Nexus Bord WebApp

Nexus Bord WebApp - Analiză Clasa 1 vs Clasa 2


  În Bord WebApps grupul Vânzări şi gestiuni am adăugat analiza ClasaProdus1 vs ClasaProdus2. Este o analiză de vânzări cantitativă de tip comparativ, între două clase de produse diferite şi eventual complementare.

  Analiza poate fi afişată în mod multiplu şi poate fi configurată diferit, pentru mai multe gestiuni şi clase de produse distincte, ca în imaginile din acest articol.

  Această analiză se pretează a fi utilizată atunci când doriţi să aflaţi cum se vinde o clasă de produse secundare şi complementare vizavi de clasa de produse principale a magazinului.

  În imaginea prezentată în acest articol am exemplificat ca şi clasă secundară produsele de tip Răcoritoare, iar ca şi clasă principală produsele de tip Donuts.

  În acest fel putem afla câţi din clienţii noştri consumă o băutură răcoritoare împreună cu o gogoaşă şi în continuare, dacă este cazul, putem lua diverse măsuri comerciale, publicitare, etc.

  Indicatorii calculaţi şi afişaţi sunt următorii:

  • număr (cantitate/bucăţi) de produse vândute din clasa 1 secundară;
  • număr (cantitate/bucăţi) de produse vândute din clasa 2 principlă;
  • procentul de produse clasa 1 secundară vs produse clasa 2 principală.

  Indicatorii iau în calcul atât facturile emise, cât şi bonurile fiscale din Retail.

  Pentru ca această analiză să poată fi personalizată, după nevoile fiecărui client în parte, am introdus 4 parametri:

  • parametrul 1 este obligatoriu, indică gestiunea şi se dă astfel 2(1), unde 2 este id-ul gestiunii şi 1 din paranteză este id-ul punctului de lucru;
  • parametrul 2 este obligatoriu, indică clasa de produse secundare şi se dă astfel 3(1), unde 3 este id-ul clasei de produse şi 1 din paranteză este id-ul punctului de lucru;
  • parametrul 3 este obligatoriu, indică clasa de produse principale şi se dă astfel 4(1), unde 4 este id-ul clasei de produse şi 1 din paranteză este id-ul punctului de lucru;
  • parametrul 4 este opţional şi indică numărul de zile pentru care se calculează indicatorii;
  • perioada se calculează de la ziua curentă înapoi cu nr. de zile setat;
  • dacă parametrul 4 lipseşte, este mai mic ca 1 sau mai mare ca 90 acesta ia valoarea implicită 30;
  • vă recomandăm să nu setaţi acest parametru la o valoare mai mare de 30;

 • exemplu de şir de parametrii: 2(1)|3(1)|4(1)|30
 • trebuie respectată strict ordinea parametrilor