Rute

În modulul Rute putem vizualiza, adăuga, modifica și șterge evidența rutelor, rute folosite pentru întocmirea foilor de parcurs. Adăugarea, modificarea sau ștergerea datelor este permisă utilizatorilor ce au drept de scriere în modul și numai în sesiunile deblocate.

Operații în fereastra principală a modulului:

 • Adaug: Adaugă un articol nou;
 • Deschid: Deschide înregistrarea curentă;
 • Anulez: Anulează documentul curent;
 • Șterg: Șterge înregistrarea curentă;
 • Raport rapid: Previzualizarea datelor afișate pe ecran;
 • Rapoarte customizate: Oferă posibilitatea vizualizării rapoartelor existente și configurarea unora noi (Configurare rapoarte, Listă rute). Opțiunea configurare rapoarte deschide o nouă fereastră cu următoarele taburi:
  - Câmpuri: acest tab oferă posibilitatea ștergerii, ordonării, adăugării unor noi câmpuri precum și configurării avansate a coloanelor;
  - Filtre/Grupări/Ordonări: acest tab oferă posibilitatea grupării, ordonării și filtrării după Adresă, Localitate, Locație, Partener, Rută, Utilizator creare, Utilizator modificare;
  - Setări: posibilitatea de a alege dimensiunea și orientarea paginii;
  - Texte: Text expediere raport prin e-mail, Text suplimentar antet raport, Text suplimentar subsol raport, Semnături de introdus pe raport;
  - Afișare/Tipărire: Margini rapoarte, Afișare/tipărire raport, Opțiuni avansate;
  - General: pot fi completate câmpurile Cod raport, Raport de bază, Denumire raport, Grupare, Ordine afișare, Nivel de confidențialitate, Salvare ca atașament la validare, Trimitere email la validare, Arhivare electronică, Raport de tip centralizare, Semnătură digitală, Accesibil online, Raport imprimat pe verso primei pagini, Rap. Afiș., tipărite și trimise pe mail la sfârșit, Utilizatori.

  Rapoarte rute

 • Modific coloane: Afișează coloane noi sau ascunde coloane existente în funcție de necesitate (Afișez coloană, Ascund coloană, Coloane implicite);
 • Favorite: Adaugă în lista de module favorite pentru a fi accesate din Pagina Mea sau în lista de module inițiale (Adaug la favorite, Adaug la StartUp);
 • Export: Se deschide procedura de export a datelor;
 • Refresh: Aduce din nou datele pe ecran;
 • Închid: Închide fereastra curentă.

În partea dreaptă a ferestrei sunt întâlnite opțiuni cu ajutorul cărora se afișează grupările separat în tree-ul din partea stângă a modulului (această opțiune are efect pe societatea curentă, pentru utilizatorul logat. Modificarea opțiunii nu necesită drepturi de administrator.), opțiuni în care se poate seta modul de redimensionare a coloanelor, fie se redimensionează automat în funcție de lățimea monitorului, fie apare scroll (acestă opțiune are efect pe societatea curentă, pentru utilizatorul logat. Modificarea opțiunii nu necesită drepturi de administrator.), opțiuni care constau în stabilirea nivelului logului de operare asupra documentelor (de bază, avansat, detaliat), stabilirea blocării sesiunii de lucru doar pentru modulul în cauză și setări privind operațiunile salvate în log-ul de operare.

Pe lângă aceste opțiuni există posibilitatea prefiltrării după Șofer, Zonă comercială, a grupării după Loc parcare, Loc sosire, Șofer, Zonă comercială și a generării de avertizări.

Optiuni rute

În colțul din dreapta sus există o rotiță pentru configurarea coloanelor afișate în modul, a liniilor afișate în pagina de detalii, precum și pentru reîncarcarea coloanelor implicite în modul.

Configurare vizualizare rute

Prin apelarea butonului Adaug, se deschide o nouă fereastră în care se pot completa câmpurile:

- Denumire rută: se completează cu denumirea rutei nou create;
- Distanță: se completează distanța în kilometri a rutei;
- Zonă comercială: se alege din zona comercială a partenerului;
- Ruta este inactivă: se va bifa dacă ruta este inactivă;
- Calculează distanța: calculează distanța între locul de plecare și locul de dosire;
- Șofer: se completează cu numele șoferului, ales din nomenclatorul de personal.

În tab-ul Detalii se introduc date referitoare la rută și pot fi completate câmpurile:

- Locul de plecare: se completează cu locul de plecare al rutei;
- Locul de sosire: se completează cu locul de sosire al rutei;
- Prin: se completează o localitate de legătură între punctul de plecare și cel de sosire prin care trece itinerariul grupei;
- Km echivalenți: se completează numărul de km echivalenți;
- Spor de tractare: se completează sporul pentru tractare (exprimat în kilometri echivalenți);
- Spor pt. localități urbane: se completează sporul pentru circulație în localitățile urbane (kilometrii echivalenți);
- Spor pentru instalații special: se completează sporul pentru instalații speciale (kilometric echivalenți).

rute modificare

În tab-ul Traseu pot fi editate și vizualizate locațiile de pe traseu. Butonul Adaug, din interiorul acestui tab, deschide o nouă fereastră în care pot fi completate câmpurile Ordine, Localitate, Observații, Adresă de livrare.

În tab-ul Categorii drum pot fi editate și vizualizate categoriile de drum. Butonul Adaug, din cadrul acestui tab, deschide o nouă fereastră în care pot fi completate câmpurile Categorie de drum, Coeficient de drum, Nr. Kilometric de drum.

