Nexus Bord WebApp

Nexus Bord WebApp - Cash Flow


  În Bord WebApps grupul DashBoard am adăugat analiza Cash Flow. Este o analiză complexă cu reprezentare grafică de tip Gauge şi cu posibilitatea stabilirii unui target.

  Indicatorul Cash Flow este calculat din documentele înregistrate în ultimile 30 de zile şi ia în calcul următoarele elemente: casa, banca, facturi neîncasate şi facturi neplătite şi în plus ratele lunare de plată, cum ar fi: rate bancare, salarii, TVA. etc.

  Această analiză oferă avantajul de a sintetiza rapid, prin consultarea unui singur indicator, situaţia financiară a firmei. Iar creşterea constantă a acestui indicator poate reprezenta un target general al echipei de management.

  Pentru ca această analiză să poată fi personalizată, după nevoile fiecărui utilizator în parte, am introdus unsprezece parametri:

  • parametrul 1 este opţional şi indică simbolul contabil al contului sintetic Banca în lei, implict are valoarea 5121;
   • dacă parametrul 1 lipseşte acesta ia valoarea implicită 5121;
   • parametrul 1 nu trebuie să fie mai mare de 4 caractere;
  • parametrul 2 este opţional şi indică simbolul contabil al contului sintetic Casa în lei, implict are valoarea 5311;
   • dacă parametrul 2 lipseşte acesta ia valoarea implicită 5311;
   • parametrul 2 nu trebuie să fie mai mare de 4 caractere;
  • parametrul 3 este opţional şi indică simbolul contabil al contului sintetic Banca în lei, implict are valoarea 5124;
   • dacă parametrul 3 lipseşte acesta ia valoarea implicită 5124;
   • parametrul 3 nu trebuie să fie mai mare de 4 caractere;
  • parametrul 4 este opţional şi indică simbolul contabil al contului sintetic Casa în lei, implict are valoarea 5314;
   • dacă parametrul 4 lipseşte acesta ia valoarea implicită 5314;
   • parametrul 4 nu trebuie să fie mai mare de 4 caractere;
  • parametrul 5 este opţional şi indică simbolul contabil al grupei de conturi Împrumuturi şi Datorii Asimilate, implict are valoarea 16;
   • dacă parametrul 5 lipseşte acesta ia valoarea implicită 16;
   • parametrul 5 nu trebuie să fie mai mare de 2 caractere;
  • parametrul 6 este opţional şi indică simbolul contabil al grupei de conturi Cheltuieli cu Lucrarile si Serviciile Executate de Terti, implict are valoarea 61;
   • dacă parametrul 6 lipseşte acesta ia valoarea implicită 61;
   • parametrul 6 nu trebuie să fie mai mare de 2 caractere;
  • parametrul 7 este opţional şi indică simbolul contabil al grupei de conturi Cheltuieli cu Alte Servicii Executate de Terti, implict are valoarea 62;
   • dacă parametrul 7 lipseşte acesta ia valoarea implicită 62;
   • parametrul 7 nu trebuie să fie mai mare de 2 caractere;
  • parametrul 8 este opţional şi indică simbolul contabil al grupei de conturi Cheltuieli cu Personalul, implict are valoarea 64;
   • dacă parametrul 8 lipseşte acesta ia valoarea implicită 64;
   • parametrul 8 nu trebuie să fie mai mare de 2 caractere;
  • parametrul 9 este opţionalşi indică simbolul contabil al contului sintetic Cheltuieli privind energia si apa, implict are valoarea 605;
   • dacă parametrul 9 lipseşte acesta ia valoarea implicită 605;
   • parametrul 9 nu trebuie să fie mai mare de 2 caractere;
  • parametrul 10 este opţional şi indică numărul de luni pentru care se calculează proiecţia, implict are valoarea 1;
   • perioada se calculează de la luna curentă înapoi cu nr. de luni setat;
   • dacă parametrul 10 lipseşte, este mai mic ca 1 sau mai mare ca 6 acesta ia valoarea implicită 1;
  • parametrul 11 este opţional şi indică numărul de ani pentru care se iau în calcul soldurile facturilor, implict are valoarea 3;
   • perioada se calculează de la anul curent înapoi cu nr. de ani setat;
   • dacă parametrul 11 lipseşte, este mai mic ca 2 sau mai mare ca 10 acesta ia valoarea implicită 3;

  • exemplu de şir de parametrii: 5121|5311|5124|5314|16|61|62|64|605|1|3
  • trebuie respectată strict ordinea parametrilor
  • dacă doriţi să omiteţi un parametru opţional înlocuiţi-l cu spaţiu.