Nexus Analyst

F40 - Situatia activelor imobilizate

Genereaza formulare F30 pentru completarea datelor informative.

Functionalitati de baza
Campuri disponibile pentru afisare in fereastra principala: Denumire indicator, Nr. rd., valoare1, valoare2, valoare3, valoare4, valoare5, Id, Data crearii, User creare, Data modificarii, User modificare (vezi configurare coloane modul).
Posibilitate grupare dupa: User creare, User modificare (vezi utilizare grupari).
Operatii in fereastra principala a modulului:
 • Refresh - Aduc din nou datele pe ecran
 • Deschid - Deschid inregistrarea curenta
 • Colectez - Colectez
 • Calcul - Calcul
 • Export - Se deschide procedura de export a datelor
 • Raport rapid - Previzualizare date afisate pe ecran
 • Rapoarte customizate - Ofera posibilitatea vizualizarii rapoartelor existente si configurararea unora noi.
 • Favorite - Adaug in lista de module favorite pentru a fi accesate din Pagina Mea sau in lista de module initiale
 • Reinitializez - Reinitializez
 • Salvez - Salvez formular ca model
  Se salveaza formularu ca model pentru o utilizare ulterioara
 • Inchid - Inchid fereastra curenta
 • Verific - Verific
  Configurari
 • Afiseaza grupari in stanga - Afiseaza gruparile separat, in tree-ul din partea stanga a modulului
 • Redimensionare automata coloane - Se seteaza modul de redimensionare a coloanelor, fie se redimensioneaza automat in functie de latimea monitorului, fie apare scroll
 • Nivel log operare - Stabilire nivel log operare asupra documente (de baza, avansat, detaliat) (vezi gestionare Log operare)
 • Sesiune blocata la modificari - Stabilire blocare sesiune de lucru doar pentru modulul in cauza
 • Avertizari - Permite generarea de avertizari (vezi utilizare Avertizari)
  Operare date
 • Adaugarea, modificarea sau stergerea datelor este permisa utilizatorilor ce au drept de scriere in modul si numai in sesiunile deblocate
 • Avansarea in fereastra de la un camp la altul se face cu tasta [TAB] iar intoarcerea la un camp anterior se face cu [SHIFT-TAB]

  Formular - Se completeaza cu numarul formularului din bilant. (needitabil)
  Denumire indicator - Denumire indicator\r\nExplicatii:\r\n*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective\r\n**) Solduri debitoare ale conturilor respective\r\n***) Solduri creditoare ale conturilor respective\r\n****) Conturile respective se utilizeaza numai de cooperativele de credit (needitabil)
  Rand - Se completeaza cu numarul randului corespondent din formular. (needitabil)

  valoare1 - Se completeaza cu ecuatia formulei de calcul aferenta indicatorului pentru soldul initial.
  valoare2 - Se completeaza cu ecuatia formulei de calcul aferenta indicatorului pentru cresteri.
  valoare3 - Se completeaza cu ecuatia formulei de calcul aferenta indicatorului pentru reduceri.
  valoare4 - Se completeaza cu ecuatia formulei de calcul aferenta indicatorului pentru dezmembrari si casari.
  valoare5 - Se completeaza cu ecuatia formulei de calcul aferenta indicatorului pentru dezmembrari si casari.
  Rapoarte
 • Situatia activelor imobilizate - Situatia activelor imobilizate
 • Situatia amortizarii activelor imobilizate - Situatia amortizarii activelor imobilizate
 • Situatia provizioanelor pentru depreciere - Situatia provizioanelor pentru depreciere