Nexus Bord WebApp

Nexus Bord WebApp - Vânzări pe Credit


    În Bord WebApps grupul Vânzări şi clienţi am adăugat analiza Vânzări pe Credit. Este o analiză comparativă cu reprezentare grafică de tip Gauge şi cu posibilitatea stabilirii unei sume maxime admise.

    Indicatorul Vânzări pe Credit este calculat din soldul tuturor facturilor înregistrate în modulul Facturi Clienţi, mai exact este suma soldurilor.

    Vă recomandăm să stabiliţi un prag maxim de suportabilitatea a creditelor acordate clienţilor şi să urmăriţi ca acest indicator să nu se apropie de valoarea lui maximă.

    Bineînţeles este ideal să menţineţi acest indicator cât mai apropape de valoarea zero.

    Această analiză nu are parametri de configurat.