Nexus Bord WebApp

Nexus Bord WebApp Dashbord - Venituri aferente activităților de bază


  În Bord WebApps, în grupul Analiză Cheltuieli am adăugat analiza Venituri aferente activităților de bază. Este o analiză a evoluției principalelor cheltuieli ale firmei, cu reprezentare grafică de tip Arie-stack.

  Indicatorii calculaţi şi afişaţi sunt următorii:

  • Venituri aferente activităților de bază înregistrate în ultimele 6 luni;
  • Venituri aferente activităților de bază înregistrate în ultimii 5 ani.

  Alte caracteristici:

  • Este o analiză de tip multi-grafic care ne prezintă separat evoluția ultimelor 6 luni sau a ultimilor 5 ani.
  • Această analiză concatenează valorile indicatorilor (stack) pentru a avea o imagine de ansamblu a veniturilor și a componenței acestora în timp.
  • Indicatorii sunt calculaţi în baza notelor contabile generate de aplicație.

  Pentru ca această analiză să poată fi personalizată, după nevoile fiecărui client în parte, am introdus cinci parametri:

  • parametrul 1 este opţional şi indică simbolul contabil al contului sintetic Venituri din vanzarea produselor finite, implict are valoarea 701;
   • dacă parametrul 1 lipseşte acesta ia valoarea implicită 701;
   • parametrul 1 nu trebuie să fie mai mare de 4 caractere;
  • parametrul 2 este opţional şi indică simbolul contabil al contului sintetic Venituri din lucrari executate si servicii prestate, implict are valoarea 704;
   • dacă parametrul 2 lipseşte acesta ia valoarea implicită 704;
   • parametrul 2 nu trebuie să fie mai mare de 4 caractere;
  • parametrul 3 este opţional şi indică simbolul contabil al contului sintetic Venituri din vanzarea marfurilor, implict are valoarea 707;
   • dacă parametrul 3 lipseşte acesta ia valoarea implicită 707;
   • parametrul 3 nu trebuie să fie mai mare de 4 caractere.
  • parametrul 4 este opţional şi indică numărul de luni pentru care se calculează şi afişează primul grafic, implict are valoarea 6;
   • perioada se calculează de la luna curentă înapoi cu nr. de luni setat;
   • dacă parametrul 4 lipseşte, este mai mic ca 5 sau mai mare ca 24 acesta ia valoarea implicită 6;
   • vă recomandăm să nu setaţi acest parametru la o valoare mai mare de 6;
  • parametrul 5 este opţional şi indică numărul de ani pentru care se calculează şi afişează cel de al doilea grafic, implict are valoarea 5;
   • perioada se calculează de la anul curent înapoi cu nr. de ani setat;
   • dacă parametrul 5 lipseşte, este mai mic ca 2 sau mai mare ca 10 acesta ia valoarea implicită 5;
   • vă recomandăm să nu setaţi acest parametru la o valoare mai mare de 5;

  • exemplu de şir de parametrii: 701|704|707|6|5;
  • trebuie respectată strict ordinea parametrilor;
  • dacă doriţi să omiteţi un parametru opţional înlocuiţi-l cu spaţiu.