Devize lucrari

Modulul de devize lucrări este special conceput pentru a genera și centraliza devize pentru producție la comandă, și pentru a putea urmări statusul comenzilor și al lucrărilor.

devize lucrari

Funcționalități de bază

Câmpuri disponibile pentru afișare în fereastra principală: Nr. doc., Data doc, Beneficiar, Gestiune, Centru de profit, Valoare fără TVA, Valoare cu TVA, Nume deviz (valută), Număr zile afișare comenzi închise, Stare comandă, Valoare cu TVA (lei), Valoare fără TVA (lei), În curs de aprobare, Agent vânzare, Data închidere, Valoare cerere consum, Proiect, Descriere proiect, Închis, Valid, Anulat.

devize lucrari configurare

Posibilitate grupare după: Data doc, Data închidere, Stare comandă, Beneficiar, Gestiune, Centru de profit, Proiect, Nume deviz (valută).

devize lucrari grupare

Posibilitate filtrare după: Data doc, Data închidere, Beneficiar, Gestiune, Centru de profit, Agent vânzare, Proiect, Număr zile afișare comenzi închise.

devize lucrari prefiltrare

Configurări - Opțiuni

 • Preia cheltuieli cu manopera din Salarii - Preia cheltuieli cu manopera din modulul Salarii;
 • Recalculare automată pret vanzare - Recalculare automată a prețului de vânzare la modificarea antecalculației;
 • Afișează grupări în stânga - Afișează grupările separat, în tree-ul din partea stângă a modulului;
 • Redimensionare automată coloane - Se setează modul de redimensionare a coloanelor, fie se redimensionează automat în funcție de lățimea monitorului, fie apare scroll;
 • Permite generarea notelor contabile - Permite generarea notelor contabile; dacă nu este bifat, notele contabile nu se generează de către Nexus ERP;
 • Nivel log operare - Stabilire nivel log operare asupra documente (de bază, avansat, detaliat);
 • Sesiune blocată la modificări - Stabilire blocare sesiune de lucru doar pentru modulul în cauză;
 • - Avertizări - Permite generarea de avertizări;
 • - Aprobări - Permite generarea de aprobări.

devize lucrari optiuni

Operații în fereastra principală a modulului:

 • Șterg - Șterg înregistrarea curentă;
 • Refresh - Aduc din nou datele pe ecran;
 • Adaug - Adaugă un articol nou;
 • Deschid - Deschid înregistrarea curentă;
 • Export - Se deschide procedura de export a datelor;
 • Adaug prin copiere - Adaugă un articol nou prin copiere;
 • Anulez - Anulez document curent;
 • Raport rapid - Previzualizare date afișate pe ecran;
 • Rapoarte customizate - Oferă posibilitatea vizualizării rapoartelor existente și configurararea unora noi;
 • Favorite - Adaug în lista de module favorite pentru a fi accesate din Pagina Mea sau în lista de module inițiale;
 • Închid - Închid fereastra curentă.

Operare date:

 • Adăugarea, modificarea sau ștergerea datelor este permisă utilizatorilor ce au drept de scriere în modul și numai în sesiunile deblocate.
 • Avansarea în fereastră de la un câmp la altul se face cu tasta [TAB], iar întoarcerea la un câmp anterior se face cu [SHIFT-TAB].

Adăugare deviz

devize lucrari lucrari2

devize lucrari adaugare

În fereastra ce vă apare, aveți posibilitatea de a introduce fie un un nou articol, fie componente ale unui articol (antecalcul), care determină valoarea totală și pot ajuta la estimarea prețului de vânzare, fie preluați articole care au fost utilizate în alte devize.

