Nexus Analyst

Editare formule de calcul utilizate în Nexus Analyst


  Modulele care calculează Formularele de tip Bilanţ Contabil sau Rapoartele de Analiză Economică folosesc formule de calcul explicite - cu posibilitatea de editare de către utilizatori. Aceasta pentru a oferi utilizatorilor fleixibilitate în personalizarea rezultatelor obţinute.

  Astfel, în configurarea raportului de Analiză Economică puteţi folosi formule şi structuri de formulare specifice domeniilor de activitate ale firmelor pentru care lucraţi.

  De exemplu, indicatorii economici urmăriţi pentru o firmă cu specific de producţie pot diferi semnificativ în comparaţie cu o firmă care se ocupa de comerţ online.

  Sitaxa formulelor

  Operanzii formulelor, care sunt in principal conturi contabile, trebuie sa fie sufixati de operatori (+,-,*,/), iar formula poate fi redactată cu câte un operand pe fiecare linie sau toată formula scrisă cursiv pe o singură linie.

  +DSLD301

  +DSLD302

  +DSLD303

  sau

  +DSLD301 +DSLD302 +DSLD303

  Elementele de bază ale unui operand de tip cont contabil

  • toți operanzii trebuie să fie sufuxaţi de un operator: +DFIN4091
  • operanzii pot începe cu D de la debit sau C de la credit: -CFIN205
  • următoarele trei caractere ale unui operand pot fi: INI - sold iniţial, FIN - sold final, LUN - rulaj nunar, CUM - rulaj cumulat, SLD - sold, TOT - rulaj total (rulaj cumulat + sold iniţial an)
  • ultimul element al unui operand este contul și se poate completa și doar grupa contabilă, clasa contabilă sau un cont sintetic: +CCUM7, +DFIN30, +DFIN30, +DSLD4428, +DFIN4428.26

  Pentru a face calcule între rândurile din cadrul unui formular (subtotatluri, totaluri, etc):

  • în cazul formularelor relativ fixe de tip bilanţ se foloseşte sintaxa următoare +RD17 +RD18 -RD21, unde 17, 18 şi 21 sunt numerele rândurilor din formular.
  • în cazul formularelor mai dinamice de tip analiză economică se folosesc etichetele unice alocate rândurilor, de exemplu: IPOZ/VEPR sau (VEPR/VE)*30