Nexus Bord WebApp

Nexus Bord WebApp Dashbord - Stoc neperformant (% din total)


  În Bord WebApps, în grupul Vânzări și Produse am adăugat analiza Stoc neperformant (% din total). Este o analiză cu reprezentare grafică de tip Gauge şi cu posibilitatea stabilirii unei valori maxime admise.

  Indicatorul Stoc neperformant (% din total) este calculat luând în calcul stocul existent, data intrării acestuia și cadența ieșirilor din stoc.

  Această analiză oferă avantajul de a sintetiza rapid, prin consultarea unui singur indicator, situația procentuală a stocurilor neperformante. Scăderea constantă a acestui indicator poate reprezenta un target general al echipei de management.

  Pentru ca această analiză să poată fi personalizată, după nevoile fiecărui client în parte, am introdus doi parametri:

  • parametrul 1 este opţional şi indică tipul de stoc pentru care se calculează indicatorii;
   • dacă parametrul 1 lipseşte, acesta ia valoarea G,F,J,E,A,B;
  • parametrul 2 este opţional şi indică numărul de luni pentru care se calculează indicatorii;
   • perioada se calculează de la luna curentă înapoi cu nr. de luni setat;
   • dacă parametrul 2 lipseşte, este mai mic ca 1 sau mai mare ca 12 acesta ia valoarea implicită 3;
   • vă recomandăm să nu setaţi acest parametru la o valoare mai mare de 3;

  • exemplu de şir de parametrii: A|3
  • trebuie respectată strict ordinea parametrilor
  • dacă doriţi să omiteţi un parametru opţional înlocuiţi-l cu spaţiu.

  În exemplul din imaginea acestui articol perioada de analiză este de 3 luni şi targetul este de 50 zile, iar valoarea indicatorului este de 34 zile.