Confirmări mod de lucru


Creare societate în Nexus ERP

  Intrăm în Modulul Nomenclatoare ->Administrare-> Societati -> și cu butonul Adaug din meniul de sus apelăm pagina de Configurare societate/Punct de lucru, selectăm Societate apoi butonul Înainte (F12).
  Conform datelor societății, completăm câmpurile afișate în fereastra ce apare, apoi lansăm crearea acesteia cu butonul Creez sau tasta F12 .

Definim utilizatorii societății în Nexus ERP

  Pentru a putea defini utilizatorii, trebuie să avem activate licențele de lucru pentru societatea în curs (Instrumente->Activare/Dezactivare produse )
  Urmăm calea: Nomenclatoare -> Administrare-> Utilizatori și selectăm butonul Adaug din meniul de sus.
  Completăm Numele de utilizator, Numele și prenumele salariatului, selectăm grupul din care face parte și cream o parolă pentru acest utilizator.
  Nivelul de rapoarte ne ajută în definirea drepturilor de vizualizare a rapoartelor din program. Dacă dorim ca utilizatorul să vadă toate rapoartele, setăm nivelul 0. Nivelul de drepturi ales, vine cu o serie de drepturi predefinite de configurare a opțiunilor în societate. Înainte de salvare, trebuie neaparat bifate opțiunile: Utilizator site și Utilizator site extins.
  În fereastra Proprietăți societatea curentă, selectăm Salariatul și Gradul restaurant (funcția).
  Adăugăm un card pentru acest utilizator apelând butonul verde +. În câmpul Denumire - definim un nume de identificare al cardului salariatului, un cod în următorul rând și în final pin-ul. Dacă nu avem un card real, aici completăm ca nr de card și pin, parola de utilizator.
  Salvăm cu butonul cu același nume din meniul de sus. Va apare o căsuță care ne cere să dăm drepturi acestui utilizator pe societatea pe care o configuram. Acceptăm.
  În cadrul restaurantului, obligatoriu trebuie să avem un Sef de restaurant și acesta să aibă drepturi depline pentru a gestiona activitatea. În rest putem crea în același mod alți utilizatori (ospătari, bucătari, barmani) fie în grupul de administratori fie în alte grupuri definite.

Setare casa de marcat în Nexus Print

  Nexus Print->Management->Dispozitive-> Adaugă casa de marcat
  Introducem aici Numele casei de marcat, Seria , selectăm din lista Tipul driver-ului, apoi selectăm Locația unde a fost instalat driverul.
  La final validăm aceste informații cu butonul Salvează din dreapta jos.

Setăm casa de marcat în Restaurant front office

  Nexus Restaurant front office -> Configurare -> Casa de marcat
  În fereastra deschisă, Selectăm în câmpul ECR(casa de marcat ) dispozitivul pe care îl vom utiliza. Odată acest dispozitiv configurat în Nexus Print, în acest câmp va fi regăsit apăsând săgetuța din capătul câmpului . Dacă nu il gasiți, înseamnă ca nu a fost corect realizată setarea casei de marcat anterior . Validăm informațiile cu butonul Salvare.

Setare casă de marcat în Nexus ERP

  În fereastra Instrumente->Setări generale-> Setări casa de marcat selectăm în primul câmp dispozitivul (acesta va fi afișat dacă în prealabil a fost setat în Nexus Print ).
  Introducem conturile utilizate pentru diferitele metode de încasare și în ultimul câmp selectăm locația unde a fost instalată aplicația Nexus Print . Cu butonul ok de jos validăm informațiile .

Introducerea facturilor de intrare și întocmirea NIR în Nexus ERP

  Facturile de intrare se introduc în Nexus ERP-> Intrări->Facturi furnizori.
  Cu butonul de sus adăugăm o nouă factură pe baza procedeului descris în cadrul modulului Intrări, apoi selectez butonul Creez NIR pentru a se actualiza stocul.

