Nexus Analyst

F30 - Rezultatul inregistrat

Genereaza formulare F30 pentru completarea datelor informative.

Functionalitati de baza
Campuri disponibile pentru afisare in fereastra principala: Denumire, Nr. rd., VALOARE1, VALOARE2, VALOARE3, User creare, User modificare, Id, Data crearii, Data modificarii (vezi configurare coloane modul).
Posibilitate grupare dupa: User creare, User modificare (vezi utilizare grupari).
Operatii in fereastra principala a modulului:
 • Refresh - Aduc din nou datele pe ecran
 • Deschid - Deschid inregistrarea curenta
 • Colectez - Colectez
 • Calcul - Calcul
 • Export - Se deschide procedura de export a datelor
 • Raport rapid - Previzualizare date afisate pe ecran
 • Rapoarte customizate - Ofera posibilitatea vizualizarii rapoartelor existente si configurararea unora noi.
 • Favorite - Adaug in lista de module favorite pentru a fi accesate din Pagina Mea sau in lista de module initiale
 • Reinitializez - Reinitializez
 • Salvez - Salvez formular ca model
  Se salveaza formularu ca model pentru o utilizare ulterioara
 • Inchid - Inchid fereastra curenta
  Configurari
 • Afiseaza grupari in stanga - Afiseaza gruparile separat, in tree-ul din partea stanga a modulului
 • Redimensionare automata coloane - Se seteaza modul de redimensionare a coloanelor, fie se redimensioneaza automat in functie de latimea monitorului, fie apare scroll
 • Nivel log operare - Stabilire nivel log operare asupra documente (de baza, avansat, detaliat) (vezi gestionare Log operare)
 • Sesiune blocata la modificari - Stabilire blocare sesiune de lucru doar pentru modulul in cauza
 • Avertizari - Permite generarea de avertizari (vezi utilizare Avertizari)
  Operare date
 • Adaugarea, modificarea sau stergerea datelor este permisa utilizatorilor ce au drept de scriere in modul si numai in sesiunile deblocate
 • Avansarea in fereastra de la un camp la altul se face cu tasta [TAB] iar intoarcerea la un camp anterior se face cu [SHIFT-TAB]

  Indice - Se completeaza cu numarul formularului din bilant. (needitabil)
  Denumire indicator - Denumire indicator\r\nExplicatii:\r\n*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective\r\n**) Solduri debitoare ale conturilor respective\r\n***) Solduri creditoare ale conturilor respective\r\n****) Conturile respective se utilizeaza numai de cooperativele de credit (needitabil)
  Rand - Se completeaza cu numarul randului corespondent din formular. (needitabil)

  valoare1 - Se completeaza cu numarul de unitati.
  valoare2 - Se completeaza cu ecuatia formulei de calcul aferenta indicatorului pentru sume.
  valoare3 - Se completeaza cu numarul de unitati.
  Rapoarte
 • Date informative I. Rezultat inregistrat - Date informative I. Rezultat inregistrat
 • Date informative II.Plati restante - Date informative II.Plati restante
 • Date informative III. Numar mediu de salariati - Date informative III. Numar mediu de salariati
 • Date informative IV. Plati de dobanzi si revedente - Date informative IV. Plati de dobanzi si revedente
 • Date informative IX. Informatii privind ch. cu colaboratorii - Date informative VIII. Informatii privind ch. cu colaboratorii
 • Date informative V. Tichete de masa - Date informative V. Tichete de masa
 • Date informative VI. Cheltuieli de cercetare - dezvoltare - Date informative V. Tichete de masa
 • Date informative VII. Cheltuieli de inovare - Date informative VI. Cheltuieli de inovare
 • Date informative VIII. Alte informatii - Date informative VII. Alte informatii
 • Date informative X. Bunurile din domeniul public al statului - F30 - Date informative - Bunurile din domeniul public al statului
 • Date informative XI. Dividente ale societatilor comerciale - F30 - Date informative - Dividente ale societatilor comerciale
 • Date informative XII. Capital subscris varsat - F30 - Date informative - Capital subscris varsat