Responsabili

Prin intermediul acestui modul sunt gestionate persoanele responsabile cu prelucrarea datelor cu caracter personal.

Responsabili

În cadrul modulului se vor păstra informații precum: numele și prenumele persoanei responsabile; data de inceput și data de sfârșit a exercitării responsabilităților. Responsabilul cu prelucrarea datelor personale poate fi o persoana din cadrul firmei sau o persoană externă firmei. În cazul în care persoana responsabilă este din cadrul societăți, se va alege "Salariatul" din nomenclatorul de personal, în caz contrar, se va completa Partenerul și se va alege Delegatul din lista delegaților asociați partenerului selectat; date de contact ale persoanei responsabile: Localitatea de domiciliu, adresa de email, numărul de telefon și adresa.

În cadrul modulului sunt înregistrate documentele de tipul "P.D.P". Aceste documente conțin informații despre: Tipul, seria, numărul și data operării documentului; Operațiunea: Se referă la operațiunile de prelucrare a datelor (Ex: utilizarea datelor personale pentru a trimite o ofertă unui client) ;Operatorul: Persoana care înregistrează datele în sistem; Responsabilul: Persoana responsabilă cu prelucrarea datelor cu caracter personal ;Categoriile de date prelucrate: Ex: originea rasială sau etnică, opiniile politice, filozofice sau religioase, orientarea sexuală, date genetice sau biometrice ;Scopurile prelucrării: Se precizează scopul sau scopurile în care sunt colectate sau prelucrate datele cu caracter personal

Detalii responsabil

Rolul responsabilului cu protecția datelor:să informeze și să consilieze operatorul cu privire la obligațiile existente în domeniul protecției datelor cu caracter personal; să monitorizeze respectarea RGPD și a legislației naționale în domeniul protecției datelor; să coopereze cu autoritatea pentru protecția datelor și să reprezinte punctul de contact în relația cu aceasta.

Rolul acestui modul este de Nomenclator al Responsabililor cu prelucrarea datelor personale, nomenclator care va fi folosit în editarea documentelor cu privire la protecția datelor personale.


În cadrul acestui modul aveți posibilitatea de a vizualiza prin intermediul raportului "Listă responsabili cu prelucrarea datelor" toti responsabilii existenti in baza de date. Raportul permite grupări, ordonări și filtrări după majoritatea câmpurilor disponibile în setul de date.

Raport listă responsabili cu prelucrarea datelor
Functionalitati de baza
Campuri disponibile pentru afisare in fereastra principala: Denumire, Descriere, Data inceput, Data sfarsit, Email, Adresa, Data crearii, User creare, User modificare, Data modificarii, Delegat, Localitate, Partener, Salariat (vezi configurare coloane modul).
Posibilitate grupare dupa: Delegat, Localitate, Partener, Salariat, User creare, User modificare (vezi utilizare grupari).
Operatii in fereastra principala a modulului:
 • Sterg - Sterg inregistrarea curenta
 • Refresh - Aduc din nou datele pe ecran
 • Adaug - Adauga un articol nou
 • Deschid - Deschid inregistrarea curenta
 • Export - Se deschide procedura de export a datelor
 • Raport rapid - Previzualizare date afisate pe ecran
 • Rapoarte customizate - Ofera posibilitatea vizualizarii rapoartelor existente si configurararea unora noi.
 • Favorite - Adaug in lista de module favorite pentru a fi accesate din Pagina Mea sau in lista de module initiale
 • Inchid - Inchid fereastra curenta
  Configurari
 • Afiseaza grupari in stanga - Afiseaza gruparile separat, in tree-ul din partea stanga a modulului
 • Redimensionare automata coloane - Se seteaza modul de redimensionare a coloanelor, fie se redimensioneaza automat in functie de latimea monitorului, fie apare scroll
 • Nivel log operare - Stabilire nivel log operare asupra documente (de baza, avansat, detaliat) (vezi gestionare Log operare)
 • Sesiune blocata la modificari - Stabilire blocare sesiune de lucru doar pentru modulul in cauza
 • Avertizari - Permite generarea de avertizari (vezi utilizare Avertizari)
  Operare date
 • Adaugarea, modificarea sau stergerea datelor este permisa utilizatorilor ce au drept de scriere in modul si numai in sesiunile deblocate
 • Avansarea in fereastra de la un camp la altul se face cu tasta [TAB] iar intoarcerea la un camp anterior se face cu [SHIFT-TAB]

  Denumire - Se completeaza numele responsabilului.
  Partener - Se completeaza cu numele partenerului, ales din nomenclatorul de parteneri.
  Delegat - Se alege numele delegatului din nomenclatorul de delagati.
  Salariat - Se alege numele persoanei din nomenclatorul de personal.

  Localitate - Se alege localitatea de domiciliu a responsabilului.
  Adresa - Se completeaza cu adresa
  Descriere - Se completeaza cu informatii utile referitoare la responsabil.
  Data inceput - Se completeaza cu data de la care persoana incepe sa isi exercite responsabilitatile.
  Email - Se completeaza adresa de e-mail a responsabilului.
  Telefon - Se completeaza numarul de telefon al responsabilului.
  Data sfarsit - Se completeaza data la care iau sfarsit responsabilitatile persoanei.

  Localitate - Se alege localitatea de domiciliu a responsabilului.
  Salariat - Se alege numele persoanei din nomenclatorul de personal.
  Partener - Se completeaza cu numele partenerului, ales din nomenclatorul de parteneri.
  Delegat - Se alege numele delegatului din nomenclatorul de delagati.
  Email - Se completeaza adresa de e-mail a responsabilului.
  Telefon - Se completeaza numarul de telefon al responsabilului.
  Rapoarte
 • Lista responsabili cu prelucrarea datelor - Lista categorii de date cu caracter personal