Creăm rețete în Nexus ERP

  Modulul Servicii-> Restaurant-> Retete restaurant
  În acest modul, cream rețete cu butonul Adaug din meniul de sus.
  Dacă la introducerea rețetei nu găsim contul 371 sau 345 – depinde cu care decideți să lucrați, intrăm în Nomenclatoare ->Administrare-> Bunuri si servicii-Conturi, selectăm și intrăm în contul respectiv cu dublu click, și în partea de jos bifăm Bucatarie restaurant. Salvam cu butonul din meniul de sus .
  Creăm numele produsului pentru care definim rețeta. Clasa acestui produs trebuie să fie inclusă într-un grup pentru a putea fi vizualizata în interfața de vânzare- restaurant.
  Voi menționa aici ca acele clase care nu dorim să fie afișate în interfața de vânzări a restaurantului nu trebuie introduse în grupe sau vor fi introduse într-un grup a carui denumire nu va fi afișată în interfață .
  Revenim la rețeta și cream sau alegem unul sau mai multe centre de profit, în funcție de organizarea societății.
  Urmează introducerea materiilor prime ce vor intra în componenta rețetei cu butonul Adaug din meniul de sus. Selectăm produsele și cantitatea ce intră în componenta ei.
  După ce am terminat de editat rețeta, o validăm din meniul de sus.

Crearea listei de prețuri în Nexus ERP

  Lista de prețuri are scopul de a oferi programului informațiile privind prețurile de vânzare a marfurilor. Aceasta va fi apelată la emiterea facturilor și a bonurilor. Înainte de a edita Lista de prețuri , vom face câteva setări pentru a faciita efectuarea unor note cotabile automate.
  1. Definim un carnet pentru procesele verbale de modificare preț marfă cu amănuntul pentru a se putea crea și actualiza automat prețurile de vânzare pentru marfă cu amănuntul.
  2. În Modulul Nomenclatoare-> Administrare-> Carnete setăm datele carnetului și salvăm informațiile cu butonul Salvez.
  1. In modulul Intrari-> Facturi furnizori -> Optiuni, setam gestiunea in dreptul pozitiei: Verificare preturi marfa cu amanuntul.
  2. In modulul Intrari -> Facturi furnizori-> Optiuni selectam carnetul de procese verbale ce se doreste a fi utilizat la modificarea pretului marfii cu amanuntul. Salvam aceste setari cu butonul Salvez de mai jos.
  1. În modulul Nomeclatoare->Functionale->Gestiuni, bifăm Gestiune utilizată pentru retail și la câmpul Carnet implicit PV modificare preț amanunt selectăm carnetul definit la pașii anteriori .
   Pentru a adăuga un produs în lista de prețuri intrăm în Modulul Ieșiri-> Management vânzări-> Management prețuri de vânzare , fie devalidăm o lista de prețuri deja existentă , fie cu butonul Adaug de sus cream o listă nouă de prețuri .
   Trebuie avut în vedere ca o listă este fie cu produse fie cu servicii. Nu trebuie amestecate cele două categorii .

Logarea si deschiderea de zi în Nexus Restaurant Front Office

  Ne logăm cu userul cu drepturi de admin (șeful de restaurant) și parola definită pentru el.
  Primul pas este deschiderea de zi din meniul de sus Conectare->Deschidere.Aceasta operațiune se face zilnic la deschiderea zilei de lucru .

Setare casă de marcat în Restaurant front office

  Intrăm în interfața Restaurant -> Configurare-> Casa de marcat . Alegem casa definită în Nexus Print apoi salvăm informațiile cu butonul Salvez .

Configurăm gestiunea de vânzare în Restaurant front office

  Setăm în Restaurant front office în Configurari->Generale, gestiunea din care se vor face vânzările și în funcție de caz, cântarul, carnetul de facturi fiscale și alte informații. Salvăm toate informațiile cu butonul Salvare .

Setarea grupelor în Nexus ERP

  Setăm grupele care vor fi afișate în Restaurant front office urmând calea: Configurare-> Optiuni generale-> Produse. Aceste grupe le-am definit când am introdus produsele, clasele și rețetele în Nexus ERP (vezi articol introducere facturi furnizori) . După ce am selectat grupele de lucru conform specificațiilor, salvăm informațiile.
  Grupele pe care le definim, le trecem și în fișierul Setari din locația în care a fost instalat modulul de restaurant (Computer\Drive(x) \....\Nexus Media\XecutiveRestaurantPOS\Local). Astfel, intrând în fișierul Setări, în dreptul Sectia1 trecem primul grup pe care dorim să îl afișăm și tot la fel până le completăm pe toate. Nu pot fi afișate mai mult de 5 grupe. Salvăm acest fișier după terminare . Este posibil să nu vă dea voie să salvati acest fisier direct în aceasta locație. În acest caz, îl salvați pe desktop și îl suprascrieți ulterior în această locație cu drag and drop (tragem fișierul în locație cu mouse-ul).