Trebuie să completăm următoarele câmpuri:

- Gestiune - Se completează cu numele gestiunii produselor/ serviciilor . Aceasta se alege din nomenclatorul de gestiuni;
- Deviz - Se alege devizul în care este exprimată comanda;
- Tip document - Se alege tipul documentului deviz lucrări;
- Serie - Se alege seria carnetului introdus în prealabil în Nomenclatoare-Administrare-Carnete pe tipul de document ales, numărul incrementându-se automat la validarea documentului;
- Curs valutar - Se completează valoarea cursului valutar;
- Proiect - Se alege proiectul din care face parte devizul de lucrări;
- Beneficiar - Se completează cu numele beneficiarului, ales din nomenclatorul de parteneri;
- Stare comandă - Se completează numărul și data înregistrării sesizării. (needitabil);
- Data - Se completează cu data devizului de lucrări, fiind permise doar valori ale datei din sesiunea curentă a programului;
- Centru de profit - Se completează cu numele centrului de profit, ales din nomenclatorul de centre de profit;
- Agent vânzare - Se completează cu numele agentului de vânzări, ales din nomenclatorul de personal;
- Identificator - Se completează identificatorul comenzii;
- Dată închidere comandă - Se completează cu data închiderii comenzii.
TAB BUNURI ȘI SERVICII
- Afișează acele bunuri și servicii ce fac parte din devizul în lucru;
- Dacă avem un articol ce cuprinde mai multe componente, acestea se vor putea vizualiza prin accesarea semnului ”+” din fața articolului (apare astfel o desfășurare a articolelor componente ce au fost adăugate ca antecalcul Articol, Manoperă, Serviciu terț). Manopera se definește în Modulul Catalog manopere).

TAB OBSERVAȚII - Se completează cu observații aferente devizelor de lucrări.

TAB BONURI DE CONSUM – Programul preia automat bonurile de consum materiale ce au fost alocate proiectului și beneficiarului acestui deviz și care apar în modulul Ieșiri –Bonuri consum materiale.

devize lucrari tab bonuri consum

TAB CHELTUIELI SALARIALE - Sunt vizualizate cheltuielile salariale pentru angajații respectivei lucrări.

TAB ALTE CHELTUIELI DIN FACTURI - Sunt vizualizate alte cheltuieli din facturi repartizate acestui deviz de lucrări.

TAB FINANCIAR - Sunt vizualizate înregistrări ale modulului financiar aferente acestui deviz de lucrări.

TAB CHELTUIELI SUPLIMENTARE – Se pot adăuga direct acele cheltuieli ce nu au fost prevăzute în buget .

devize lucrari chelt suplimentare

TAB SINTEZA

- Valoare contract - Se completează automat valoarea contractului la prețul de producție a lucrării. (needitabil);
- Alte cheltuieli - Se completează valoarea altor cheltuielilor efectuate pentru lucrare;
- Total cheltuieli realizate - Se completează automat valoarea tuturor cheltuielilor realizate pentru lucrare. (needitabil);
- Valoare buget cheltuieli - Se completează valoarea bugetului de cheltuieli aferent lucrarii;
- Cheltuieli directe - Se completează valoarea cheltuielilor directe efectuate pentru lucrare. (needitabil);
- Diferențe buget - realizat - Se completează automat valoarea diferenței cheltuielilor din buget și a celor efectuate pentru lucrare. (needitabil);
- Profit obținut - Se completează automat profitul obținut din respectiva lucrare. (needitabil);
- ... din care în luna curentă - Se completează automat valoarea cheltuielilor directe efectuate pentru lucrare în luna curentă. (needitabil);
- Pr. chelt. indirecte (%) - Se completează valoarea procentuală a cheltuielilor indirecte efectuate pentru lucrare;
- Valoare cheltuieli indirecte - Se completează valoarea cheltuielilor indirecte efectuate pentru lucrare. (needitabil);
- ... din care în luna curentă - Se completează valoarea cheltuielilor indirecte efectuate pentru lucrare în luna curentă. (needitabil)

TAB STOC LA LUCRARE – Preia stocul generat automat prin NIR-ul facturii de furnizor în care, în prealabil, s-a stabilit numărul de comandă corepsunzător.

TAB DETALII PRODUSECOMANDĂ/ ONORAT PÂNĂ ÎN PREZENT - Prezintă stadiul actual al proiectului.

