Activitati

Activitatea unui Beauty Center, deși aparent foarte simplă, este compusă dintr-o serie de interacțiuni cu clienții în vederea introducerii acestora într-o atmosferă plăcută.
Ceea ce Nexus ERP vă propune prin acest modul este organizarea internă astfel încât pentru fiecare activitate să cunoaștem care sunt serviciile prestate, dar și salariații care prestează aceste servicii, precum și gestionarea ușoară a activităților și salariaților activi/inactivi.

Activitățile, serviciile, aparatele si salariații salonului sunt puncte gestionate individual, putând fi ușor modificate și afișate ulterior în Submodulul Programări.

Activități Beauty Center

În programul Nexus ERP, pentru fiecare activitate în parte pot fi setați salariații care activează în domeniul respectiv, dar și aparatele utilizate. Această setare permite programarea automată a unui serviciu prin selectarea salariatului și rezervarea automată a aparatului utilizat.

Salariați pe activități Beauty Center

Setările mai sus menționate permit afișarea programărilor (în submodulul Programări) pe activități și/sau pe salariați, gestionarea salariaților activi, gestionarea listelor de preț pentru fiecare angajat în parte, precum și stabilirea manoperei acordate (unde este cazul).
În meniul principal avem posibilitatea de a adăuga un program de lucru pentru fiecare angajat, astfel eliminăm posibilitatea de a crea o programare în afara orelor de lucru, dar mai ales, eliminăm unele acțiuni de căutare a orarului, de înregistrare în alte tipuri de fișiere provizorii, etc.

Program salariați pe activități Beauty Center

Un punct foarte important este și afișarea diverselor rapoarte privind activitățile din salon, programul de lucru, distribuirea angajaților, etc. Pornind de la rapoartele de bază, avem posibilitatea de a crea rapoarte noi, de a le redenumi și a le apela ori de câte ori este nevoie.

Rapoarte activități

Functionalitati de baza
Campuri disponibile pentru afisare in fereastra principala: Nume activitate, Activ, Data crearii, User creare, Data modificarii, User modificare, Nume clasa, Resursa, ID (vezi configurare coloane modul).
Posibilitate grupare dupa: Nume clasa, Resursa, User creare, User modificare (vezi utilizare grupari).
Posibilitate filtrare dupa: Nume activitate (vezi utilizare filtrari).
Operatii in fereastra principala a modulului:
 • Sterg - Sterg inregistrarea curenta
 • Refresh - Aduc din nou datele pe ecran
 • Adaug - Adauga un articol nou
 • Deschid - Deschid inregistrarea curenta
 • Export - Se deschide procedura de export a datelor
 • Raport rapid - Previzualizare date afisate pe ecran
 • Rapoarte customizate - Ofera posibilitatea vizualizarii rapoartelor existente si configurararea unora noi.
 • Favorite - Adaug in lista de module favorite pentru a fi accesate din Pagina Mea sau in lista de module initiale
 • Inchid - Inchid fereastra curenta
 • Program - Cu calendarul de program de lucru dispuneti de o imagine de ansamblu asupra programului fiecarui angajat.
 • Trimite Email-uri cu rapoarte catre salariati - Trimite E-mail-uri cu rapoarte catre salariatii care au adresa de e-mail completata.
  Configurari
 • Deschis de la - Reprezinta ora de inceput a zilei de lucru
 • Deschis pana la - Reprezinta ora de sfarsit a zilei de lucru
 • Ora inceput schimb 1 - Reprezinta ora de inceput a programului de lucru pentru schimbul 1 (daca se lucreaza pe schimburi)
 • Ora sfarsit schimb 1 - Reprezinta ora de sfarsit a programului de lucru pentru schimbul 1 (daca se lucreaza pe schimburi)
 • Ora inceput schimb 2 - Reprezinta ora de inceput a programului de lucru pentru schimbul 2 (daca se lucreaza pe schimburi)
 • Ora sfarsit schimb 2 - Reprezinta ora de sfarsit a programului de lucru pentru schimbul 2 (daca se lucreaza pe schimburi)
 • Ora inceput program 12 cu 24 - Reprezinta ora de inceput a programului de lucru pentru un program de tipul 12 cu 24 (daca se lucreeaza o zi da una nu)
 • Interval programare - Interval programare
 • Afiseaza grupari in stanga - Afiseaza gruparile separat, in tree-ul din partea stanga a modulului
 • Redimensionare automata coloane - Se seteaza modul de redimensionare a coloanelor, fie se redimensioneaza automat in functie de latimea monitorului, fie apare scroll
 • Nivel log operare - Stabilire nivel log operare asupra documente (de baza, avansat, detaliat) (vezi gestionare Log operare)
 • Sesiune blocata la modificari - Stabilire blocare sesiune de lucru doar pentru modulul in cauza
 • Avertizari - Permite generarea de avertizari (vezi utilizare Avertizari)
  Operare date
 • Adaugarea, modificarea sau stergerea datelor este permisa utilizatorilor ce au drept de scriere in modul si numai in sesiunile deblocate
 • Avansarea in fereastra de la un camp la altul se face cu tasta [TAB] iar intoarcerea la un camp anterior se face cu [SHIFT-TAB]