Configurare interfață vânzări în Restaurant front office

  În Configurare-> Optiuni generale-> Afisare putem modifica felul în care clasele și produsele sunt afișate în interfața de vânzări . Avem opțiunea de a schimba mărimea butoanelor, distanța dintre ele, culorile butoanelor și chiar a fonturilor.

Configurare conturi încasare în Restaurant front office

  În fereastra Configurare-> Opțiuni generale-> Închidere zi trebuie să setăm conturile pentru închiderea fiscală, pentru a se putea efectua notele contabile de încasare în Nexus ERP-> Financiar . Aceste conturi sunt deja completate , dacă am setat casa de marcat în Nexus ERP. La fel nu uităm să salvam orice modificare înainte de a închide fereastra

Configurarea spațiilor restaurantului în Restaurant front office

  În pagina Configurare -> Restaurant-> Adaugare vom defini spațiile din restaurant fie că este vorba de camere diferite sau zone diferite (restaurant, bar , terasa ).
  Introducem o denumire pentru zona, un simbol pentru a fi evidentiat în lucru și conducătorul acelei zone. Putem să setăm o culoare pentru afișarea respectivei zone , eventual o poza. Pentru a putea lucra pe o zona, selectăm butonul Activ și salvăm informațiile. Facem același lucru și pentru celelalte zone pe care dorim să le definim .

Amenajarea meselor restaurantului/barului în Restaurant front office

  După ce am configurat toate zonele, trecem la setarea meselor din meniul din dreapta apăsând butonul Amenajare.
  În continuare, cu butonul Adăugare, cream și aranjăm mesele . Acestea pot fi ușor mutate dintr-un loc în altul cu ajutorul mouse-ului .
  Fereastra Proprietăți ne permite modificare modelului de masa, setarea numărului mesei, coordonatele afișării pe ecran. Tot în această fereastră trebuie să avem activă masa, bifând căsuța din josul ferestrei.

Alocarea meselor pe angajați în Restaurant front office

  În fereastra Configurare-> Ospătari, selectăm pe rând fiecare angajat și mesele pe care i le alocăm. Cu ajutorul săgeții, le trecem în grija acestuia(în coloana 3). Când terminam de alocat toate mesele, închidem fereastra .

Configurarea tichetelor de masa în Restaurant front office

  Dacă există opțiunea de încasare cu tichete, în fereastra Configurari-> Tichete cu butonul Adaug introducem datele tichetelor care vor putea fi utilizate (nr crt., denumirea și valoarea unui tichet).
  Nu uităm să salvăm toate aceste informații cu butonul din partea dreaptă Salvez .

Deschiderea unei note de plata in Restaurant front office

  Intrând în Modulul Vânzări -> Restaurant intrăm pe masă unde dorim să deschidem nota de plată cu dubluclick. În fereastra deschisă adăugăm, produsele, selectând pe rând grupul- clasa și produsul din partea dreaptă a ferestrei .
  După ce am adăugat produsul, folosim butonul Încasare pentru a valida, închide și lista bonului fiscal .
  Butonul Plata închide nota de plată fară însă a fi înregistrată și încasarea banilor. Descărcarea din gestiune a produselor consumate este totuși înregistrată. Când încasăm banii, este necesar să apelăm butonul încasare.
  După încasare, validăm bonul care va fi tipărit automat pe casa de marcat .
  În cazul în care un bon nu este tipărit, se verifică casa de marcat să fie deshisă, conexiunea cu programul să fie realizată și aplicașia Nexus Print să fie deschisă.

