Nexus Analyst

Bugete venituri si cheltuieli

Modulul de Planificare bugete venituri și cheltuieli din Contabilitate - Expert dă posibilitatea elaborării bugetului de venituri și cheltuieli pe centre de profit și puncte de lucru, evidențiază totalurile anuale și profitul aferent, cu posibilitatea rectificării lor ulterioare și ajustării automate a sumelor după introducerea sumelor bugetate.

Modulul de Planificare bugete venituri și cheltuieli din Contabilitate - Expert dă posibilitatea elaborării bugetului de venituri și cheltuieli pe centre de profit și puncte de lucru, evidențiază totalurile anuale și profitul aferent cu posibilitatea rectificării lor ulterioare și ajustării automate a sumelor după introducerea sumelor bugetate.

bugete venituri si cheltuieli

Operații în fereastra principală a modulului:

Adăugarea, modificarea sau ștergerea datelor este permisă utilizatorilor ce au drept de scriere în modul și numai în sesiunile deblocate.

Avansarea în fereastră de la un câmp la altul se face cu tasta [TAB], iar întoarcerea la un câmp anterior se face cu [SHIFT-TAB].

 • Adaug – adaugă un articol nou: se poate introduce o prevedere inițială sau o rectificare;
 • La adăugarea prevederii inițiale, se introduce seria documentului din carnetul de “Prevedere inițială“ introdus în prealabil în modulul Carnete /Nomenclatoare /Administrare (numărul incrementându-se automat la validarea documentului),data (sunt permise doar valori ale datei din sesiunea curentă a programului), denumirea documentului, centrul de profit și punctul de lucru pentru care se face planificarea inițială. Din butonul de Operații, putem deschide modulul (CTRL & SHIFT & Enter ), adăuga articol nou blank (CTRL&Insert ), adăuga articol nou prin copiere (Alt&C), salva și adăuga articol nou blank, salva și adăuga articol nou prin copiere, salva și închide sau facem un salt la articolul precedent( CTRL& Stânga ). Cu Adaug, putem adăuga venituri și cheltuieli poziție cu poziție, din prevederi resurse lucrări agricole, din prevederi resurse lucrări zootehnice sau adăuga articolul de venit sau de cheltuială dorit.
 • Adaugare articol venit

 • Cu Deschid se deschide înregistrarea curentă.
 • Deschid inregistrare

 • Șterg - șterg înregistrarea curentă.
 • Raport rapid - previzualizare date afișate pe ecran.
 • Asistentul ne dă posibilitatea preluării conturilor din balanța (cu opțiunea alegerii prin bifare a celor dorite) sau a reducerii/majorării sumelor din prevedere cu o anumită sumă sau un procent, pentru anumite luni sau uniform pentru toate lunile anului. Suma introdusă pentru reducerea sau majorarea bugetului de venituri si cheltuieli se distribuie automat asupra tuturor pozițiilor din buget, corespunzător proporției fiecărei sume bugetate în total. Dacă se optează pentru reducerea/majorarea cu un procent, toate sumele bugetate vor fi reduse/majorate cu procentul respectiv.
 • Reducere majorare planificare

  Majorare procentuala buget

 • Închid - închid fereastra curentă.

La adăugarea unei rectificative, se introduce seria, numărul și data documentului Rectificativă care apare implicit (needitabil), din carnetul definit anterior cu numele Rectificativă in modulul Carnete/ Nomenclatoare/ Administrare, denumirea prevederii inițiale ce trebuie rectificată, denumirea rectificării, și implicit apar centrul de profit și punctul de lucru setate în planificarea inițială care trebuie rectificată.

