Data încetării suspendării contractului de muncă in Revisal

Referitor la înregistrarea încetării suspendării, potrivit prevederilor art.3 alin.(2) lit.o) si art.4 alin.(1) lit.e) din HG nr.905/2017 privind registrul general de evidență a salariaților (REVISAL), cu modificările si completările ulterioare, perioada, cauzele de suspendare si data incetării suspendării contractului individual de muncă, cu excepția cazurilor de suspendare în baza certificatelor medicale, se completează în Revisal si se transmit către Inspectoratul teritorial de muncă cel târziu în ziua anterioară datei suspendării/datei incetării suspendării, cu excepția situației absențelor nemotivate când transmiterea în registru se face în termen de 3 zile lucrătoare de la data suspendării.

Detalii 11.06.2019

Noutăţi privind evidenţa orelor de muncă prestate de salariaţi

In data de 14 mai 2019 Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) s-a pronunțat cu privire la obligația angajatorilor de a ține o evidență a tuturor orelor lucrate de angajați, în baza dreptului Uniunii Europene. În esență, problema a vizat orele concrete cu privire la care trebuie ținută o evidență: doar cele lucrate suplimentar sau și cele lucrate în mod obișnuit.

Detalii 10.06.2019

Munca part time în construcții poate fi uneori dezavantajoasă atât pentru angajator, cât și pentru salariat

Taxarea salarială în cazul contractelor cu normă parțială a devenit, de la începutul acestui an, și mai complicată. Există salarii minime multiple la care trebuie să se raporteze angajatorii, există facilități fiscale ce pot sau nu să fie aplicate în sectorul construcțiilor, există diferențe uneori semnificative pe care angajatorii trebuie să le scoată din buzunar pentru a se atinge nivelul taxării minime, de la caz la caz. Iar unii dintre angajații part time din construcții par să fie "loviți" din mai multe părți de legislația fiscală recentă.

Detalii 27.04.2019

Modificări și completări ale legislației privind zilierii începând cu data de 19.04.2019

Noi domenii în care pot fi folosiţi zilierii * Îngrijirile zilierilor accidentați sau care au boli profesionale trebuie plătite de angajatori * Zilierii sunt obligați la plata contribuției sociale la pensii (CAS) la fel ca salariații * Registrul electronic în locul celui scris

Detalii 24.04.2019

EVALUAREA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Articolul prezintă teoretic şi practic cele mai recente noutăţi privind reflectarea în contabilitate a operaţiunilor referitoare la reevaluarea imobilizărilor corporale, precum şi a modalităţilor de trecere de la metoda reevaluării la metoda costului istoric, în cazul acestora.

Detalii 12.04.2019

Recuperare pierderi din profiturile obținute în următorii 7 ani

Firmele care n-au avut profit pot recupera pierderile declarate prin D101 din profiturile obținute în următorii 7 ani. Companiile cu afaceri de peste un milion de euro sunt obligate să depună declarația 101, referitoare la impozitul pe profit, chiar dacă în anul 2018 au ieșit în pierdere, prevede legislația în vigoare. Concret, impozitul este datorat numai dacă firma are profit, în timp ce pierderea fiscală se recuperează în următorii ani.

Detalii 11.04.2019