În tab-ul Curse pot fi editate și vizualizate cursele. Butonul Adaug, din interiorul acestui tab, deschide o nouă fereastră în care pot fi completate câmpurile Cursă, Oră start plecare, Oră sfârșit plecare, Oră start sosire, Oră sfârșit sosire.

În colțul din dreapta sus există o rotiță cu ajutorul căreia pot fi configurate atât câmpurile din antet, cât și cele din detalii.

configurare modificare rute

Functionalitati de baza
Campuri disponibile pentru afisare in fereastra principala: Denumire, Loc plecare, Loc sosire, Prin, KM, KM echiv, Zona comerciala, Sofer, Anulat, Valid (vezi configurare coloane modul).
Posibilitate grupare dupa: Loc plecare, Loc sosire, Sofer, Prin, Zona comerciala (vezi utilizare grupari).
Posibilitate filtrare dupa: Sofer, Zona comerciala (vezi utilizare filtrari).
Operatii in fereastra principala a modulului:
 • Sterg - Sterg inregistrarea curenta
 • Refresh - Aduc din nou datele pe ecran
 • Adaug - Adauga un articol nou
 • Deschid - Deschid inregistrarea curenta
 • Export - Se deschide procedura de export a datelor
 • Modific coloane - Afisez coloane noi sau ascund coloane existente in functie de necesitate
 • Anulez - Anulez document curent
 • Raport rapid - Previzualizare date afisate pe ecran
 • Rapoarte customizate - Ofera posibilitatea vizualizarii rapoartelor existente si configurararea unora noi.
 • Favorite - Adaug in lista de module favorite pentru a fi accesate din Pagina Mea sau in lista de module initiale
 • Inchid - Inchid fereastra curenta
  Configurari
 • Afiseaza grupari in stanga - Afiseaza gruparile separat, in tree-ul din partea stanga a modulului
 • Redimensionare automata coloane - Se seteaza modul de redimensionare a coloanelor, fie se redimensioneaza automat in functie de latimea monitorului, fie apare scroll
 • Nivel log operare - Stabilire nivel log operare asupra documente (de baza, avansat, detaliat) (vezi gestionare Log operare)
 • Sesiune blocata la modificari - Stabilire blocare sesiune de lucru doar pentru modulul in cauza
 • Avertizari - Permite generarea de avertizari (vezi utilizare Avertizari)
 • Aprobari - Permite generarea de aprobari (vezi utilizare Aprobari)
  Operare date
 • Adaugarea, modificarea sau stergerea datelor este permisa utilizatorilor ce au drept de scriere in modul si numai in sesiunile deblocate
 • Avansarea in fereastra de la un camp la altul se face cu tasta [TAB] iar intoarcerea la un camp anterior se face cu [SHIFT-TAB]

  Denumire ruta - Se completeaza cu denumirea ruta noi create.
  Distanta - Se completeaza distanta in kilometri a rutei
  Zona comerciala - Se alege din lista zona comerciala a partenerului.
  Sofer - Se completeaza cu numele soferului, ales din nomenclatorul de personal.
  Calculeaza distanta - Caluleaza distanta intre locul de plecare si locul de sosire
  Ruta este inactiva - Se va bifa daca ruta este inactiva

  Se introduc date referitoare la ruta

  Spor de tractare - Se completeaza sporul pentru tractare (exprimat in kilometrii echivalenti)
  Locul de plecare - Se completeaza cu locul de plecare a rutei.
  Locul de sosire - Se completeaza cu locul de sosire a rutei.
  Spor pt. localitati urbane - Se completeaza sporul pentru circulatie în localitatile urbane (kilometrii echivalenti)
  Spor pt. instalatii speciale - Se completeaza sporul pentru instalatii speciale (kilometrii echivalenti)
  Prin - Se completeaza o localitate de legatura intre punctul de plecare si cel de socire prin care trece itinerariul rutei.
  KM echivalenti - Se completeaza numarul de kilometri echivalenti
  Valoare estimata ruta - Se completeaza cu valoarea estimata a rutei

  Editare si vizualizare locatii de pe traseu

  Editare si vizualizare categorii de drum

  Editare si vizualizare curse

  Se introduc date referitoare la ruta

  Locul de plecare - Se completeaza cu locul de plecare a rutei.
  Spor de tractare - Se completeaza sporul pentru tractare (exprimat in kilometrii echivalenti)
  Spor pt. localitati urbane - Se completeaza sporul pentru circulatie în localitatile urbane (kilometrii echivalenti)
  Locul de sosire - Se completeaza cu locul de sosire a rutei.
  Prin - Se completeaza o localitate de legatura intre punctul de plecare si cel de socire prin care trece itinerariul rutei.
  Spor pt. instalatii speciale - Se completeaza sporul pentru instalatii speciale (kilometrii echivalenti)
  Valoare estimata ruta - Se completeaza cu valoarea estimata a rutei
  KM echivalenti - Se completeaza numarul de kilometri echivalenti

  Editare si vizualizare locatii de pe traseu

  Editare si vizualizare categorii de drum

  Editare si vizualizare curse

  (fereastra tip 1) (fereastra tip 1)

  Categorie de drum - Categorie de drum
  Coeficient de drum - Coeficient de drum (needitabil)
  Nr. kilometrii drum - Numar de kilometrii de drum

  (fereastra tip 2) (fereastra tip 2)

  Ordine - Ordine
  Localitate - Localitate
  Observatii - Observatii
  Adresa de livrare - Adresa de livrare

  (fereastra tip 3)

  Cursa - Soferul care are drept de utilizare a autovehiculului
  Ora start plecare - Data P.I.F.
  Ora sfarsit plecare - Data P.I.F.
  Ora start sosire - Data P.I.F.
  Ora sfarsit sosire - Data P.I.F.
  Rapoarte
 • Lista rute - Lista rute