Nexus Bord WebApp

Nexus Bord WebApp - Coeficient de sănătate firmă


  În Bord WebApps grupul DashBoard am adăugat analiza Coeficient de sănătate firmă. Este o analiză complexă cu reprezentare grafică de tip Gauge şi cu posibilitatea stabilirii unui target.

  Indicatorul Sănătate firmă este calculat din documentele îmregistrate în ultimile 30 de zile şi ia în calcul următoarele elemente: vânzările, veniturile, cumpărările, cheltuielile, TVA, profit, numar salariati, valoarea fondului de salarii, facturi neâncasate şi facturi neplătite.

  Această analiză oferă avantajul de a sintetiza rapid, prin consultarea unui singur indicator, starea generală a firmei. Iar creşterea constantă a acestui indicator poate reprezenta un target general al echipei de management.

  Bineînţeles, formula din spate nu se potriveşte pentru orice domeniu de activitate, dar vestea bună este că aceste formule pot fi configurate sau chiar personalizate în întregime.

  Pentru ca această analiză să poată fi personalizată, după nevoile fiecărui utilizator în parte, am introdus unsprezece parametri:

  • parametrul 1 este opţional şi indică simbolul contabil a clasei de conturi Cheltuieli, implict are valoarea 6;
   • dacă parametrul 1 lipseşte acesta ia valoarea implicită 6;
   • parametrul 1 nu trebuie să fie mai mare de 4 caractere;
  • parametrul 2 este opţional şi indică simbolul contabil al contului sintetic Reduceri comerciale primite, implict are valoarea 609;
   • dacă parametrul 2 lipseşte acesta ia valoarea implicită 609;
   • parametrul 2 nu trebuie să fie mai mare de 4 caractere;
  • parametrul 3 este opţional şi indică simbolul contabil a clasei de conturi Venituri, implict are valoarea 7;
   • dacă parametrul 3 lipseşte acesta ia valoarea implicită 7;
   • parametrul 3 nu trebuie să fie mai mare de 4 caractere;
  • parametrul 4 este opţional şi indică simbolul contabil al contului sintetic Reduceri comerciale acordate, implict are valoarea 709;
   • dacă parametrul 4 lipseşte acesta ia valoarea implicită 709;
   • parametrul 4 nu trebuie să fie mai mare de 4 caractere;
  • parametrul 5 este opţional şi indică simbolul contabil al contului sintetic Variatia stocurilor, implict are valoarea 711;
   • dacă parametrul 5 lipseşte acesta ia valoarea implicită 711;
   • parametrul 5 nu trebuie să fie mai mare de 4 caractere;
  • parametrul 6 este opţional şi indică numărul de luni pentru care se calculează indicatorii, implict are valoarea 1;
   • perioada se calculează de la luna curentă înapoi cu nr. de luni setat;
   • dacă parametrul 6 lipseşte, este mai mic ca 1 sau mai mare ca 6 acesta ia valoarea implicită 1;
  • parametrul 7 este opţional şi indică numărul de ani pentru care se iau în calcul soldurile facturilor, implict are valoarea 3;
   • perioada se calculează de la anul curent înapoi cu nr. de ani setat;
   • dacă parametrul 7 lipseşte, este mai mic ca 2 sau mai mare ca 10 acesta ia valoarea implicită 3;
  • parametrul 8 este opţional şi indică target-ul profitului realizat în medie per salariat, implict are valoarea 4000;
   • perioada se calculează de la anul curent înapoi cu nr. de ani setat;
   • dacă parametrul 8 lipseşte, este mai mic ca 1 sau mai mare ca 100000 acesta ia valoarea implicită 4000;
  • parametrul 9 este opţional şi indică target-ul vânzărilor realizate în medie per salariat, implict are valoarea 8000;
   • perioada se calculează de la anul curent înapoi cu nr. de ani setat;
   • dacă parametrul 9 lipseşte, este mai mic ca 1 sau mai mare ca 1000000 acesta ia valoarea implicită 8000;
  • parametrul 10 este opţional şi indică numărul salariaţilor, implict are valoarea 1;
   • dacă parametrul 10 lipseşte, numărul de salariaţi va fi luat din contractele de muncă;
   • dacă nu folosiţi Nexus Salarii trebui să completaţi acest parametru;
  • parametrul 11 este opţional şi indică valoarea salariului mediu din firmă, implict are valoarea 3000;
   • dacă parametrul 11 lipseşte, valoarea salariului mediu va fi calcultă din contractele de muncă;
   • dacă nu folosiţi Nexus Salarii trebui să completaţi acest parametru;

  • exemplu de şir de parametrii: 6|609|7|709|711|1|3|4000|8000|15|3000
  • trebuie respectată strict ordinea parametrilor
  • dacă doriţi să omiteţi un parametru opţional înlocuiţi-l cu spaţiu.