Web API Nexus ERP


   Web API Nexus ERP este creat pentru partenerii Nexus care doresc sa acceseze datele din baza de date în vederea utilizării lor în propriile aplicații, sau sa adauge date in anumite module ale aplicatiei.
  Pentru a accesa API-ul, se efectuează  apeluri cu headere http conținând urmatoarele elemente:

  • Content-Type: text/plain
  • Authorization: Basic CHEIE-API-BASE64

  Unde CHEIE-API-BASE64 reprezintă codificarea în base64 a cheii API - generată de către aplicația Nexus în nomenclatorul de utilizatori - urmată de caracterul “:”.
  Un apel API este reprezentat prin trimiterea unei solicitări la adresa URL a serviciului WEB API.  Fiecare cerere constă dintr-un mesaj HTTP POST la o adresă URL, cum ar fi:


  http://{ip}:{port}/api/v1/actiune/resursa
  ex: http://192.168.0.1:5000/v1/import/adrese

  Pentru mai multe informatii cu privire despre apelurile API disponibile pentru operațiile de import click aici.

  Pentru mai multe informatii cu privire despre apelurile API disponibile pentru operațiile de citire click aici.

  Pentru mai multe informatii cu privire despre raspunsurile primite prin apelurile API click aici.