Tutorial CRM Vânzări


Obiectivele acestui tutorial sunt de a Invata cum sa adaugati o noua oportunitate si toate informatiile aferente acesteia In baza de date.

  Modulul de oportunități ajută la gestionarea de noi oportunități de vânzare, la atragerea de noi clienți și fidelizarea celor existenți pentru produsele și serviciile furnizate de companie, accelerând procesul de vânzare și maximizând numărul de contracte Încheiate. Se poate urmări În orice moment istoricul relației cu clienții și stadiul fiecărei oportunități de vânzări.

  Pentru exemplificare vom parcurge întregul ciclu de vânzare, de la identificarea potențialului client până la ofertare și încheierea contractului efectiv.

  Adăugam o oportunitate de vânzare a unui soft de benzinărie pentru un potențial client S.C. OIL SRL, a cărei sursă este o companie publicitară inițiată de societate.

  1. Adăugați oportunitatea
  2. Pentru adăugarea oportunității în baza de date deschideți modulul Oportunități din CRM Vânzări și apelați comanda de adăugare (butonul Adaug sau apăsați tasta Insert).

   În fereastra de editare care se deschide parcurgeți toate câmpurile și completați informațiile aferente oportunității.


  Se oferă posibilitatea introducerii unui subiect relevant, a unui client existent sau potențial, susceptibil a fi interesat de produsele dumneavoastră, o dată de estimare a finalizării oportunității, o probabilitate de reușită cu succes, valoarea unui discount (în cazul în care achiziția este substanțială).

  1. Adăugați clientul potențial
  2. Clienții potențiali reprezintă o resursă vitală pentru vânzări, întrucât aceștia sunt persoane susceptibile să devină cumpărători efectivi al unui produs sau serviciu oferit de companie.

   Gestionarea corespunzătoare a acestora este foarte importantă, de acest factor depinzând în cea mai mare parte reușită unei oportunități. Astfel, se recomandă completarea informațiilor legate de modul de contact preferat de acesta Intrucât unii doresc în mod expres să fie contactați în anumite zile sau intervale orare.


  În general un client potențial a avut un prim contact cu oferta firmei fie prin intermediul unei conferințe, a unei campanii publicitare sau print-o recomandare. Introducerea acestor detalii în cadrul aplicației facilitează identificarea și câstigarea de noi oportunități pe viitor.

  1. Adăugați persoana de contact
  2. Sunt situații În care pentru încheierea unei afaceri o companie desemneaza o persoana din cadrul firmei sau organizației pentru a menține legătura.

   Pentru a vă ajuta să întrețineți relația cu clienții sau posibilii clienți în parametrii doriți este oferită posibilitatea organizării și stocării mai multor informații despre persoana de contact, asigurându-se astfel accesul rapid la detaliile importante: numărulul de telefon, adresa de e-mail, rolul acestuia în cadrul firmei, metoda de contact și intervalul orar preferat.

  1. Adăugați mențiuni
  2. Pagina -Mențiuni- permite stocarea diferitelor informațiii relevante pentru câstigarea oportunității curente. Angajații care au acces la aceste detalii pot vizualiza în orice moment stadiul în care s-a ajuns, în acest mod reducându-se semnificativ durata unei convorbiri cu un client âmbunatatind în același timp calitatea acesteia.

  1. Adăugați produse
  2. În pagina -Produse- adăugați articolele sau serviciile ce fac obiectul oportunității. Pe baza acestora puteți genera ulterior oferte și comenzi de la client.

  1. Adăugați oferte
  2. Unei oportunități (implicit unui client) îi puteți atașa un număr nelimitat de oferte, personalizate în funcție de preferințe, exigențe și nevoi din pagina -Oferte-, accesând butonul -Adaug- Ulterior, pe baza acestor oferte aveți posibilitatea de a întocmi documente fiscale (comenzi de la clienți, avize de însoțire marfă, facturi clienți).

  1. Adăugați comenzi
  2. Înregistrați comenzile primite de la clienți, în scopul urmăririi acestora pâna la vânzarea produselor către parteneri. Este importantă înregistrarea acestora Intrucât se pot întocmi ulterior avize de însoțire marfă și facturi fiscale pe baza acestora.
   Comanda poate fi adăugată fie direct din oferta creată anterior (accesând butonul Creaza comandă), fie din pagina Comenzi a modulului Oportunități, accesând butonul Adaug

  1. Adăugați note, atașamente, activități
  2. Păstrați un istoric complet al activităților pe fiecare oportunitate, adăugați note pe întâlniri, atașamente cu ofertele și comenzile trimise la un moment dat. În acest mod sunt pastrate toate informațiile necesare finalizării cu succes a oportunității este eficientizată vânzarea.

  1. Închideți oportunitatea
  2. În urma tratativelor avute cu posibilul client, oportunitatea de vânzare trebuie finalizată. Aceasta poate fi marcată ca fiind câștigată sau pierdută prin accesarea butonului -Închid oportunitate-, cu posibilitate de revenire asupra acesteia accesând buton -Redeschid oportunitate- din cadrul ferestrei de editare a acesteia.

   Această operațiune este foarte importantă pentru păstrarea unei evidențe clare a oportunităților finalizate cu succes, facilitând luarea unor decizii viitoare.

  1. Transformați clientul potențial intr-unul efectiv în cazul în care oportunitatea se finalizează cu succes
  2. În situația în care oportunitatea de vânzare asociata unui client potențial a fost câștigată, printr-un singur click, clientul potențial poate fi transformat Într-unul real prin accesarea butonului -Transform client- din cadrul modulului -Clienți potențiali- din CRM - Vânzari.

  1. Vizualizați tabloul de bord
  2. Pentru a sintetiza informația necesară vizualizați modulul "Tabloul de bord" din CRM-Vânzari. Acesta oferă cele mai importante informații cu privire la desfășurarea activității companiei, fiind puse în evidență dintr-o singură privire informații relevante (Venituri estimate, starea oportunităților deschise, etc).