Utilizare Nexus Erp.Mobile.Restaurant


Utilizare Nexus Erp.Mobile.Restaurant

  Aplicația Nexus Erp.Mobile.Restaurant este o aplicație web care rulează pe un server unde este instalat IIS. Aplicația este realizată în limbajul de programare PHP și pentru aceasta trebuie instalat modulul PHP pe server.
  Fiind o aplicație, Nexus Erp.Mobile.Restaurant poate fi accesat de pe orice calculator cu legătură la internet, PDA sau telefon mobil.
  După instalarea aplicației pe calculatorul server, se poate accesa site-ul cu IP serverului (pentru aceasta serverul trebuie să aibă IP real) urmat de numele directorului unde s-au copiat sursele pentru mobile.

  Utilizare Nexus Erp.Mobile.Restaurant

  Din meniul care apare după accesarea site-ului alegem Restaurant.
  După accesarea link-ului va apărea o fereastra de autentificare a utilizatorilor după un cod de card unic pentru fiecare ospătar în parte.
  Codul de card se creează din Restaurant Back Office la modulul ospătari.


  După autentificare se va deschide o fereastră cu 3 opțiuni:
  • Interfața Restaurant (interfața de vânzări pentru PDA)
  • Rapoarte (încasări, vânzări pe ospătari, mese, saloane, note de plat)
  • Logout (părăsire aplicație)

  Pentru a folosi interfața de vânzări ziua trebuie deschisă din Restaurant Front Office.
  După accesarea Interfeței de vânzări va apărea o fereastră cu saloanele disponibile pentru ospătarul logat la site.

  Se alege un salon și vor apărea mesele disponibile salonului. Fiecare masă are o culoare anume:
   verde- masa este liberă(nu sunt note deschise)
   albastru - masa este ocupată (sunt note deschise deja)
   rosu - la masă s-a emis nota de plată (se așteapta confirmarea plății)
  Dacă se accesează o masă liberă(culoarea verde) automat se va crea o notă nouă.
  Dacă se accesează o masă ocupată (culoarea albastră) se va deschide o fereastră cu toate notele deschise pentru masa respectivă cu posibilitatea de a continua oricare notă creată deja. În acest caz se poate crea si o notă noua.

  În aceasta fereastră apar unele informații cu privire la numărul de note deschise pentru masa respectivă, precum și numărul de produse pentru fiecare notă în parte.
  Pentru crearea unei note noi apăsăm NOTĂ NOUĂ.
  Se va deschide o fereastră in care adăugam efectiv produsele la notă.

  Produsele se pot adăga în 2 moduri
  • După cod - se tastează codul produsului și se apasă butonul ADAUG.
  • După denumire - se apasă butonul DEN si se alege din lista de produse. În acest caz se poate filtra lista de produse care apare introducând în căsuța Cod produs doar o parte din cuvantul căutat.
  Vom adăuga produse în ambele cazuri. În primul caz tastăm codul produsului și apăsăm ADAUG.
  Dacă programul găsește un produs cu acest cod îl adaugă automat în notă dacă nu, va apărea un mesaj: Nu există produs cu acest cod!

  Acum să adaugăm un produs după denumire. Apăsăm pe butonul DEN, iar în fereastră apar toate clasele de produse. Lista de clase poate fi filtrata dacă se introduce în căsuța Cod produs doar o parte din cuvântul căutat.

  Se apasă pe clasa de produs, iar din lista de produse care apare se alege produsul căutat.
  În ambele cazuri cantitatea trebuie stabilită înainte de adăugare. Implicat cantitatea este 1 pentru fiecare adăugare.


  Pentru produsele adăugate în această comandă (în ambele cazuri descrise mai sus) putem face unele modificări :
  • ștergere produs de pe notă
  • modificare opțiuni preparare
  • scoatere materii prime secundare
  • adăugare materii prime opționale
  Toate produsele adăugate în notă fac parte din comanda curentă. Aceste modificări de mai sus le putem face numai în comanda curenta. După ce închidem nota nu mai putem face modificări sau ștergeri de produse din comanda anterioara.

  Putem face unele modificări asupra produsului din notă apăsând Opțiuni preparare.

  Pentru a scoate unele materii prime secundare (dacă sunt disponibile în rețetă) se apasă Scoatere materii prime secundare, sau putem adăuga materii prime opționale, pentru aceasta apăsăm Adaugă materii prime opționale:

  Pentru a închide nota apăsăm ÎNCHIDE NOTA.

  În Restaurant. FrontOffice rulează un program SERVER PDA în care apar toate comenzile generate din interfața Web a programului. După un interval de 1 minut aceste comenzi se trimit la imprimantele departamentale (bar, bucătărie).

  Rapoarte în Nexus Erp.Mobile.Restaurant.
  Mobile Atât în Restaurant.FrontOffice cât și în Nexus Erp.Mobile.Restaurant există rapoartele:
  • încasări pe ospătari
  • încasări pe mese
  • încasări pe saloane
  • total încasări
  • note de plată pe ospătari
  • note de plată pe mese
  • note de plată pe saloane
  • total note de plată
  • vânzări produse pe ospătari
  • vânzări produse pe mese
  • vânzări produse pe saloane
  • total vânzări produse
  • vânzări produse pe note de plată

  Pentru a afișa un raport se alege intervalul de raportare și selectăm un raport.