Foi de utilaje

Modulul de foi utilaje permite o evidență mai bună a utilizărilor acestor utilaje, respectiv gruparea activităților pe zile, pe tipuri de utilaje, beneficiari sau utilizatori.

Funcționalități de bază

Câmpuri disponibile pentru afișare în fereastra principală: Nr. doc., Data doc., Beneficiar, Utilaj, Angajat, Obiectiv, Consum normat, Denumire utilaj, Anul și luna, Id, Data început, Ore explorare, Diferențe consum, Observații, Valid, Anulat, User creare, Data creării, User modificare, Data modificării.

foi utilaje configurare

Posibilitate grupare după: Obiectiv, Data doc., Beneficiar, Utilaj, Angajat, User creare, User modificare.

foi utilaje grupare

Posibilitate filtrare după: Data doc., Denumire utilaj, Beneficiar, Obiectiv.

foi utilaje prefiltrare

Operații în fereastra principală a modulului:

 • Adaug - Adăuga un articol nou- cu posibilitate de a opta între autovehicul/remorcă și utilaj;
 • Deschid - Deschid înregistrarea curentă;
 • Anulez – Pentru anularea articolului introdus;
 • Șterg - Șterg înregistrarea curentă;
 • Raport rapid - Previzualizare date afișate pe ecran;
 • Rapoarte customizate - Oferă posibilitatea vizualizării rapoartelor existente și configurararea unora noi;
 • Export - Se deschide procedura de export a datelor;
 • Refresh - Aduc din nou datele pe ecran;
 • Favorite - Adaug in lista de module favorite pentru a fi accesate din Pagina Mea sau in lista de module initiale;
 • Inchid - Inchid fereastra curenta.

Configurari

 • Afișează grupări în stânga - Afișează grupările separat, în tree-ul din partea stângă a modulului;
 • Redimensionare automată coloane - Se setează modul de redimensionare a coloanelor, fie se redimensionează automat în funcție de lățimea monitorului, fie apare scroll;
 • Nivel log operare - Stabilire nivel log operare asupra documente (de baza, avansat, detaliat);
 • Sesiune blocată la modificări - Stabilire blocare sesiune de lucru doar pentru modulul în cauză;
 • Avertizări - Permite generarea de avertizari;
 • Aprobări - Permite generarea de aprobări.

Operare date:

 • Adăugarea, modificarea sau ștergerea datelor este permisă utilizatorilor ce au drept de scriere în modul și numai în sesiunile deblocate.
 • Avansarea în fereastră de la un câmp la altul se face cu tasta [TAB], iar întoarcerea la un câmp anterior se face cu [SHIFT-TAB].

Adăugare document

foi utilaje adaug

În fereastra apărută vom completa:

- Serie - Se alege carnetul (introdus în prealabil în Nomenclatoare-Administrare-Carnete) din care urmează să fie preluat automat numărul de document, cu următorul număr disponibil;
- Nr. utilaj - Se completează cu numărul de circulație al utilajului, ales din nomenclatorul de vehicule și utilaje;
- Data document - Se completează cu data documentului de tip foaie de utilaje, fiind permise doar valori ale datei din sesiunea curentă a programului.

Se introduc date referitoare la foi de utilaje

- Angajat lucrare - Se completează cu numele angajatului ce folosește utilajul, ales din nomenclatorul de personal;
- Ore exploatare - Se completează numărul de ore de exploatare;
- Ore manoperă - Se completează numarul de ore manoperă;
- Beneficiar - Se alege beneficiarul lucrării efectuate;
- Centru de cost - Se completează cu numele centrului de profit, ales din nomenclatorul de centre de profit;
- Consum mediu/oră - Se completează consumul utilajului (exprimat în litri);
- Consum normat - Se completează consumul normat al utilajului (exprimat în litri);
- Data început - Se completează cu data de început a folosirii utilajului, fiind permise doar valori ale datei din sesiunea curentă a programului;
- Ora început - Se completează ora de început a operațiunii;
- Diferențe consum - Se completează diferențele de consum (exprimat în litri);
- Consum real - Se completează consumul real al utilajului (exprimat în litri);
- Suprafața - Se completează suprafața pe care va fi utilizat.

Editare și vizualizare observații referitoare la foi de utilaje

- Observații - Se completează observațiile referitoare la operațiunile efectuate cu utilajul.