  Nume activitate - Se completeaza cu denumirea activitatii.
  Gestiune - Se completeaza cu numele gestiunii activitatilor. Acesta se alege din nomenclatorul de gestiuni.
  Tip resursa - Reprezinta tipul de resursa alocata activitatii. Este completata automat la adaugarea de salariati si/ sau aparate. Poate avea valoarea: mixt,activitate,salariat. (needitabil)
  Activ - Se bifeaza daca activitatea poate fi alocata (bifat:activ, nebifat:inactiv).
  Punct de lucru - Se alege punctul de lucru unde se desfasoara activitatea.
  Clasa - Se alege clasa din care face parte activitatea.

  Vizualizarea sub forma unei liste a salariatilor care activeaza intr-un anumit domeniu/serviciu. Aceasta pagina permite programarea automata a unui serviciu prin selectarea salariatului.

  Vizualizarea sub forma unei liste a aparatelor utilizate intr-o anumite activitate. Aceasta pagina permite programarea automata a unui serviciu prin rezervarea automata a aparatului utilizat.

  Denumire salariat - Se va completa numele generic al salariatului care realizeaza respectiva activitate.
  Salariat - Se va completa numele salariatului care realizeaza activitatea.
  Punct de lucru - Se va completa numele punctului de lucru unde are loc activitatea.
  Lista preturi - Se va alege lista de pret utilizata in calculul pretului activitatii.
  Procent variatie pret - Se va completa procentul de variatie al pretului serviciului oferit.
  Procent manopera - Se va completa procentul din manopera ce revine salariatului.
  Cod card - Se va completa codul de card al salariatului.
  Parola - Se va completa parola salariatului.
  Activ - Se va bifa daca salariatul este disponibil pentru programari.

  (fereastra tip 1)

  Denumire aparat - Se va completa numele generic al aparatului folosit in activitate.
  Aparat - Se va alege numele aparatului (din nomenclatorul de bunuri si servicii aticole, filtrat pe clasa selectata in antet) folosit in activitate.
  Nr. Inventar - Se va completa numarul de inventar al aparatului existent in proprietatea salonului.
  Punct de lucru - Se va completa numele punctului de lucru unde este folosit aparatul.
  Lista preturi - Se va alege lista de pret utilizata in calculul pretului aparatului.
  Procent variatie pret - Se va completa procentul de variatie a pretului aparatului.
  Activ - Se va bifa daca aparatul poate fi folosit in programari.
  Rapoarte
 • Lista activitati - Afisarea sub forma unei liste a activitatilor definite.
 • Program de lucru - Imagine de ansamblu asupra programului de lucru al personalului.