Introducerea consumurilor predefinite pentru un serviciu


  1. Introducerea consumurilor predefinite pentru un serviciu

  2. Pentru a facilita introducerea devizelor pentru lucrări care au în general aceleași materiale consumate și aceleași operații efectuate (chiar dacă diferă cantitățile acestora) se pot introduce “rețete” în modulul Producție -> Producție -> Catalog rețete.

   În partea de antet se selectează serviciul iar în partea de detalii se pot introduce materiale (consumabile, materii prime, etc.), manopere sau servicii executate de terți.

  Pot exista una sau mai multe rețete pentru același serviciu, operatorul având posibilitatea selectării acesteia în momentul introducerii devizului. O rețetă servește doar ca model și nu impune strict utilizarea cantităților predefinite pentru consumuri sau manoperă.

  În cazul în care lucrarea se desfășoară în mai multe etape(faze), pentru fiecare articol din rețetă se introduce numărul fazei.

  1. Definirea unui proiect

  2. În cazul proiectelor mai ample caracterizate atât printr-un număr mare de lucrări cât și printr-o perioadă de desfășurare mare devizele de lucrări se pot grupa în Proiecte. Scopul acestora este de a putea defini separat devize pentru fiecare lucrare efectuată și urmărirea desfășurării acesteia (consumuri, cheltuieli, profit, etc.) la nivel de lucrare dar având la dispoziție și rapoarte pentru urmărirea cifrelor la nivel de proiect.

   Introducerea proiectelor se face în modulul Ieșiri -> Management vânzări -> Proiecte

  Pagina Comenzi clienți cuprinde atât comenzile de marfă cât și devizele de lucrări asociate proiectului.

  1. Adăugarea și urmărirea devizului de lucrări

  2. Devizele de lucrări se introduc în modulul Producție -> Devize lucrări -> Devize lucrări

   La definirea devizelor de lucrări se pot introduce următoarele informații:

   În Antet :
   • Gestiune – gestiunea din care se va emite factura și se vor efectua consumurile.
   • Proiect – proiectul din care face parte devizul de lucrări
   • Beneficiar – clientul
   • Centru de profit – centrul de profit care va fi automat în documentele generate în baza acestui deviz (bonuri de consum, factură)
   • Deviz – permite introducerea prețurilor în valută, urmând ca la facturare să se facă automat conversia
   • Curs valutar – cursul la care se calculează toate sumele în lei care apar pe devizul de lucrări.
   • Observații – detalii suplimentare referitoare la lucrările efectuate
   În pagină Sinteza:
   • Valoare buget cheltuieli – Valoarea estimată pentru toate cheltuielile necesare finalizării devizului
   • Pr. chelt. Indirecte – Procentul pentru cheltuieli indirecte aplicat valorii cheltuielilor directe realizate.
   • Alte cheltuieli – valoarea cheltuielilor suplimentare realizate, altele decât cele culese automat de program din documente și decât cele indirecte.

   În pagina Bunuri/Servicii se introduc lucrările efectuate. În momentul introducerii se poate alege și rețeta predefinită pentru fiecare serviciu, programul aducând automat consumurile și operațiile din rețetă. Asupra antecalculului adus automat se poate interveni prin adăugări, modificări sau ștergeri de articole.

   Tot în această pagină se pot adăuga și eventuale mărfuri care vor apărea ca atare pe factura finală.

   Paginile Bonuri de consum, Cheltuieli salariale, Cheltuieli din facturi și Financiar prezintă cheltuielile directe legate de devizul de lucrări. Datele sunt culese automat din documentele operate în modulele Bonuri de consum, Salarii, Facturi furnizori, Casa în lei și Banca în lei pentru care s-a ales devizul de lucrări în câmpul Comanda client .

  În pagina Cheltuieli suplimentare se pot introduce alte cheltuieli, în suma fixă sau calculate ca procent din valoarea devizului, valoarea materialelor sau a manoperei.

  Toate aceste cheltuieli se acumulează în câmpul Cheltuieli directe, vizibil în pagina Sinteza. Se calculează apoi, aplicând procentul specificat, valoarea cheltuielilor indirecte.

  Tot în pagina Sinteza sunt calculate și prezentate valorile:

  • Total cheltuieli realizate
  • Diferente buget – realizat
  • Profit obținut
  1. Transferul materialelor

  2. În decursul desfășurării lucrărilor stabilite în deviz materialele necesare sunt tranportate din magaziile proprii spre locația clientului dar și invers, materialele rămase neconsumate sunt returnate către magazie. Urmărirea acestor transferuri se face utilizând modulul Producție -> Producție -> Cereri consum.

   Gestiunea specificată pe cererile de consum este considerată gestiune sursa iar gestiunea de pe devizul de lucrări este gestiune destinație pentru transferul materialelor. În gestiunea destinație materialele se rezervă automat astfel încât ele nu mai pot fi folosite decât pentru devizul de lucrări specificat.

   O metodă facilă de adăugare a materialelor pe cererea de consum este adăugarea din deviz. Cantitățile specificate în această fereastră vor fi descărcate din stocul gestiunii sursa în ordine FIFO. Dacă se dorește selecția manuală a lotului din care se face transferul se bifează opțiunea “Selecție manuală din stoc”.

  Returul materialelor rămase la lucrare se face prin asistentul de adăugare din stocul trimis către client. Cantitățile de pe document vor fi în acest caz negative, iar marfa se va întoarce în magazie.