Nexus Analyst

F40 - Situatia amortizarii activelor imobilizate

Genereaza formulare F30 pentru completarea datelor informative.

Functionalitati de baza
Campuri disponibile pentru afisare in fereastra principala: Denumire indicator, Nr. rd., Sold initial, Am. in curs. an, Am. im. sc. ev., Am. sf. an, Data crearii, User creare, Data modificarii, User modificare, Id (vezi configurare coloane modul).
Posibilitate grupare dupa: User creare, Data crearii, User modificare, Data modificarii (vezi utilizare grupari).
Operatii in fereastra principala a modulului:
 • Refresh - Aduc din nou datele pe ecran
 • Deschid - Deschid inregistrarea curenta
 • Colectez - Colectez
 • Calcul - Calcul
 • Export - Se deschide procedura de export a datelor.
 • Raport rapid - Previzualizare date afisate pe ecran
 • Rapoarte customizate - Ofera posibilitate vizualizarii rapoartelor existente si configurararea unora noi
 • Favorite - Adaug in lista de module favorite pentru a fi accesate din Pagina Mea sau in lista de module initiale
 • Reinitializez - Reinitializez
 • Salvez - Salvez formular ca model
  Se salveaza formularu ca model pentru o utilizare ulterioara
 • Inchid - Inchid fereastra curenta
 • Verific - Verific
  Configurari
 • Afiseaza grupari in stanga - Afiseaza gruparile separat, in tree-ul din partea stanga a modulului
 • Nivel log operare - Stabilire nivel log operare asupra documente (de baza, avansat, detaliat) (vezi gestionare Log operare)
 • Sesiune blocata la modificari - Stabilire blocare sesiune de lucru doar pentru modulul in cauza
 • Avertizari - Permite generarea de avertizari (vezi utilizare Avertizari)
  Operare date
 • Adaugarea, modificarea sau stergerea datelor este permisa utilizatorilor ce au drept de scriere in modul si numai in sesiunile deblocate
 • Avansarea in fereastra de la un camp la altul se face cu tasta [TAB] iar intoarcerea la un camp anterior se face cu [SHIFT-TAB]

  Formular - Se completeaza cu numarul formularului din bilant. (needitabil)
  Denumire indicator - Denumire indicator\r\nExplicatii:\r\n*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective\r\n**) Solduri debitoare ale conturilor respective\r\n***) Solduri creditoare ale conturilor respective\r\n****) Conturile respective se utilizeaza numai de cooperativele de credit
  Rand - Se completeaza cu numarul randului corespondent din formular. (needitabil)

  Sold initial - Se completeaza cu ecuatia formulei de calcul aferenta indicatorului pentru soldul initial.
  Am. in curs. an - Se completeaza cu ecuatia formulei de calcul aferenta indicatorului pentru amortizari in cursul anului.
  Am. im. sc. ev. - Se completeaza cu ecuatia formulei de calcul aferenta indicatorului pentru amortizarea de imobilizari sc. ev.
  Am. sf. an - Se completeaza cu ecuatia formulei de calcul aferenta indicatorului pentru amortizari la sfarsitul anului.
  Rapoarte
 • Situatia amortizarii activelor imobilizate - Situatia amortizarii activelor imobilizate