Nexus Bord WebApp

Nexus Bord WebApp Dashbord - Venituri la 100 lei cheltuieli


  În Bord WebApps, în grupul Analiză Venituri am adăugat analiza Venituri la 100 lei cheltuieli. Este o analiză complexă cu reprezentare grafică de tip Gauge şi cu posibilitatea stabilirii unui target.

  Alte caracteristici:

  • Indicatorul Venituri la 100 lei cheltuieli este calculat din documentele înregistrate în ultimile 60 de zile şi ia în calcul veniturile înregistrate.
  • Indicatorii sunt calculaţi în baza notelor contabile înregistrate în modulul Articole Contabile BV.

  Pentru ca această analiză să poată fi personalizată, după nevoile fiecărui client în parte, am introdus trei parametri:

  • parametrul 1 este opţional şi indică numărul de zile pentru care se calculează indicatorul curent, implict are valoarea de 30 de zile;
   • perioada se calculează de la ziua curentă înapoi cu nr. de zile setat;
   • dacă parametrul 1 lipseşte, este mai mic ca 1 sau mai mare ca 365 acesta ia valoarea implicită 60;
   • vă recomandăm să nu setaţi acest parametru la o valoare mai mare de 60;
  • parametrul 2 este opţional şi indică simbolul contabil a clasei de conturi Venituri, implict are valoarea 7;
   • dacă parametrul 2 lipseşte acesta ia valoarea implicită 7;
   • parametrul 2 nu trebuie să fie mai mare de 4 caractere;
  • parametrul 3 este opţional şi indică simbolul contabil a clasei de conturi Cheltuieli, implict are valoarea 6;
   • dacă parametrul 3 lipseşte acesta ia valoarea implicită 6;
   • parametrul 3 nu trebuie să fie mai mare de 4 caractere;

  • exemplu de şir de parametrii: 60|7|6
  • trebuie respectată strict ordinea parametrilor
  • dacă doriţi să omiteţi un parametru opţional înlocuiţi-l cu spaţiu.

  În imaginile prezentate în acest articol am exemplificat afişarea analizei Venituri la 100 lei cheltuieli, pentru 2 luni, respectiv 60 de zile. Aceasta înseamnă că în perioada analizată de 2 luni, s-a obținut un venit de 112 lei, iar pentru a se realiza acest lucru s-au cheltuit 100 de lei.