Nexus Analyst

Formulare fiscale

Functionalitati de baza
Campuri disponibile pentru afisare in fereastra principala: Formular, Descriere (vezi configurare coloane modul).
Operatii in fereastra principala a modulului:
 • Refresh - Aduc din nou datele pe ecran
 • Deschid - Deschid inregistrarea curenta
 • Raport rapid - Previzualizare date afisate pe ecran
 • Favorite - Adaug in lista de module favorite pentru a fi accesate din Pagina Mea sau in lista de module initiale
 • Inchid - Inchid fereastra curenta
  Configurari
 • Nivel log operare - Stabilire nivel log operare asupra documente (de baza, avansat, detaliat) (vezi gestionare Log operare)
 • Sesiune blocata la modificari - Stabilire blocare sesiune de lucru doar pentru modulul in cauza
  Operare date
 • Adaugarea, modificarea sau stergerea datelor este permisa utilizatorilor ce au drept de scriere in modul si numai in sesiunile deblocate
 • Avansarea in fereastra de la un camp la altul se face cu tasta [TAB] iar intoarcerea la un camp anterior se face cu [SHIFT-TAB]

  (fereastra tip 1)

  CNP/ NIF - CNP/ NIF

  (fereastra tip 2)

  Nume, Prenume - Nume, Prenume

  (fereastra tip 3)

  Adresa de e-mail - Adresa de e-mail

  (fereastra tip 4)

  Numar certificat digital - Numar certificat digital

  (fereastra tip 5)

  Autorit. de Certific. Emitenta - Autoritate de Certificare Emitenta

  (fereastra tip 6)

  Nume si prenume declarant - Nume si prenume declarant

  (fereastra tip 7)

  Functie declarant - Functie declarant

  (fereastra tip 8)

  Nr. exemplare - Eliberarea certificatului de atestare fiscala in X exemplare

  (fereastra tip 9)

  Completeaza sectiunea E - b) - Completarea sectiunii C din Certificatul de atestare fiscala "Informatii privind verificarea eligibilitatii contribuabililor pentru accesarea fondurilor nerambursabile"

  (fereastra tip 10)

  Completeaza sectiunea E - c) - Completarea sectiunii D din certificatul de atestare fiscala "Alte mentiuni" cu detalierea informatiilor de la sectiunile A si B din certificat

  (fereastra tip 11)

  Numar act imputernicire - Numar act imputernicire

  (fereastra tip 12)

  Data act imputernicire - Data act imputernicire

  (fereastra tip 13)

  Nume, prenume/Denumire - Nume, prenume/Denumire imputernicit/reprezentant fiscal

  (fereastra tip 14)

  Cod de identificare fiscala - Cod de identificare fiscala imputernicit/reprezentant fiscal

  (fereastra tip 15)

  Declar pe propria raspundere - Declar pe propria raspundere ca cifra de afaceri realizata in perioada mai jos mentionata nu depaseste plafonul stabilit de lege (2.250.000 lei)

  (fereastra tip 16)

  Perioada de start - Perioada de start realizare cifra de afaceri

  (fereastra tip 17)

  Perioada de finalizare - Perioada de finalizare realizare cifra de afaceri

  (fereastra tip 18)

  Cifra de afaceri - Cifra de afaceri realizata in perioada mentionata mai sus

  (fereastra tip 19)

  Data aplicare TVA incas. - Data de inceput aplicare TVA incas.

  (fereastra tip 20)

  Optez pt. aplic. TVA la incas. - Fiind persoana impozabila care se inregistreaza in scopuri de TVA in cursul anului, se opteza pentru aplicarea sistemului TVA la incasare incepand cu data inregistrarii in scopuri de TVA.