TAB FACTURI ÎN AVANS/ÎNCASĂRI ÎN AVANS - Preia automat facturile de avans întocmite către beneficiarul proiectului.

devize lucrari tab facturi avans

Asistent: Generare documente.

devize lucrari generare documente

Cu ajutorul acestui asistent, puteți emite direct din deviz Factura client, Bon de consum, Cerere consum + Bon consum, Intervenție sau Bon predare producție.

Rapoarte

În cadrul modulului aveți posibilitatea de a emite un Centralizator al comzilor devize și puteți configure devizul în baza formularului predefinit.

devize lucrari rapoarte

 • Borderou devize lucrări – Borderou;
 • Centralizare cheltuieli suplimentare - Centralizare cheltuieli suplimentare pentru devizele de lucrări;
 • Centralizare comenzi devize - Centralizare comenzi devize;
 • Centralizare manoperă salariați - Centralizare manoperă salariați;
 • Centralizator total cheltuieli - Centralizare total cheltuieli;
 • Centralizator venituri salariați - Centralizator venituri salariați;
 • Deviz – Deviz;
 • Devize lucrări - Formular;
 • Sinteză devize lucrări – Sinteza;
 • Sursă date devize lucrari - Creați diverse formulare Devize lucrări împreună cu Formulare HTML;
Functionalitati de baza
Campuri disponibile pentru afisare in fereastra principala: Nr. doc., Data doc, Beneficiar, Gestiune, Centru de profit, Valoare fara TVA, Valoare cu TVA, Nume deviz (valuta), Numar zile afisare comenzi inchise, Stare comanda, Valoare cu TVA (lei), Valoare fara TVA (lei), In curs de aprobare, Agent vanzare, Data inchidere, Valoare cerere consum, Proiect, Descriere proiect, Inchis, Valid, Anulat (vezi configurare coloane modul).
Posibilitate grupare dupa: Data doc, Data inchidere, Stare comanda, Beneficiar, Gestiune, Centru de profit, Proiect, Nume deviz (valuta) (vezi utilizare grupari).
Posibilitate filtrare dupa: Data doc, Data inchidere, Stare comanda, Beneficiar, Gestiune, Centru de profit, Agent vanzare, Proiect, Numar zile afisare comenzi inchise (vezi utilizare filtrari).
Operatii in fereastra principala a modulului:
 • Sterg - Sterg inregistrarea curenta
 • Refresh - Aduc din nou datele pe ecran
 • Adaug - Adauga un articol nou
 • Deschid - Deschid inregistrarea curenta
 • Export - Se deschide procedura de export a datelor
 • Adaug prin copiere - Adauga un articol nou prin copiere
 • Anulez - Anulez document curent
 • Raport rapid - Previzualizare date afisate pe ecran
 • Rapoarte customizate - Ofera posibilitatea vizualizarii rapoartelor existente si configurararea unora noi.
 • Favorite - Adaug in lista de module favorite pentru a fi accesate din Pagina Mea sau in lista de module initiale
 • Inchid - Inchid fereastra curenta
  Configurari
 • Preia cheltuieli cu manopera din Salarii - Preia cheltuieli cu manopera din modulul Salarii
 • Recalculare automata pret vanzare - Recalculare automata a pretului de vanzare la modificarea antecalculatiei
 • Afiseaza grupari in stanga - Afiseaza gruparile separat, in tree-ul din partea stanga a modulului
 • Redimensionare automata coloane - Se seteaza modul de redimensionare a coloanelor, fie se redimensioneaza automat in functie de latimea monitorului, fie apare scroll
 • Permite generarea notelor contabile - Permite generarea notelor contabile; daca nu este bifat notele contabile nu se genereaza de catre Nexus ERP.
 • Nivel log operare - Stabilire nivel log operare asupra documente (de baza, avansat, detaliat) (vezi gestionare Log operare)
 • Sesiune blocata la modificari - Stabilire blocare sesiune de lucru doar pentru modulul in cauza
 • Avertizari - Permite generarea de avertizari (vezi utilizare Avertizari)
 • Aprobari - Permite generarea de aprobari (vezi utilizare Aprobari)
  Operare date
 • Adaugarea, modificarea sau stergerea datelor este permisa utilizatorilor ce au drept de scriere in modul si numai in sesiunile deblocate
 • Avansarea in fereastra de la un camp la altul se face cu tasta [TAB] iar intoarcerea la un camp anterior se face cu [SHIFT-TAB]