Transfer de produse/ note de plată între mese în Restaurant front office

  În cazul înregistrării pe masa greșită sau pur și simplu a mutării unor clienți de la o masa la alta, avem opțiunea de mutare a produselor sau notelor de plată conform situației.
  Din interfața restaurant, apelăm butonul Transfer , apoi selectăm masa de la care vrem să transferăm produse sau nota întreagă. Cu butonul Selectez alegem nota de plată.
  Ne mutăm pe masa unde vrem să facem transferul și selectăm butonul Np nouă .
  Acum putem alege fie anumite produse fie toata nota de plata de pe prima masa si cu butonul Muta sau Muta tot le transferam la masa a doua.
  Salvam transferul inainte de inchiderea ferestrei .

  Modulul Bucatarie – Nexus ERP

  Produsele din bonurile fiscale definite anterior ca și rețete, vor fi gestionate în Nexus ERP-> Servicii->Restaurant-> Bucatarie.
  Aici putem consulta și configura diverse rapoarte precum: Bon de consum pe o anumită perioadă, Borderou comenzi bucătărie, Rapoarte de productie, Lista ieșiri bucătărie și altele.

  Setarea imprimantei in Nexus Restaurant front office

  Putem tipări notele de plată, comenzile, rapoartele și alte informații dacă setăm imprimanta în Configurare->Imprimante.

Setarea metodelor de preparare in Nexus Restaurant front office

  Putem seta mai multe metode de preparare pentru bucatarie în Restaurant->Configurare -> Preparare, indicând astfel bucătarului preferințele clientului (ex. Mai în sânge, mai prăjit, mai sărat ,etc.).
  După ce am definit aceste metode de preparare, le înscriem în nota de plată pe care o trimitem bucătarului la execuție. Astfel, selectăm masa și deschidem nota de plată. Aducem produsul comandat în nota de plată și selectăm butonul Preparare din meniul de sus . Putem vedea acum toate metodele de preparare definite anterior. Le selectăm pe cele care ne interesează și salvăm informațiile.
  Când validăm nota de plată ne se va afișa comanda care se trimite la imprimanta bucătarului ce va cuprinde și metodele de preparare introduse.
  • Se poate folosi și licența Mobile- comenzi bucătărie pentru a nu mai lista aceasta comanda ci pentru a putea fi vizualizata online de bucătar pe un monitor .
  • Când comanda este emisă de un ospătar, acesta nu va putea închide aceasta notă fără a o tipări în prealabil, decât dacă va introduce parola șefului de restaurant. Aceasta blocare a fost introdusă ca o măsură de siguranță și de verificare a salariașilor.

Schimbarea turei ospatarilor in Nexus Restaurant front office

  Operarea schimbului de tură se realizează din interfața de vânzări, cu butonul Schimb. Aceasta operațiune se poate realiza:
  • Prin predarea notelor de plată către următorul schimb bifând prima opțiune. Se vor selecta notele de plată care vor fi predate apelând apoi butonul Mută, sau se apelează direct butonul Mută tot și se predau toate notele de plată rămase deschise . Operațiunea trebuie validată de ospatarul care preia notele de plată prin introducerea parolei de logare.
  • Prin predarea turei dar fără a se preda și notele de plată. Acestea vor fi finalizate de ospătarul care predă tura.

Configurarea produselor favorite in Nexus Restaurant front office

  În Meniul Configurare->Meniuri regăsim lista de produse din modulul de vânzări . Putem configura aici o serie de produse favorite, pentru a fi selectate ușor ăn nota de plată.
  Pentru ca un produs să fie favorit, îl căutam în lista din partea stângă și intrăm pe el. În partea de jos a ferestrei avem mesajul Produs Favorit . Bifând căsuța din această locație și salvând setarea, transformăm produsul în produs favorit , putând fi astfel ușor accesat cu butonul Steluta din fereastra notei de plată .

Inchiderea de zi in Nexus Restaurant front office

  Închiderea zilei se realizează din Pagina Configurare->Generale->Închidere zi . Bifăm aici închiderea bonurilor fiscale. Totodata, dacă am trecut prin toate setările de mai sus, vor fi deja completate conturile contabile pentru încasări. Altfel, vor trebui completate manual. Butonul Închidere finalizează aceasta operațiune.