Nexus Bord WebApp

Nexus Bord WebApp Dashbord - Facturi neîncasate per agent


  În Bord WebApps, în grupul Vânzări și Agenţi am adăugat analiza Facturi neîncasate per agent. Este o analiză de vânzări valorică de tip Pie, care grupează facturile după statusul: neîncasate și restante.

  De asemenea, este un tip de analiză multi-grafic, selecţia indicatorului se face din link-urile dreapta-jos ale panoului multi-grafic: neîncasate și restante.

  Indicatorii calculaţi şi afişaţi sunt următorii:

  • media facturilor neîncasate per agent în comparație cu targetul maxim;
  • media facturilor restante per agent în comparație cu targetul maxim;

  Alte caracteristici:

  • În total sunt 2 grafice responsive afişate în acelaşi spaţiu de afişare, ceea ce oferă o ergonomie sporită interfeţei.
  • Această analiză este utilă pentru a urmări d.p.d.v. valoarea neîncasată a facturilor per agent în funcție de statusul neîncasate sau restante.
  • Un trend ascendent pentru oricare dintre aceşti doi parametri poate fi consecinţa unei probleme grave din cadrul firmei.
  • Indicatorii sunt calculaţi în baza facturilor înregistrate în modulul Facturi Clienţi.

  Pentru ca această analiză să poată fi personalizată, după nevoile fiecărui client în parte, am introdus trei parametri:

  • parametrul 1 este opţional şi indică numărul de zile pentru care se calculează indicatorul curent, implict are valoarea de 30 de zile;
   • perioada se calculează de la ziua curentă înapoi cu nr. de zile setat;
   • dacă parametrul 1 lipseşte, este mai mic ca 1 sau mai mare ca 180 acesta ia valoarea implicită 30;
   • vă recomandăm să nu setaţi acest parametru la o valoare mai mare de 30;
  • parametrul 2 este obligatoriu, indică agentul şi se dă astfel 2(1), unde 2 este id-ul agentului şi 1 din paranteză este id-ul punctului de lucru;
  • parametrul 3 este optional și indica targetul pentru restante;
   • Atentie! Campul target din configurare este utilizat pentru sumele neincasate.
   • dacă acest parametru nu este completat va fi calculat ca jumătate din targetul stabilit pentru neîncasate.

  • exemplu de şir de parametrii: 30|2(1)|5000
  • trebuie respectată strict ordinea parametrilor
  • dacă doriţi să omiteţi un parametru opţional înlocuiţi-l cu spaţiu.

  În imaginile prezentate în acest articol am exemplificat afişarea analizei în ceea ce privește media facturilor neîncasate cât și media facturilor restante per agent, cu ajutorul indicatorului calculat la 30 zile.