  Gestiune - Se completeaza cu numele gestiunii produselor/ serviciilor . Aceasta se alege din nomenclatorul de gestiuni.
  Deviz - Se alege devizul in care este exprimata comanda.
  Tip document - Se alege tipul documentului deviz lucrari (Comanda deviz,Deviz lucrari). Tastati <SPATIU> pentru activare meniu selectie.
  Serie - Se alege seria carnetului introdus in prealabil in Nomenclatoare-Administrare-Carnete pe tipul de document ales, numarul incrementandu-se automat la validarea documentului.
  Curs valutar - Se completeaza valoarea cursului valutar in vama (DVI)
  Proiect - Se alege proiectul din care face parte devizul de lucrari
  Beneficiar - Se completeaza cu numele beneficiarului, ales din nomenclatorul de parteneri.
  Stare comanda - Se completeaza numarul si data inregistrarii sesizarii. (needitabil)
  Data - Se completeaza cu data devizului de lucrari, fiind permise doar valori ale datei din sesiunea curenta a programului.
  Centru de profit - Se completeaza cu numele centrului de profit, ales din nomenclatorul de centre de profit.
  Agent vanzare - Se completeaza cu numele agentului de vanzari, ales din nomenclatorul de personal.
  Identificator - Se completeaza identificatorul comenzii.
  Data inchidere comanda - Se completeaza cu data inchiderii comenzii

  EDART,MODPUV

  Observatii - Se completeaza cu observatii aferente devizelor de lucrari.

  Bonuri de consum - Se adauga, modifica sau sterg bunurile/ serviciile din devizul de lucrari.

  Cheltuieli salariale - Sunt vizualizate cheltuielile salariale pentru angajatii respectivei lucrari.

  Alte cheltuieli din facturi - Sunt vizualizate alte cheltuieli din facturi repartizate acestui deviz de lucrari.

  Financiar - Sunt vizualizate inregistrari al modului financiar aferente acestui deviz de lucrari.

  Valoare contract - Se completeaza valoarea contractului la pretul de productie a lucrarii. (needitabil)
  Alte cheltuieli - Se completeaza valoarea altor cheltuielilor efectuate pentru lucrare.
  Total cheltuieli realizate - Se completeaza valoarea tuturor cheltuielilor realizate pentru lucrare. (needitabil)
  Valoare buget cheltuieli - Se completeaza valoarea bugetului de cheltuieli aferent lucrarii.
  Cheltuieli directe - Se completeaza valoarea cheltuielilor directe efectuate pentru lucrare. (needitabil)
  Diferente buget - realizat - Se completeaza valoarea diferentei cheltuielilor din buget si a celor efectuate pentru lucrare. (needitabil)
  Profit obtinut - Se completeaza profitul obtinut din respectiva lucrare. (needitabil)
  ... din care in luna curenta - Se completeaza valoarea cheltuielilor directe efectuate pentru lucrare in luna curenta. (needitabil)
  Pr. chelt. indirecte (%) - Se completeaza valoarea procentuala a cheltuielilor indirecte efectuate pentru lucrare.
  Valoare cheltuieli indirecte - Se completeaza valoarea cheltuielilor indirecte efectuate pentru lucrare. (needitabil)
  ... din care in luna curenta - Se completeaza valoarea cheltuielilor indirecte efectuate pentru lucrare in luna curenta. (needitabil)

  Denumire - Denumire produs (needitabil)
  Unitate de masura - Unitate de masura (needitabil)
  Cantitate - Cantitate
  Pret vanzare - Pret de vanzare
  P.U. vanzare cu T.V.A. - P.U. vanzare fara T.V.A.
  Nr. faza - Nr. faza
  Valoare vanzare - Valoarea de vanzare (needitabil)
  Cod intern - Cod intern (needitabil)
  Cod extern - Cod extern (needitabil)
  Reteta - Reteta
  Produs auxiliar - Produs auxiliar in comanda
  Denumire suplimentara - Denumire suplimentara
  Pret unitar achizitie - Pret unitar achizitie
  Adaos % - Adaos procentual
  Adaos U.M. - Adaos U.M.
  Discount - Discount
  Discount procentual - Discount procentual

