Nexus Bord WebApp

Nexus Bord WebApp Dashbord - Numărul de produse vândute zilnic


  În Bord WebApps, în grupul Vânzări și Produse am adăugat analiza Numărul de produse vândute zilnic. Este o analiză complexă cu reprezentare grafică de tip Gauge şi cu posibilitatea stabilirii unui target.

  Indicatorul Numărul de produse vândute zilnic este calculat luând în calcul vânzările realizate prin facturi și bonuri fiscale.

  Pentru ca această analiză să poată fi personalizată, după nevoile fiecărui client în parte, am introdus doi parametri:

  • parametrul 1 este opţional şi indică tipul de stoc pentru care se calculează indicatorii;
   • dacă parametrul 1 lipseşte, acesta ia valoarea implicită G,F,J,E;
  • parametrul 2 este opţional şi indică numărul de luni pentru care se calculează indicatorii;
   • perioada se calculează de la luna curentă înapoi cu nr. de luni setat;
   • dacă parametrul 2 lipseşte, este mai mic ca 1 sau mai mare ca 12 acesta ia valoarea implicită 1;
   • vă recomandăm să nu setaţi acest parametru la o valoare mai mare de 1;

  • exemplu de şir de parametrii: F|1
  • trebuie respectată strict ordinea parametrilor
  • dacă doriţi să omiteţi un parametru opţional înlocuiţi-l cu spaţiu.

  În exemplul din imaginea acestui articol targetul este de 300, iar valoarea indicatorului este de 252. Aceasta înseamnă că în perioada analizată de 1 luna valoarea indicatorului este de 252 de produse.