Nexus Bord WebApp

Nexus Bord WebApp Dashbord - Comenzi număr şi valoare


  În Bord WebApps grupul Vânzări şi gestiuni am adăugat analiza Evoluţie vânzări pe intervale orare. Este o analiză de vânzări valorică de tip linie, care grupează vânzările dintr-o perioadă pe orele în care acestea au fost efectuate.

  De asemenea, este un tip de analiză multi-grafic, selecţia gestiunii dorite a fi vizualizate se face din meniul dreapta-sus al panoului multi-grafic.

  Indicatorii calculaţi şi afişaţi sunt următorii:

  • evoluţia în cadrul unei zile a mediei orara a vânzărilor unei perioade.

  Alte caracteristici:

  • În total sunt 2 grafice responsive afişate în acelaşi spaţiu de afişare, ceea ce oferă o ergonomie sporită interfeţei.
  • Această analiză este utilă pentru a urmări d.p.d.v. numeric şi valoric evoluţia comenzilor pentru diverse perioade de timp.
  • Un trend descendent pentru oricare dintre aceşti doi parametri poate fi consecinţa unor probleme din cadrul firmei.
  • Indicatorii sunt calculaţi în baza comenzilor înregistrate în modulul Comenzi Clienţi.

  Pentru ca această analiză să poată fi personalizată, după nevoile fiecărui utilizator în parte, am introdus doi parametri:

  • parametrul 1 este opţional şi indică numărul de zile pentru care se calculează indicatorul curent, implict are valoarea de 90 de zile;
   • perioada se calculează de la ziua curentă înapoi cu nr. de zile setat;
   • dacă parametrul 1 lipseşte, este mai mic ca 1 sau mai mare ca 180 acesta ia valoarea implicită 90;
   • vă recomandăm să nu setaţi acest parametru la o valoare mai mare de 90;
  • parametrul 2 este opţional şi indică numărul de luni pentru care se calculează indicatorul istoric de comparaţie, implict are valoarea de 12 luni;
   • perioada se calculează de la ziua curentă înapoi cu nr. de luni setat;
   • dacă parametrul 2 lipseşte, este mai mic ca 1 sau mai mare ca 36 acesta ia valoarea implicită 12;
   • vă recomandăm să nu setaţi acest parametru la o valoare mai mare de 12;
  • exemplu de şir de parametrii: 90|12
  • trebuie respectată strict ordinea parametrilor
  • dacă doriţi să omiteţi un parametru opţional înlocuiţi-l cu spaţiu.

  În imaginile prezentate în acest articol am exemplificat afişarea analizei Comenzi număr şi valoare pentru un indicator curent calculat la 90 zile şi respectiv un indicator istoric calculat la 12 luni.