Adaugare rectificativa

Rectificarea se introduce la fel ca și planificarea inițială:

rectificare planificare

 • Adaug prin copiere - adaugă un articol nou prin copiere;
 • Deschid - deschid înregistrarea curentă;
 • Anulez - anulez document curent (acțiune ireversibilă );
 • Șterg - șterg înregistrarea curentă devalidată;
 • Raport rapid - previzualizare date afișate pe ecran;
 • Rapoarte customizate - oferă posibilitatea vizualizării rapoartelor existente (Borderou bugete venituri și cheltuieli, Listă bugete venituri și cheltuieli, Centralizare detalii bugete de venituri și cheltuieli) și configurarea unora noi (câmpuri disponibile: Nr. Document, Data document, Denumire, Centru de profit, Punct de lucru, Valoare, Nr.crt ,Prevedere inițială). Există posibilitatea de Import modele de rapoarte sau Import dintr-un fișier local în format XML, filtrare/grupare/ordonare după Centru de profit, Dată document, Denumire, Nr.document, Prevedere inițială, Punct de lucru și Valoare, ordonare ascendentă/descendentă, setare a perioadei pentru care se crează raportul (Fixă, Dinamică incluzând perioada curentă, Dinamică excluzând perioada curentă, între data x și data y), afișarea filtrelor (consecutive sau unul sub altul), dimensiunea și orientarea paginii, definire texte de expediere a raportului prin e-mail, a textului suplimentar din antetul sau din subsolul raportului, a semnăturilor care trebuie să apară pe raport, a opțiunilor de afișare/ tipărire, ordinea de afișare, nivelul de confidențialitate al raportului, dacă va fi salvat ca atașament la validare sau va fi trimis automat la validare la o adresă de e-mail prestabilită, dacă va fi arhivat electronic , va fi raport de tip centralizare, beneficiază de semnătura digitală sau va fi accesibil on-line, modul de tipărire (față/verso sau doar față), utilizatorii care vor avea acces la raport.
 • Configurare rapoarte

 • Preluare bugete an anterior – se preiau datele din bugetul de venituri și cheltuieli din anul anterior, cu precizarea datei când se realizează preluarea, a seriei și numărului de document;

  Preluare buget an anterior

 • Export - se deschide procedura de export a datelor. Trebuie definită în prealabil schema de export sau se poate defini o schemă nouă de export - se introduce denumirea schemei dacă va mai fi utilizată sau nu se introduce nimic în câmpul Schema Export si se apasa butonul Înainte;
 • Export buget venituri si cheltuieli

 • Refresh - aduc din nou datele pe ecran;
 • Favorite - adaug în lista de module favorite pentru a fi accesate din Pagina Mea sau în lista de module inițiale;
 • Închid - închid fereastra curentă.

Câmpuri disponibile pentru afișare în fereastra principală: Tip doc., Seria doc., Nr. doc., Data doc., Denumire, Centru de profit, Punct de lucru, Valoare, Prevedere inițială, În curs de aprobare, Valid, Anulat, Data creării, User creare, Data modificării, User modificare (vezi configurare coloane modul).

Posibilitate filtrare după: Tip doc., Centru de profit, Punct de lucru (vezi utilizare filtrări).

Export buget venituri si cheltuieli

Opțiuni:

 • Totaluri tip profit - dacă se bifează, se va calcula totalul coloanei Profit ca diferență între venituri și cheltuieli. Opțiunea are efect pe societatea curentă, pentru toți utilizatorii și poate fi modificată făra a necesita drepturi de administrator;
 • Afișează grupări în stânga - afișează grupările separat, în tree-ul din partea stângă a modulului;
 • Redimensionare automată coloane - se setează modul de redimensionare a coloanelor, fie se redimensionează automat în funcție de lățimea monitorului, fie apare scroll;
 • Nivel log operare - stabilire nivel log operare asupra documentelor (de bază, avansat, detaliat) (vezi gestionare Log operare);
 • Sesiune blocată la modificări - stabilire blocare sesiune de lucru doar pentru modulul in cauză;
 • Salvez în log operare - setări privind operațiunile salvate în log-ul de operare : trimitere de rapoarte pe e-mail, export date modul, export sau printare rapoarte;
 • log planificare bugete

