Nexus Bord WebApp

Nexus Bord WebApp Dashbord - Vânzările agenților în ultimele 12 luni


  În Bord WebApps, în grupul Vânzări și Agenţi am adăugat analiza: Vânzările agenților în ultimele 12 luni. Este o analiză de vânzări valorică de tip linie, care indică pentru fiecare agent în parte evoluția vâzărilor pe parcursul celor 12 luni, în comparație cu media vânzărilor.

  Indicatorii calculaţi şi afişaţi sunt următorii:

  • evoluţia pe parcursul celor 12 luni a vâzărilor efectuate de fiecare agent, în funcţie de media totală a vâzărilor,

  Alte caracteristici:

  • În total sunt 12 grafice responsive afişate în acelaşi spaţiu de afişare, ceea ce oferă o ergonomie sporită interfeţei;
  • Această analiză este utilă pentru a urmări d.p.d.v. numeric evoluția vânzărilor per agent și de a putea face o comparație între aceștia;
  • Indicatorii sunt calculaţi în baza facturilor înregistrate în modulul Facturi Clienţi;
  • Pentru a putea lua din timp măsuri de remediere acolo unde este cazul, este important de urmărit agenți cărora le scad vânzările.

  Pentru ca această analiză să poată fi personalizată, după nevoile fiecărui client în parte, am introdus doi parametri:

  • parametrul 1 este opţional şi indică numărul de luni pentru care se calculează indicatorii;
   • perioada se calculează de la luna curentă înapoi cu nr. de luni setat;
   • dacă parametrul 1 lipseşte, este mai mic ca 1 sau mai mare ca 36 acesta ia valoarea implicită 12;
   • vă recomandăm să nu setaţi acest parametru la o valoare mai mare de 12;
  • parametrul 2 este opţional şi indică numărul de agenti pentru care se calculează indicatorii;
   • dacă parametrul 2 lipseşte, este mai mic ca 1 sau mai mare ca 20 acesta ia valoarea implicită 12;
   • vă recomandăm să nu setaţi acest parametru la o valoare mai mare de 12;

  • exemplu de şir de parametrii:12|12
  • trebuie respectată strict ordinea parametrilor
  • dacă doriţi să omiteţi un parametru opţional înlocuiţi-l cu spaţiu.

  În imaginile prezentate în acest articol am exemplificat afişarea analizei în ceea ce privește evoluția vâzărilor per agent, cu ajutorul indicatorului calculat la 12 luni.