Nexus Analyst

N4 - Analiza rezultatului din exploatare

Genereaza rapoartele pentru notele explicative 1,2,3,4,5,6,7,8,9 anexe la bilant.

Functionalitati de baza
Campuri disponibile pentru afisare in fereastra principala: Denumire indicator, Nr. rd., Anul precedent celui curent, Anul curent, Ajustari, Reduceri sau reluari, Ajustari - sold final, Data crearii, User creare, Data modificarii, User modificare, Id (vezi configurare coloane modul).
Posibilitate grupare dupa: User creare, Data crearii, User modificare, Data modificarii (vezi utilizare grupari).
Operatii in fereastra principala a modulului:
 • Refresh - Aduc din nou datele pe ecran
 • Deschid - Deschid inregistrarea curenta
 • Colectez - Colectez
 • Calcul - Calcul
 • Export - Se deschide procedura de export a datelor.
 • Raport rapid - Previzualizare date afisate pe ecran
 • Rapoarte customizate - Ofera posibilitate vizualizarii rapoartelor existente si configurararea unora noi
 • Favorite - Adaug in lista de module favorite pentru a fi accesate din Pagina Mea sau in lista de module initiale
 • Reinitializez - Reinitializez
 • Salvez - Salvez formular ca model
  Se salveaza formularu ca model pentru o utilizare ulterioara
 • Inchid - Inchid fereastra curenta
 • Verific - Verific
  Configurari
 • Afiseaza grupari in stanga - Afiseaza gruparile separat, in tree-ul din partea stanga a modulului
 • Nivel log operare - Stabilire nivel log operare asupra documente (de baza, avansat, detaliat) (vezi gestionare Log operare)
 • Sesiune blocata la modificari - Stabilire blocare sesiune de lucru doar pentru modulul in cauza
 • Avertizari - Permite generarea de avertizari (vezi utilizare Avertizari)
  Operare date
 • Adaugarea, modificarea sau stergerea datelor este permisa utilizatorilor ce au drept de scriere in modul si numai in sesiunile deblocate
 • Avansarea in fereastra de la un camp la altul se face cu tasta [TAB] iar intoarcerea la un camp anterior se face cu [SHIFT-TAB]

  Formular - Se completeaza cu numarul formularului din bilant. (needitabil)
  Denumire indicator - Se completeaza cu denumirea indicatorului din balanta.
  Rand - Se completeaza cu numarul randului corespondent din formular. (needitabil)

  2009 - Se completeaza cu ecuatia formulei de calcul aferenta indicatorului pentru 2009.
  2010 - Se completeaza cu ecuatia formulei de calcul aferenta indicatorului pentru 2010.
  Rapoarte
 • Analiza rezultatului din exploatare (nota 4) - Analiza rezultatului din exploatare (nota 4)