţional înlocuiţi-l cu spaţiu;

  În imaginile prezentate în acest articol am exemplificat afişarea analizei privind media vanzarilor per agent pentru 30, 15 şi respectiv 7 zile.