 • Posibilitate grupare după: Data doc., Denumire, Centru de profit, Punct de lucru, Prevedere inițială, User creare, User modificare (vezi utilizare grupări);
 • grupare planificare bugete

 • Avertizări - permite generarea de avertizări (vezi utilizare Avertizări).
Functionalitati de baza
Operatii in fereastra principala a modulului:
 • Copiere grafic - Copiere reprezentare grafica a datelor analizate pentru atasare in diverse documente
  Se copiaza ca imagine reprezentarea grafica a datelor analizate pentru a fi inserata in diverse documente.
 • Salvez - Salvare modificari facute in fereastra curenta
  Se salveaza modificarile facute in fereastra curenta
 • Grupez - Configurare grupare articole.
 • Rapoarte customizate - Ofera posibilitatea vizualizarii rapoartelor existente si configurararea unora noi.
 • Favorite - Adaug in lista de module favorite pentru a fi accesate din Pagina Mea sau in lista de module initiale
 • Export date - Export sursa de date in diferite formate
  Reprezentarea tabelara a datelor se poate exporta in diferite formate: PDF, HTML, MHT, XLS, XLSX, RTF, TXT
 • Export grafic - Export grafic in diferite formate
  Reprezentarea grafica a datelor se poate exporta in diferite formate: PDF, HTML, MHT, XLS, XLSX, RTF, imagini: BMP, GIF, JPEG, PNG, TIFF
 • Copiere date - Copiere selectie date la clipboard
  Se copiaza datele la clipboard pentru a putea fi alipite in alte documente de tip Word sau Excel, e-mail
 • Raport date - Previzualizare date pentru printare
  Afiseaza fereastra pentru a previzualiza reprezentarea tabelara a datelor analizate inainte de tiparire
 • Printare grafic - Previzualizare grafic pentru printare
  Afiseaza fereastra pentru a previzualiza reprezentarea grafica a datelor analizate inainte de tiparire
 • Salveaza ca... - Se salveaza o noua analiza avansata cu setarile analizei avansate curente
  Se salveaza o noua analiza avansata cu setarile analizei avansate curente
 • Inchid - Inchid fereastra curenta
 • Instrumente - Deschide una din procedurile de mentenanta din meniul asociat.
 • Configurare afisare - Deschid fereastra de configurare a modului de afisare
 • Clasificatie bugetara - Clasificatie bugetara
 • Tip grafic - schimb mod afisare grafic
 • Vizualizez detalii buget - Vizualizez detaliile bugetului selectat
  Configurari
 • Afisare pana la sesiunea curenta - Sunt afisate informatiile pana la sesiunea curenta, excluzand lunile urmatoare
 • Numar de ani afisare informatii - Numar de ani afisare informatii bugete venituri si cheltuieli
 • Mod vizualizare doar conturi - Daca optiunea este bifata, bugetele vor putea fi vizualizate detaliat, pentru fiecare cont.
 • Avertizari - Permite generarea de avertizari (vezi utilizare Avertizari)
  Operare date
 • Adaugarea, modificarea sau stergerea datelor este permisa utilizatorilor ce au drept de scriere in modul si numai in sesiunile deblocate
 • Avansarea in fereastra de la un camp la altul se face cu tasta [TAB] iar intoarcerea la un camp anterior se face cu [SHIFT-TAB]

  Buget de venituri si cheltuieli - Se completeaza denumirea contului din balanta conform Planului de conturi. (needitabil)
  Centru de profit - Se completeaza denumirea contului din balanta conform Planului de conturi. (needitabil)
  Punct de lucru - Se completeaza denumirea contului din balanta conform Planului de conturi. (needitabil)

  Vizualizarea documente asociate

  Sabloane predefinite pentru avertizari
 • Avertizare depasire buget
  Rapoarte
 • Clasificatie bugetara - Clasificatie bugetara