  (fereastra tip 21)

  Nume si prenume declarant - Nume si prenume declarant

  (fereastra tip 22)

  Functie declarant - Functie declarant

  (fereastra tip 23)

  Numar act imputernicire - Numar act imputernicire

  (fereastra tip 24)

  Data act imputernicire - Data act imputernicire

  (fereastra tip 25)

  Nume, prenume/Denumire - Nume, prenume/Denumire imputernicit/reprezentant fiscal

  (fereastra tip 26)

  Cod de identificare fiscala - Cod de identificare fiscala imputernicit/reprezentant fiscal

  (fereastra tip 27)

  Incetez aplic. TVA la incas. - Intrucat cifra de afaceri realizata in perioada mai jos mentionata a depasit plafonul stabilit de lege (2.250.000 lei) notific organul fiscal cu privire la incetarea aplicarii sistemului TVA la incasare incepand cu data mentionata mai jos

  (fereastra tip 28)

  Perioada de start - Perioada de start realizarea cifra de afaceri

  (fereastra tip 29)

  Perioada de finalizare - Perioada de finalizare realizare cifra de afaceri

  (fereastra tip 30)

  Cifra de afaceri - Cifra de afaceri

  (fereastra tip 31)

  Data incet. aplic. TVA incas. - Data de la care se renunta la aplicarea sistemului TVA la incasare

  (fereastra tip 32)

  Renunt la aplic. TVA la incas. - Desi sunt persoana eligibila pentru aplicarea sistemului TVA la incasare intrucat cifra de afaceri realizata in perioada mai jos mentionata nu a depasit plafonu stabilit de lege (2.250.000 lei), renunt la aplicarea sistemului TVA la incasare

  (fereastra tip 33)

  Perioada de start - Perioada de start realizare cifra de afaceri

  (fereastra tip 34)

  Perioada de finalizare - Perioada de finalizare realizare cifra de afaceri

  (fereastra tip 35)

  Cifra de afaceri - Cifra de afaceri

  (fereastra tip 36)

  Data incet. aplic. TVA incas. - Notific organul fiscal cu privire la incetarea aplicarii sistemului TVA la incasare incepand cu aceasta data

  (fereastra tip 37)

  Nume si prenume declarant - Nume si prenume declarant

  (fereastra tip 38)

  Functie declarant - Functie declarant

  (fereastra tip 39)

  Nume, prenume/Denumire - Nume, prenume/Denumire reprezentant fiscal

  (fereastra tip 40)

  Cod de identificare fiscala - Cod de identificare fiscala reprezentant fiscal

  (fereastra tip 41)

  Cifra de afaceri - Cifra de afaceri din anul precedent, obtinuta sau, dupa caz, recalculata (in lei)

  (fereastra tip 42)

  Nume si prenume declarant - Nume si prenume declarant

  (fereastra tip 43)

  Functie declarant - Functie declarant

  (fereastra tip 44)

  Completeaza sectiunea E - D) - Completarea sectiunii D din certificatul de atestare fiscala "Alte mentiuni" cu detalierea informatiilor de la sectiunile A si B din certificat

  (fereastra tip 45)

  Nume si prenume declarant - Nume si prenume declarant

  (fereastra tip 46)

  Functie declarant - Functie declarant

  (fereastra tip 47)

  Calitate solicitant - Functie declarant

  (fereastra tip 48)

  Cifra de afaceri estimata - Cifra de afaceri din anul precedent, obtinuta sau, dupa caz, recalculata (in lei)

  (fereastra tip 49)

  CA depaseste plafon de scutire - Completarea sectiunii D din certificatul de atestare fiscala "Alte mentiuni" cu detalierea informatiilor de la sectiunile A si B din certificat

  (fereastra tip 50)

  CA inf. plafon de scutire - Completarea sectiunii D din certificatul de atestare fiscala "Alte mentiuni" cu detalierea informatiilor de la sectiunile A si B din certificat

  (fereastra tip 51)

  Perioada fiscala - Functie declarant

  (fereastra tip 52)

  Nume si prenume declarant - Nume si prenume declarant

  (fereastra tip 53)

  Functie declarant - Functie declarant

  (fereastra tip 54)

  Tip declaratie - Felul declaratiei

  (fereastra tip 55)

  Nume si prenume declarant - Nume si prenume declarant

  (fereastra tip 56)

  Functie declarant - Functie declarant

  (fereastra tip 57)

  Cifra de afaceri estimata - Cifra de afaceri estimata a se realiza, conform art.310 alin(2) din Codul fiscal

  (fereastra tip 58)