Rapoarte: Borderou foi de utilaje

foi utilaje borderou

Functionalitati de baza
Campuri disponibile pentru afisare in fereastra principala: Nr. doc., Data doc., Beneficiar, Utilaj, Angajat, Obiectiv, Consum normat, Denumire utilaj, Anul si luna, Id, Data inceput, Ore explorare, Diferente consum, Observatii, Valid, Anulat, User creare, Data crearii, User modificare, Data modificarii (vezi configurare coloane modul).
Posibilitate grupare dupa: Obiectiv, Data doc., Beneficiar, Utilaj, Angajat, User creare, User modificare (vezi utilizare grupari).
Posibilitate filtrare dupa: Data doc., Denumire utilaj, Beneficiar, Obiectiv (vezi utilizare filtrari).
Operatii in fereastra principala a modulului:
 • Sterg - Sterg inregistrarea curenta
 • Refresh - Aduc din nou datele pe ecran
 • Adaug - Adauga un articol nou
 • Deschid - Deschid inregistrarea curenta
 • Import - Import
 • Export - Se deschide procedura de export a datelor
 • Anulez - Anulez document curent
 • Raport rapid - Previzualizare date afisate pe ecran
 • Rapoarte customizate - Ofera posibilitatea vizualizarii rapoartelor existente si configurararea unora noi.
 • Favorite - Adaug in lista de module favorite pentru a fi accesate din Pagina Mea sau in lista de module initiale
 • Inchid - Inchid fereastra curenta
 • Import foi utilaje - Import foi utilaje
  Configurari
 • Afiseaza grupari in stanga - Afiseaza gruparile separat, in tree-ul din partea stanga a modulului
 • Redimensionare automata coloane - Se seteaza modul de redimensionare a coloanelor, fie se redimensioneaza automat in functie de latimea monitorului, fie apare scroll
 • Nivel log operare - Stabilire nivel log operare asupra documente (de baza, avansat, detaliat) (vezi gestionare Log operare)
 • Sesiune blocata la modificari - Stabilire blocare sesiune de lucru doar pentru modulul in cauza
 • Avertizari - Permite generarea de avertizari (vezi utilizare Avertizari)
 • Aprobari - Permite generarea de aprobari (vezi utilizare Aprobari)
  Operare date
 • Adaugarea, modificarea sau stergerea datelor este permisa utilizatorilor ce au drept de scriere in modul si numai in sesiunile deblocate
 • Avansarea in fereastra de la un camp la altul se face cu tasta [TAB] iar intoarcerea la un camp anterior se face cu [SHIFT-TAB]

  Serie - Se alege carnetul (introdus in prealabil in Nomenclatoare-Administrare-Carnete) din care urmeaza sa fie preluat automat numarul de document, cu urmatorul numar disponibil.
  Nr. utilaj - Se completeaza cu numarul de circulatie al utilajului, ales din nomenclatorul de vehicule si utilaje.
  Data document - Se completeaza cu data documentului de tip foaie de utilaje, fiind permise doar valori ale datei din sesiunea curenta a programului.

  Se introduc date referitoare la foi de utilaje

  Angajat lucrare - Se completeaza cu numele angajat ce foloseste utilajul, ales din nomenclatorul de personal.
  Ore exploatare - Se completeaza numarul de ore de exploatare
  Ore manopera - Se completeaza numarul de ore manopera
  Beneficiar - Se alege beneficiarul lucrarii efectuate
  Centru de cost - Se completeaza cu numele centrului de profit, ales din nomenclatorul de centre de profit.
  Consum mediu/ora - Se completeaza consumul utilajului (exprimat in litri)
  Consum normat - Se completeaza consumul normat al utilajului (exprimat in litri)
  Data inceput - Se completeaza cu data de inceput a folosirii utilajului, fiind permise doar valori ale datei din sesiunea curenta a programului.
  Ora inceput - Se completeaza ora de inceput a operatiunii
  Diferente consum - Se completeaza diferentele de consum (exprimat in litri)
  Consum real - Se completeaza consumul real al utilajului (exprimat in litri)
  Suprafata - Se completeaza suprafata

  Editare si vizualizare observatii referitoare la foi de utilaje

  Observatii - Se completeaza observatiile referitoare la operatiunile efectuate cu utilajul
  Rapoarte
 • Borderou foi de utilaje - Borderou foi de utilaje