  (fereastra tip 1) (fereastra tip 1)

  Denumire produs - Denumire produs (needitabil)
  Unitate de masura - Unitate de masura (needitabil)
  Cantitate - Cantitate
  Pret unitar achizitie - Pret unitar
  Nr. lot/Serie - Nr. lot/Serie
  P.U. vanzare fara T.V.A. - P.U. vanzare fara T.V.A.
  P.U. vanzare cu T.V.A. - P.U. vanzare fara T.V.A.
  Cod intern - Cod intern (needitabil)
  T.V.A. iesire % - T.V.A. iesire % (needitabil)
  Denumire suplimentara - Denumire suplimentara
  Cantitate estimata - Cantitatea initiala estimata

  (fereastra tip 2) (fereastra tip 2)

  Salariat - Luat in primire de
  Manopera - Denumire produs
  Unitate de masura - Unitate de masura (needitabil)
  Cantitate - Cantitate
  Pret unitar achizitie - Pret unitar achizitie
  Pret vanzare fara TVA - Pret unitar vanzare fara TVA
  Cantitate estimata - Cantitatea initiala estimata
  Utilaj - Utilaj

  (fereastra tip 3)

  Salariat - Salariat
  Metoda calcul - Metoda de calcul
  Procent/Valoare - In functie de metoda de calcul selectata specificati procentul sau valoarea fixa
  Detalii - Detalii asupra cheltuielii

  (fereastra tip 4)

  Denumire - Denumire produs (needitabil)
  Unitate de masura - Unitate de masura (needitabil)
  Cantitate - Cantitate
  Pret vanzare - Pret de vanzare
  P.U. vanzare cu T.V.A. - P.U. vanzare fara T.V.A.
  Nr. faza - Nr. faza
  Valoare vanzare - Valoarea de vanzare (needitabil)
  Cod intern - Cod intern (needitabil)
  Cod extern - Cod extern (needitabil)
  Reteta - Reteta
  Produs auxiliar - Produs auxiliar in comanda
  Denumire suplimentara - Denumire suplimentara
  Pret unitar achizitie - Pret unitar achizitie
  Adaos % - Adaos procentual
  Adaos U.M. - Adaos U.M.
  Discount - Discount
  Discount procentual - Discount procentual
  Pret vanzare Lei - Pret de vanzare (needitabil)
  Pret vanzare cu TVA Lei - Pret de vanzare (needitabil)

  (fereastra tip 5)

  Denumire produs - Denumire produs (needitabil)
  Procent discount - Procent discount
  Baza de calcul - Baza de calcul

  (fereastra tip 6)

  Denumire produs - Denumire produs (needitabil)
  Unitate de masura - Unitate de masura (needitabil)
  Cantitate - Cantitate
  Discount - Discount
  Valoare fara T.V.A. - Valoare fara T.V.A. (needitabil)
  Valoare T.V.A. - Valoare T.V.A. (needitabil)
  T.V.A. iesire % - T.V.A. iesire %
  Cod intern - Cod intern (needitabil)
  Cod extern - Cod extern (needitabil)
  Denumire suplimentara - Denumire suplimentara
  Rapoarte
 • Borderou devize lucrari - Borderou
 • Centralizare cheltuieli suplimentare - Centralizare cheltuieli suplimentare pentru devizele de lucrari
 • Centralizare comenzi devize - Centralizare comenzi devize
 • Centralizare manopera salariati - Centralizare manopera salariati
 • Centralizator total cheltuieli - Centralizare total cheltuieli
 • Centralizator venituri salariati - Centralizator venituri salariati
 • Deviz - Deviz
 • Devize lucrari - Formular - Formular
 • Sinteza devize lucrari - Sinteza
 • Sursa date devize lucrari - Creati diverse formulare Devize lucrari impreuna cu Formulare HTML