  Rd 1.2 Cifra.afaceri>=plafon - Inregistrare in scopuri de TVA ca urmare a declararii faptului ca cifra de afaceri urmeaza sa atinga sau sa depaseasca plafonul de scutire prevazut la art.310 alin(1) din Codul fiscal, cu privire la regimul special de scutire

  (fereastra tip 59)

  Rd 1.3 Cifra.afaceri<plafon - Inregistrare prin optiune pentru aplicarea regimului normal de TVA, desi cifra de afaceri estimata conform art.310 alin.(2) din Codul Fiscal este inferioara plafonului de scutire prevazut la art.310 alin.(1) din Codul fiscal

  (fereastra tip 60)

  Rd 1.3 Loc livrare strainatate - Inregistrarea in scopuri de TVA ca urmare a efectuarii de operatiuni rezultate din activitati economice pentru care locul livrarii/prestarii se considera ca fiind in strainatate, daca taxa ar fi deductibila

  (fereastra tip 61)

  Rd 1.5 Taxare oper.scutite - Inregistrare prin optiune pentru taxarea operatiunilor scutite, conform art.292 alin.(3) din Codul fiscal

  (fereastra tip 62)

  Rd 1.6 Cifra.afaceri>=plafon - Inregistrare in scopuri de TVA prin atingerea sau depasirea plafonului de scutire prevazut la art.310 alin.(1) din Codul fiscal

  (fereastra tip 63)

  Rd 1.7 Cifra.afaceri<plafon - Inregistrare prin optiune pentru aplicarea regimului normal de TVA, desi cifra de afaceri realizata conform art.310 alin.(2) din Codul fiscal este inferioara plafonului de scutire prevazut la art.310 alin(1) din Codul fiscal

  (fereastra tip 64)

  Rd 1.8 Loc livrare strainatate - Inregistrarea in scopuri de TVA ca urmare a efectuarii de operatiuni rezultate din activitati economice pentru care locul livrarii/prestarii se considera ca fiind in strainatate, daca taxa ar fi deductibila, in cazul in care aceste operatiuni ar fi realizare in Romania

  (fereastra tip 65)

  Rd 1.9 Taxare oper.scutite - Inregistrare prin optiune pentru taxarea operatiunilor scutite, conform art.292 alin(3) din Codul fiscal

  (fereastra tip 66)

  Rd 1.12 Incetare activitate - Ca urmare a incetarii activitatii sale sau economice

  (fereastra tip 67)

  Rd 1.13 Oper.fara.drept.ded. - Ca urmare a desfasurarii in exclusivitate de operatiuni care nu dau drept de deducere a TVA

  (fereastra tip 68)

  Rd 1.14 Fara drept inreg.TVA - Ca urmare a faptului ca persoana impozabila nu era obligata si nici nu avea dreptul sa solicite inregistrarea in scopuri de TVA

  (fereastra tip 69)

  Rd 1.15 Cifra.afaceri<plafon - Ca urmare a solicitarii persoanei impozabile, intrucat nici cifra de afaceri din anul precedent, nici cifra de afaceri realizata in anul in curs pana la data solicitarii nu au depasit plafonul de scutire

  (fereastra tip 70)

  Contabilitate contract PS - Contabilitatea pe baza de contract de prestari servicii contabile

  (fereastra tip 71)

  Anx: Denumire persoana - Denumire/Nume persoana autorizata potrivit legii, membra a Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania

  (fereastra tip 72)

  Anx: CIF/CNP persoana - Cod de identificare discala (CIF/CNP)

  (fereastra tip 73)

  Anx: Numar contract - Numar contract

  (fereastra tip 74)

  Anx: Data incheiere contract - Data incheierii contractului de prestari servicii in domeniul contabilitatii

  (fereastra tip 75)

  Anx: Data inceput contract - Data inceput contract

  (fereastra tip 76)

  Anx: Data sfarsit contract - Data sfarsit contract

  (fereastra tip 77)

  Anx: Numar autorizatie - Numar autorizatie emisa de Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania valabila la data semnarii contractului

  (fereastra tip 78)

  Radiere din registru - Scopul eliberarii este pentru radiere din registrul in care am fost inregistrat
  Rapoarte
 • Anexa formular 010 - Formular 010
 • Formular 010 - Formular 010