Nexus Analyst

N1- Active imobilizate

Genereaza rapoartele pentru notele explicative 1,2,3,4,5,6,7,8,9 anexe la bilant.

Functionalitati de baza
Campuri disponibile pentru afisare in fereastra principala: Denumire indicator, Nr. rd., Valoare - Sold initial, Valoare - Cresteri, Valoare - Cederi transferuri si alte reduceri, Valoare - Sold final, Ajustari - Sold initial, Ajustari, Reduceri sau reluari, Ajustari - sold final, User creare, User modificare, Id, Data crearii, Data modificarii (vezi configurare coloane modul).
Posibilitate grupare dupa: User creare, User modificare (vezi utilizare grupari).
Operatii in fereastra principala a modulului:
 • Refresh - Aduc din nou datele pe ecran
 • Deschid - Deschid inregistrarea curenta
 • Colectez - Colectez
 • Calcul - Calcul
 • Export - Se deschide procedura de export a datelor
 • Raport rapid - Previzualizare date afisate pe ecran
 • Rapoarte customizate - Ofera posibilitatea vizualizarii rapoartelor existente si configurararea unora noi.
 • Favorite - Adaug in lista de module favorite pentru a fi accesate din Pagina Mea sau in lista de module initiale
 • Reinitializez - Reinitializez
 • Salvez - Salvez formular ca model
  Se salveaza formularu ca model pentru o utilizare ulterioara
 • Inchid - Inchid fereastra curenta
  Configurari
 • Afiseaza grupari in stanga - Afiseaza gruparile separat, in tree-ul din partea stanga a modulului
 • Redimensionare automata coloane - Se seteaza modul de redimensionare a coloanelor, fie se redimensioneaza automat in functie de latimea monitorului, fie apare scroll
 • Nivel log operare - Stabilire nivel log operare asupra documente (de baza, avansat, detaliat) (vezi gestionare Log operare)
 • Sesiune blocata la modificari - Stabilire blocare sesiune de lucru doar pentru modulul in cauza
 • Avertizari - Permite generarea de avertizari (vezi utilizare Avertizari)
  Operare date
 • Adaugarea, modificarea sau stergerea datelor este permisa utilizatorilor ce au drept de scriere in modul si numai in sesiunile deblocate
 • Avansarea in fereastra de la un camp la altul se face cu tasta [TAB] iar intoarcerea la un camp anterior se face cu [SHIFT-TAB]

  Formular - Se completeaza cu numarul formularului din bilant. (needitabil)
  Denumire indicator - Se completeaza cu denumirea indicatorului din balanta. (needitabil)
  Rand - Se completeaza cu numarul randului corespondent din formular. (needitabil)

  valoare1 - Se completeaza cu ecuatia formulei de calcul aferenta indicatorului pentru valoarea soldulului initial.
  valoare2 - Se completeaza cu ecuatia formulei de calcul aferenta indicatorului pentru ajustari.
  valoare3 - Se completeaza cu ecuatia formulei de calcul aferenta indicatorului pentru valoarea soldului initial.
  valoare4 - Se completeaza cu ecuatia formulei de calcul aferenta indicatorului pentru reduceri sau reluari.
  valoare5 - Se completeaza cu ecuatia formulei de calcul aferenta indicatorului pentru valoarea cedarilor de transferuri si alte reduceri.
  valoare6 - Se completeaza cu ecuatia formulei de calcul aferenta indicatorului pentru ajustari la soldul final.
  valoare7 - Se completeaza cu ecuatia formulei de calcul aferenta indicatorului pentru valoarea soldulului final.
  valoare8 - Se completeaza cu ecuatia formulei de calcul aferenta indicatorului pentru ajustari la soldul initial.
  Rapoarte
 • Actiuni si obligatiuni (nota 7) - Actiuni si obligatiuni (nota 7)
 • Active imobilizate (nota1) - Active imobilizate (nota1)
 • Analiza rezultatului din exploatare (nota 4) - Analiza rezultatului din exploatare (nota 4)
 • Informatii privind salariatii (nota 8) - Informatii privind salariatii (nota 8)
 • Principalii indicatori economico-financiari (nota 9) - Principalii indicatori economico-financiari (nota 9)
 • Principii, politici si metode contabile (nota 6) - Principii, politici si metode contabile(nota 6)
 • Provizioane pentru riscuri si cheltuieli (nota2) - Provizioane pentru riscuri si cheltuieli (nota2)
 • Repartizarea profitului (nota 3) - Repartizarea profitului (nota 3)
 • Situatia creantelor si datoriilor (nota 5) - Situatia creantelor si datoriilor (nota 5)
 • Sursa date formulare bilant - Creati diverse formulare pentru Bilant impreuna cu Formulare HTML